باثبات¬ سازی

باثبات¬ سازی

اهداف اصلی اقدامات دولت آلمان برای باثبات ­سازی افغانستان، ایجاد محیطی امن، بهبود شرایط زندگی بدون عقب­ماندگی و تقویت ظرفیت دولت و جامعۀ مدنی است. این فعالیت­ها شامل حمایت از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، اقداماتی در جهت صلح و حاکمیت قانون است.

دولت آلمان در پی توسعه و حمایت از ایجاد نیروی پلیس توانمند در حفظ امنیت مطابق با حاکمیت قانون است. امنیت در افغانستان در دراز مدت، تنها در شرایطی قابل تضمین است که نیروهای امنیتی این کشور قادر باشند مسئولیت تمام عملکردهای خود را بپذیرند. حمایت دولت آلمان نیز در این زمینه شامل مجموع 60 میلیون یورو بصورت سالانه برای طرح مدیریت صندوق امانتی نظم و استحکام LOTFA) UNDP) است که معاش­ نیروی پلیس افغانستان را می­پردازد. دولت فدرال همچنین دوره­های سواد­آموزی برای افسران پلیس مرد و زن و برنامه­هایی به منظور اعتمادسازی بین پلیس و جامعه را تمویل مالی می­کند. بین سال­های 2002 تا 2004، پروژه­های دوجانبه پلیس آلمان، دوره­های آموزشی برای بیش از 73000 تن از اعضای نیروی پلیس افغنستان برگزار کرد.

در تکمیل تقویت ساختارهای دولت، ثبات در افغانستان با حمایت از جامعه مدنی قابل پیگیری است. و شامل حمایت از حقوق زنان، کودکان و جوانان است ( به عنوان مثال با همکاری سازمان Medica Mondiale یا سازمان نجات کودکان). اقداماتی که مستقیما به روند صلح و دوستی در افغانستان کمک می­کنند نیز حمایت می­شوند.

معیشت خوب نیز برای ثبات در افغانستان بسیار مهم است. علاوه بر پروژه­هایی با هدف انکشاف زیرساخت­های اصلی ( ساختمان­های اداری و شفاخانه­ها)، دولت فدرال، احیاسازی زیرساخت­های شهری در کابل را نیز توسعه می­دهد (باغ بابر، باغ چهل ستون). همین­طور، مناطق مرزی با کشورهای پاکستان، تاجیکستان و ایران، به طور ویژه از طریق پروژه­های زیرساختی حمایت می­شوند. این پروژه­ها نه تنها کیفیت زندگی را در این مناطق بهبود می­بخشد بلکه به همکاری­های مرزی و توسعۀ اقتصادی نیز کمک می­کند.

به افراد بی­جا شده در افغانستان نیز مهارت­هایی آموزش داده می­شود و از آن­ها در ساخت خانه­های خودشان با منابع محلی حمایت می­شود. مقامات محلی درباره حساسیت تعارض و رفتار عادلانه با افراد جدید آموزش می­بینند تا از تعارضات بین مهاجرین و جامعه میزبان جلوگیری شود.

شما می­توانید جزئیات کار ما دربارۀ حوزه­های اولویت در­­ باثبات سازی را در قسمت شرح پروژه و "داستان­ها" ببینید.

کار ما در این بخش

اعتمادسازی – پولیس محلی افغانستان به منظور اعتمادسازی میان مردم و پولیس در افغانستان و حل مشکلاتی که در خدمات پولیس بوجود می آید، حکومت آلمان از سازماندهی و برپایی گردهمایی‌ها، گفتگوها و دوره‌های آموزشی در کشور حمایت می کند. more
ادغام مهاجرین در شمال افغانستان حکومت آلمان به وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در امر فراهم ساختن بودباش و زیربنای ابتدایی به منظور تسهیل ادغام بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان در جوامع میزبان کشور کمک می کند. more
ادغام کارشناسان در افغانستان به منظور ارتقای توانمندی مدیریت وزارت ها، نهادهای مهم و ارگان های اداری، حکومت فدرال آلمان از معرفی کارشناسان ادغام شده در بازار کار افغانستان حمایت می کند. more
بهبود مراقبت های صحی برای مردم افغانستان برای اینکه مراقبت های صحی برای مردم فراتر از مرزهای پایتخت کشور کابل نیز تامین شود، حکومت آلمان از بازسازی و تجهیز مراکز صحی در افغانستان حمایت می کند. این کشور همچنین اقدامات در جهت مبارزه با بیماری بومی «وحشی» پولیو را که در کنار نایجریا و پاکستان هنوز هم در افغانستان وجود دارد، مورد حمایت قرار می دهد. more
استخراج معادن در افغانستان – بهبود تحصیلات عالی و حمایت از نوآوری ها به منظور بهره برداری از ظرفیت های بخش معدن، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ بهبود تحصیلات مسلکی در رشتۀ استخراج معادن، تطابق آن با نیازمندی های بازار کار و اقتصاد و نیز ارتباط این بخش به شبکه بین المللی حمایت می کند. more
تقویت توسعه و همکاری فرامرزی به منظور بهبود معیشت مردم در مناطق صعب العبور مرزی در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان، تسهیل همکاری و ادغام ایشان، و توسعۀ اقتصادی، حکومت آلمان از گسترش زیربنای اجتماعی-اقتصادی این مناطق حمایت می کند. more
بهبود کیفیت زندگی و ایجاد فرصت های کاری در قلب کابل به منظور ایجاد سهولت های لازم برای جوانان و زنان، حکومت آلمان در زمینۀ احیای مجدد باغ تاریخی چهلستون در جنوب کابل کمک می کند. این باغ عمومی که با وسعت ۱۲ هکتار بزرگترین باغ در کابل بشمار می آید، اکنون با یک طرح نوین احیا خواهد شد. more
حمایت از مکتب ها در افغانستان – برای تدریس بهتر به منظور بهبود دوامدار تعلیم و تربیت کودکان و جوانان افغانستان، حکومت فدرال آلمان از سه مکتب در کابل حمایت می کند که از آنها به حیث نمونه برای سایر مکتب ها استفاده خواهد شد: لیسۀ پسرانه امانی، لیسۀ دخترانه عایشۀ درانی و لیسۀ جمهوریت که مکتب علوم اقتصادی برای دختران است. more
ساختارهای نیرومند حکومتی برای باثبات سازی شمال افغانستان بخاطر آن که ساختارهای محلی در سطح ولسوالی ها تقویت یابد و در عین زمان شرایط زندگی مردم افغانستان در مناطق روستایی بهتر شود، حکومت فدرال آلمان از ایجاد ظرفیت های لازم در این زمینه و نیز اقدامات کوچک تر زیربنایی در افغانستان حمایت می کند. more
پشتیبانی از خدمات پولیس – آموزش و سواد آموزی حکومت فدرال آلمان از اقدامات آموزشی و سواد آموزی برای افسران پولیس افغانستان بخاطر کمک در بهبود ثبات و امنیت در سراسر کشور و افزایش استقلالیت و کارشناسی خدمات پولیس ملی حمایت می کند. more

داستان های ما