آیا رسانه ها حاکمیت قانون را ترویج میدهند؟

روز سه شنبه، ادارۀ همکاری افغان-آلمان و انجمن اجتماعی ژورنالسیتان ولایات شمال افغانستان میزبان نشست دیگر رسانه ای در مزار شریف بودند
06.07.1396
موضوع: ایجاد آگاهی از حاکمیت قانون - چگونه رسانه ها میتواند نقش بارز را در ترویج حاکمیت قانون در افغانستان داشته باشند؟ نتیجه گیری: اگر چه رسانه های افغانستان سهم قابل توجهی در بالا بردن آگاهی قانونی داشته اند، اما میتوانند منابع بیشتری را برای این فعالیت اختصاص دهند. در این نشست سه تن کارشنانس حقوقی و بیش از 70 تن ژورنالیست برای بحث در مورد نقش رسانه در ترویج حاکمیت قانون در افغانستان، گرد هم آمده بودند.

سه کارشناس افغان، آقای سید محمد جعفر مصباح، رئیس عدلیه ولایت بلخ، آقای تاج محمد پیوند، رئیس برنامه همکاری افغان- آلمان برای توسعه حاکمیت قانون در بلخ و خانم فرزانه رحیمی، روزنامه نگار و فعال مدنی، نظریات و افکار ایشان را با اشتراک کنندگان برنامه شریک نمودند. طی پانزده سال گذشته، رسانه های افغان.

آقای مصباح گفت، "حاکمیت قانون به مردم قدرت واقعی می دهد و زمینۀ را برای نظم و عدالت فراهم میکند. رسانه ها می توانند این پیام ها را به سمع مردم برسانند. "  همچنان آقای پیوند افزود، "وقتی روی فعالیت های ما مانند کنفرانس های حقوقی، تئاتر آگاهی، آموزش و غیره می رسیم، ما با نمایندگان رسانه ها از بسیار نزدیک کار می کنیم. بنابراین، من می خواهم آنها را تشویق کنم تا رهبری اقدامات و ایجاد گفتگوهای جدید برای افزایش آگاهی مردم، به ویژه در عرصه حقوقی، را به عهده داشته باشند. "

خانم فرزانه رحیمی در پاسخ به این سوال که چگونه رسانه های مورد علاقه در پوشش موضوعات حقوقی قرار دارند، گفت: "با وجود چالش های فراوان، رسانه ها به عنوان یک پُل بین مردم، دولت افغانستان و جامعه بین المللی، عمل می کنند. آنها مردم را اگاه نموده اند و به آنها اطمینان میدهند تا توقعات خود را ادامه بدهند و همچنان از مقامات دولتی تقاضا نمایند تا خدمات را ارائه و پرسش ها را پاسخ بدهند. "

در جریان پرسش و پاسخ، روزنامه نگاران بیش از  70 تلویزیون ، رادیو و روزنامه ملی و محلی سوالات خود را از کارشناسان پرسیدند.

جلسات رسانه ها 2016 - رسانه های افغان برای مسئولیت اجتماعی، سلسله ای از رویدادهای منظم است که توسط همکاری های افغان-آلمان در همکاری با انجمن اجتماعی ژورنالسیتان ولایات شمال افغانستان، برگزار میگردد. این جلسات با همکاری کارشناسان سکتور دولتی، جامعه مدنی، سازمان های انکشافی و رسانه ها برای بحث روی مسائل مهم مربوط به توسعه، برگزار میگردد. تا کنون، 14 جلسه در کابل، مزارشریف و فیض آباد برگزار شده اند. حدود 80 نماینده رسانه ها در هر جلسه اشتراک می ورزند.