استراتیژی پنج ساله تعلیمات تخنیکی و مسلکی – روسای معارف ولایات روی اهداف و چالش ها بحث کردند

25.09.1399
کابل، ۲۵ قوس ۱۳۹۹ - طی دو روز گذشته، تقریباً هفتاد مقام بشمول زنان از اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در یک کنفرانس در کابل شرکت کردند. خانم ندیمه سحر رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، روسای معارف سی و چهار ولایت، و مدیران مکاتب، از شرکت کنندگان این کنفرانس بودند. اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، استراتیژی پنج ساله تعلیمات تخنیکی و مسلکی را به روسای معارف ولایات ارائه داده تا آنها بتوانند بر مبنای آن برای سال ۲۰۲۱ برنامه ریزی کنند. این هشتمین کنفرانس روسای معارف ولایت ها است که سالانه دوبار برگزار میگردد.

© GIZ GmbH

این کنفرانس فرصتی است برای روسای معارف ولایت ها تا با سایر مقامات اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به بحث و بررسی چالش ­ها پرداخته و تبادل نظر کنند. کنفرانس امسال عمدتاً بر استراتیژی پنج ساله تعلیمات تخنیکی و مسلکی  و اجرای آن تمرکز دارد. آقای داوود سنجر، رئیس معارف کاپیسا ضمن ستایش این کنفرانس گفت، "ازین طریق میتوانیم چالش ها را با رهبری شریک بسازیم."

در اولین روز کنفرانس، اشتراک کنندگان  پلان استراتیژیک اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی  را که سال گذشته با حمایت اداره همکاری های آلمان با افغانستان ساخته شده بود، مورد بحث و بررسی قرار دادند. این پلان، راهنمای اجرای استراتیژی تعلیمات تخنیکی و مسلکی  طی پنج سال آینده بوده و به روسای معارف ولایت ها کمک میکند تا برنامه­ های اجرایی خود را در ولایت های شان برای سال ۱۴۰۰ بسازند. آقای حمید اکبر، معین أمور اکادمیک اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی گفت "تطبیق پلان استراتیژیک به دانش آموزان کمک میکند. امسال ما بیش از ۶۴۰۰۰ دانش آموز تعلیمات تخنیکی و مسلکی داریم. تا پنج سال آینده، در ۱۵۵ ولسوالی و ۷۰ نهاد جدید تعلیمات تخنیکی و مسلکی تعداد دانش آموزان به ۱۲۰۰۰۰ نفر خواهد رسید.

پلان استراتیژیک بر چهار ستون  استراتیژی تعلیمات تخنیکی و مسلکی  متمرکز است. هدف ستون اول افزایش اشتراک عادلانه و فراگیر در تعلیمات تخنیکی و مسلکی  بوده که  به حدود ۶۰۰۰۰ شاگرد افغان امکان دسترسی به برنامه آموزشی را می ­دهد. هدف ستون دوم تجهیز محصلین به دانش، مهارت و نگرش مربوط به اشتغال و کارآفرینی است. هدف ستون سوم ایجاد مسیر های یادگیری وخدمات  آموزشی از طریق همکاری با دنیای حرفه­ای می باشد. ستون چهارم ارائه آموزش شفاف، ارزان و کار آمد بر اساس ملزومات سکتور و نیاز های محصلان را تضمین می ­کند.

در روز دوم، اشتراک کنندگان قوانین و مقررات تعلیمات تخنیکی و مسلکی و پلان اجرائیوی برای تطبیق استراتیژی تعلیمات تخنیکی و مسلکی  را بررسی کردند. سپس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برنامه­ هایی را برای تأسیس هفتاد و هفت باب مکتب جدید تعلیمات تخنیکی و مسلکی و همچنین شورا های ولسوالی و اصلاحات در نحوه ثبت نام در مکاتب تعلیمات تخنیکی و مسلکی را ارائه دادند. به این ترتیب، تعداد کل مکاتب تعلیمات تخنیکی و مسلکی ۳۷۸ باب مکتب خواهد بود.

همچنان، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در مورد برنامه­ هایی این اداره برای تاسیس دانشگاه علوم کاربردی در کابل گفتگو کرد. این اولین برنامه آموزشی تعلیمات تخنیکی و مسلکی  در سطح یک نهاد عالی­ خواهد بود. اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، همچنین چالش ­های مطرح شده روسای معارف ولایات در کنفرانس گذشته را بررسی کرده و در آخر، اشتراک کنندگان راه هایی را برای تداوم هماهنگی میان رهبری  و روسای معارف ولایت ها پیشنهاد کردند.

برنامه توسعه تعلیمات تخنیکی و مسلکی یا (TVET) توسط اداره Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH و بانک انکشافی یا KfW از جانب وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان یا (BMZ) اجرا می­شود. هدف برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی  حمایت از اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی یا (TVET-A ) برای ایجاد یک سیستم آموزشی مسلکی و کار آمد است.  تعلیمات تخنیکی و مسلکی  این کار را با بهبود دسترسی به آموزش با کیفیت، اداره مکتب ها و امکانات مکتب ها برای گروه ­های هدف، تعلیمات تخنیکی و مسلکی  به ویژه برای کار آموزان، زنان و افراد بی­سواد انجام می­ دهد. حدود 15200 معلم مکاتب مسلکی، از جمله حدود 3400 زن، از سال ۱۳۹۱ تا کنون در آموزش ­ها شركت کرده­ اند. حدود ۴۳۵۰۰ جوان از طریق نهاد های آموزشی، دوره كار آموزی چهار هفته­ ای را سپری نموده اند. در مجموع، تعلیمات تخنیکی و مسلکی   چهار مکتب جدید تأسیس نموده و دوازده باب مکتب را بازسازی کرده است و علاوه بر آن پنجاه باب مکتب مسلکی، تجهیزات برای صنف ­های آموزشی و کارگاه ­های آموزشی دریافت کرده اند.