این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

فلتر

Results 50

سیستم ثبت دستاوردهای انکشافی آلمان برای افغانستان

تحکیم مالکیت افغانی - موقف آلمان در قبال همکاری انکشافی با افغانستان

Brochure 'Women in Development' (EN)

اعداد و ارقام - همکاری آلمان با افغانستان

Provincial Map Badakhshan

Provincial Map Kabul

Provincial Map Takhar

Provincial Map Balkh

Provincial Map Baghlan

Provincial Map Kunduz

Map North Provinces

Map Afghanistan