ارائه گسترده ترین مرور نظام مند از تلاش های بین المللی در افغانستان

20.06.1399
کنفرانس آنلاین، ۲۰ سنبله ۱۳۹۹ – روز سه شنبه، پروفیسور کریستف زورچر از دانشگاه اتاوا کانادا از جانب وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ)یافته های خود را از یک فرابررسی ارزیابی کمک های توسعه به افغانستان ارائه نمود. بیش از ۸۰ شرکت کننده از دونرهای دو جانبه و چند جانبه در کنفرانس آنلاین شرکت کردند. برای آماده سازی ارزیابی آینده طرح ها و فعالیت هایBMZ در افغانستان در سال ۱۳۹۹، این بررسی که شامل دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ بود به سفارش بخش افغانستانBMZ انجام شد. هدف اصلی این بررسی، ارائه اطلاعات پیشینه و شواهد مقایسه ای در مورد سکتورهای مختلف همکاری توسعه آلمان با افغانستان و در نتیجه بهبود تأثیر همکاری های توسعه ای BMZ است.

به گفته پروفیسور زورچر، این فرابررسی احتمالاً گسترده­ترین مرور کلی نظام­مند در مورد وضعیت تلاش­های بین المللی در افغانستان، در حال حاضر است. موفقیت­های خاصی حاصل شده است، به عنوان مثال، دسترسی بهتر به آموزش و خدمات صحی اساسی، آب آشامیدنی و برق، سرک­ها و پل­ها، خدمات اساسی دولت و زیرساخت­های اساسی. با این وجود، بیشتر اهداف بلند پروازانه، مانند ایجاد نهادها یا تقویت رشد اقتصادی، فقط تا حدی محقق شده است.

 

پروفیسور زورچر بر اساس یافته­های خود سه توصیه را برای جامعه دونرهای بین المللی برشمرد. او گفت: "اول این که من میانه­روی را در همکاریها توصیه می­كنم. این مستلزم آن است که ببینیم چه چیزی واقعا عملی است و از بلند پروازی زیاد باید پرهیز کرد. دوم، من بر تداوم تاکید می­کنم. این شامل ماندن [در افغانستان] و ادامه اجرای همکاری است. در آخر، من توصیه می­کنم رسیدگی به مناطق ناامن را کاهش دهید. شواهد نشان می­دهد که همکاریها در مناطق ناامن موثر نیست. "

 

بر اساس معیارهای دقیق شمولیت درمطالعه، در این فرابررسی، ۱۴۸ مطالعه بر کمک­های توسعه ای در افغانستان انتخاب، تجزیه و تحلیل و خلاصه شد. ارزیابی­ها به پنج گروپ تقسیم شدند: ۱. بررسی نظام­مند ارزیابی تأثیرات ۲. گزارش خلاصه ارزیابی­های دو جانبه در سطح کشور ۳. خلاصه گزارش­های  [1]SIGAR ۴. گزارش خلاصه از گزارش­های ارزیابی توسط ADB  و ۵. گزارش خلاصه از ارزیابی­ها توسط سازمان­های چند جانبه و سازمان­های غیردولتی. نتایج پنج گزارش پس از آن بصورت خلاصه در متنی با عنوان فرابررسی ارزیابی کمک­های توسعه به افغانستان ۱۳۸۷-[2]۱۳۹۷، منتشر شد.

 

پس از سخنرانی پروفیسور زورچر، نظریات کوتاه توسط چهار متخصص ارائه شد: پروفیسور دکتر یورگ فاوست، رئیس انستیتیوت توسعه و ارزیابی آلمان (DEval) ، آقای توماس فایدیکر، مشاور ارشد  BMZ دربخش افغانستان و پاکستان ، آقای مت داو، دستیار مفتش کل SIGAR برای تفتیش­ها و بازرسی­ها وخانم کتی بلانشت، افسر ارشد عملیاتی در بانک جهانی و صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) .

 

نتیجه­گیری­های انجام شده در فرابررسی قابل تأمل بوده و منتقدانه است. در عین حال، این فرابررسی بینش­ها و آموزه­های بسیار باارزشی را ارائه می­دهد که با توجه به بهبود رویکرد همکاری و روند صلح آینده، نباید توسط جامعه جهانی و دولت افغانستان نادیده گرفته شود.

 

فرابررسی ارزیابی کمک­های توسعه به افغانستان ۱۳۸۷-۱۳۹۷ از طرف وزارت فدرال آلمان برای همکاری اقتصادی و توسعه (BMZ) انجام شد. تمام گزارش های فرابررسی را می توان در وب سایت همکاری آلمان با افغانستان به آدرس https://www.ez-afghanistan.de/en/page/results-german-cooperation  دریافت کرد.

 

[1] سر مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان

[2] تمام گزارش­ها از را می­توانید اینجا دانلود کنید   https://www.ez-afghanistan.de/en/page/results-german-cooperation