این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

Filter

Results 9

Provincial Map Afghanistan with Icons (EN)

Provincial Map Badakhshan (EN)

Provincial Map Baghlan (EN)

Provincial Map Balkh

Provincial Map Kabul (EN)

Provincial Map Kunduz (EN)

Provincial Map Northern Provinces (EN)

Provincial Map Samangan (EN)

Provincial Map Takhar (EN)