این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

فلتر

Results 39

توسعه سازمانی برای انرژی در افغانستان (IDEA)

انتقال برق منطقه ای در شمال

Provincial Map Badakhshan (EN)

Provincial Map Baghlan (EN)

Provincial Map Balkh

Provincial Map Kabul (EN)

Provincial Map Kunduz (EN)

Provincial Map Northern Provinces (EN)

Provincial Map Samangan (EN)

Provincial Map Takhar (EN)

حمایت از تعلیمات تخنیکی و مسلکی در افغانستان

تقویت مکاتبی که توسط آلمان حمایت می شوند