امضای موافقت ‌نامه برای سهولت دسترسی دوامدار به عدالت

11.03.1400
قانون‌پوه فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم امضای موافقت ‌نامه بیان کردند: «ما باید برای عرضه خدمات برای مردم جدی ‌تر عمل کنیم و تغییرات و اصلاحات لازم به میان آورده و به ویژه در بخش حاکمیت قانون ما متعهد هستیم تا دسترسی مردم به عدالت، بهتر شود».

پروژه ارتقای حاکمیت قانون یا (RoL) اداره همکاری‌ آلمان با افغانستان، روز سه ‌شنبه چهار جوزای 1400، موافقت‌ نامه‌ ای را با وزرات عدلیه افغانستان به امضا رساند که بر بنیاد آن هر دو طرف متعهد به همکاری مشترک در آینده می ‌باشند. این موافقت ‌نامه به پروژه ارتقای حاکمیت  قانون یا (RoL) برای فعالیت در زمینه افزایش سهولت شهروندان، به ویژه زنان برای دسترسی به عدالت در مناطق تحت حمایت برنامه، همکاری های لازم را می ‌کند.

این موافقت ‌نامه میان آقای برند میسرشمیت رئیس پروژه ارتقای حاکمیت قانون یا (RoL) و قانون‌پوه فضل احمد معنوی وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در تالار گردهمایی های وزارت عدلیه در حضور نماینده های وزرات عدلیه و دفتر همکار‌ی آلمان با افغانستان به امضا رسید.

آقای میسرشمیت در سخنرانی‌ شان چنین بیان کردند:

«ما همکاری‌ های خود را برای یک سال تمدید کردیم و به ادامه همکاری‌‌ های دفتر همکاری‌ های انکشافی آلمان تا ماه می سال ۲۰۲۳ متعهد هستیم.»

آقای معنوی در این مراسم علاوه نمود:

«امضای این توافق به ویژه در زمان حاضر که نیروی‌ های خارجی افغانستان را ترک می ‌کنند، اهمیت دارد و نوید خوب برای افغان‌ ها این است که همکاری‌ های بین ‌المللی همچنان ادامه خواهد داشت».