بدخشان

این ولایت کوهستانی در شمال شرق افغانستان که با کشورهای تاجیکستان، چین و پاکستان هم‌مرز می باشد، 28 ولسوالی دارد. زبان اصلی آن دری می باشد.

این ولایت با زیربنای توسعه نیافته، بلایای طبیعی و عدم دسترسی بیشتر ساکنانش به خدمات صحی، آب آشامیدنی و انرژی، هنوز با موانع متعددی برای رشد اقتصادی و توسعه مواجه است. زراعت یکی از منابع اصلی درآمد برای حدود 960 هزار شهروند ساکن بدخشان بشمار می رود. این ولایت از لحاظ منابع طبیعی، ثروتمند می باشد و بهره برداری از برخی از این منابع، قبلا آغاز شده است.

روستاهای کوچک فراز کوه ها به شبکه حمل و نقل ولایتی وصل نیستند و از همین رو، کار گسترش این شبکه جریان دارد، تا بدخشان به دیگر نقاط کشور متصل شود. شهر فیض آباد، مرکز آن ولایت، دارای یک میدان هوایی است که توسط نهادهای کمک رسانی، دفاتر سازمان ملل، و نیز پروازهای نظامی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.

برای سال ها، همکاری آلمان با افغانستان در عرصه های آموزش، اصلاحات ملکی، حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی، پیشگیری از مصایب طبیعی، امنیت غذایی، و تامین آب و انرژی در ولایت بدخشان مشغول به کار بوده است. دامنۀ وسیعی از فعالیت های زیربنایی، موجب به میان آمدن تغییر و بهبود در شرایط زندگی مردم محل شده است.

این بخش، شما را به طور خلاصه با فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان در بدخشان آشنا می سازد. 

Projects in Focus

ساخت و ساز برای ثبات سیاسی از زمان پایان جنگ داخلی در افغانستان ، پیشرفت بارزی در بازسازی ملکی در شمال افغانستان حاصل شده است. خدمات اساسی مورد نیاز فوری در زمینه های آموزش، دسترسی به آب و مراقبت های پزشکی ایجاد شده است. با این حال، نهادهای دولتی هنوز به سختی قادر به ارائه خدمات اساسی و مراقبت های عامه به مردم هستند. more
پولیس شهروندمحور در حال حاضر، پولیس ملی افغان قادر به انجام کامل وظایف شان در برقراری قانون و نظم و پاسخگویی به درخواست های شهروندان نیست. دشواری کار پولیس فقط به دلیل وخامت وضعیت امنیتی نبوده، بلکه مشکلات داخلی سازمان پولیس و نظم ضعیف جریان کاری، کار موثر پولیس در مطابقت با قانون را بی نتیجه کرده است. more
انرژی پاک به عنوان محرک توسعه منبع برق دائمی چیزی است که اهمیت آن را کمتر کسی می تواند نادیده بگیرد. اگرچه دولت افغانستان در حال اجرای ماستر پلان جدید برای سکتور برق است و یک استراتژی ملی برای انرژیهای تجدید¬پذیر دارد، اما هنوز تنها حدود یک چهارم از جمعیت کشور به شبکه برق متصل است. more
توسعه و همکاری ورای مرزها زندگی در مناطق مرزی افغانستان، پاکستان و تاجیکستان دشوار است، به ویژه به دلیل شرایط طبیعی. مناطق شمال شرقی افغانستان، جایی که این کشور با تاجیکستان و پاکستان هم مرز است، با کوه¬ها، یخچال¬های طبیعی و دره¬ها مشخص شده است. مردم ساکن در جنوب، در امتداد مرز با پاکستان، باید با شرایط سخت دشت¬ها و بیابان¬ها دست و پنجه نرم کنند. دمای هوا بسیار بالا است. در کوهستان¬ها، زمستان¬ها بسیار سرد و در دشت¬ها و بیابان¬ها، تابستان¬ها بسیار گرم است. more
آب آشامیدنی برای شمال افغانستان آب آشامیدنی برای مردم افغانستان چیز کمیابی است. هرچند تامین آب آشامیدنی پاک گسترش یافته است، جمعیت افغانستان اکثرا تنها به آب آشامیدنی آلوده دسترسی دارند که غالبا باعث امراضی چون کولرا، تب حصبه و اسهال می شود. more
برق برای توسعه برای اکثر خانوارها و کسب و کار¬ها در افغانستان، منبع برق دوامدار، غیرقابل تصور است. تنها حدود 30 درصد از جمعیت کشور به شبکه برق متصل هستند که یکی از پایین¬ترین نرخ¬ها در سراسر جهان است. اوضاع به ویژه در شمال افغانستان بد است¬، چرا که فقط چند شهر و قریه به شبکه متصل هستند. more
ثبات بیشتر در شمال افغانستان شرایط زندگی در مناطق دورافتاده شمالی افغانستان دشوار است. بیشتر ساکنان به دلیل معیشت خود، به زراعت و مالداری وابسته اند. در این مناطق تعداد کمی از مشاغل دیگر وجود دارد که فرصت های بهتری دارند. more
تقویت آموزش برای آینده بهتر افغانستان آموزش خوب برای اطفال در شمال افغانستان فراهم نیست. بر اساس گزارش یونیسیف، 3.7 میلیون کودک واجد شرط سنی رفتن به مکتب، به مکتب نمی روند -60 درصد آنان را دختران تشکیل می دهد. جنگ و درگیری های مسلحانه آثار عمیقی از خود بر جای گذاشته است. در بسیاری مناطق، هنوز هم تدریس در زیر خیمه ها و ساختمان های ویران صورت می گیرد. more
حمایت قانونی از همۀ شهروندان قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 تصویب شد، حقوق مساوی میان زنان و مردان را پذیرفته است. در معاهدات بین‌المللی حقوق بشری‌ای که افغانستان آن‌ها را امضا کرده نیز این مطلب انعکاس یافته است. گرچه بسیاری قوانین و پالیسی‌ها در مطابقت با روح نظام حقوقی جدید می باشند، ولی تطبیق آن‌ها کند است. more
تقویت نهادهای حکومتی برای زیرساخت بهتر شرایط زندگی در شمال افغانستان همچنان نامناسب است. اکثریت مردم به زیرساخت ابتدایی و خدمات دولتی، دسترسی محدود دارند. در میان دیگر موارد، در زمینۀ سرکها، پل¬ها، آب آشامیدنی پاک، سیستم آبیاری برای زراعت، تامین انرژی، حفاظت در برابر سیل و مکاتب کمبود وجود دارد. more
توسعه اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی رشد اقتصادی در افغانستان سال‌ها متوقف بوده است. وضعیت دشوار امنیتی در کشور و بی‌ثباتی سیاسی، بر میزان سرمایه گذاری و بازار کار اثر منفی گذاشته است. تعداد زیاد عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی نیز به سهم خود وضعیت غیرطبیعی بازار کار را وخیم‌تر کرده است. more

داستان ها