انستیتوت جدید محاسبه و دستگاه کوچک تولید برق آبی

بیش از ۵٬۵۰۰ تن اهالی در بدخشان مستفید می شوند
03.09.1396
دیروز ادارۀ همکاری افغان-آلمان یک عمارت جدید برای انستیتوت محاسبه و یک دستگاه کوچک تولید برق آبی را طی مراسمی به حکومت محلی در ولایت بدخشان سپرد. در این مراسم کارمندان دولتی، اعضای شورای ولایتی، موسپیدان محل او شمار زیادی از اهالی اشتراک ورزیده بودند. برنامۀ آلمان برای ثباتسازی شمال افغانستان (SPNA) ساختمانهای مذکور را به قیمت مجموعی ۵۳،۵ میلیون افغانی تمویل نمود. از عمارات مذکور بیش از ۵،۵۰۰ ساکنین محل مستفید خواهند شد.

در مراسم گشایش، محترم روح الله محقق، رئیس معارف بدخشان، چنین تأکید ورزید: "انستیتوت جدید محاسبه یک دستاورد بزرگی نه تنها برای مردم بدخشان بلکه برای تمام افغانها محسوب می شود. از تمام نقاط کشور شاگردان می توانند شامل این انستیتوت شوند.  حمایت ادارۀ همکاری افغان-آلمان و سایر سازمانها به ما کمک کرد تا برخی از جدی ترین چالشهای را که ما در عرصۀ معارف به آن مواجه هستیم، حل نمائیم. ما بدون تعلیم و تربیۀ مناسب به رفاه و شگوفایی نمی رسیم".

عمارت جدید انستیتوت محاسبه که در دو طبقه اعمار شده است در ولسوالی بهارک موقعیت دارد. در این عمارت دوازده اتاق برای تدریس و امور اداری، یک تالار کنفرانسها، یک مطبخ و هشت تشناب دارای سیستمهای کافی حفظ الصحه وجود دارد. این یگانه انستیتوت در بدخشان است که برای فارغان مکاتب آموزش محاسبه را فراهم می کند. به تعداد ۷۵ محصل که شامل ۱۹ دختر و ۵۶ پسر می شود، اکنون می توانند در عمارت جدید انستیتوت به دروس خویش ادامه دهند و از جانب استادان مجرب آموزش مسلکی دریافت نمایند. شاگردان مذکور پس از فراغت آماده خواهند بود که به صفت محاسبان در ادارات مختلف ایفای وظیفه نمایند.

دستگاه کوچک تولید برق آبی در ولسوالی شهدا اعمار گردیده است. انجینران افغانی و نیپالی این ساختمان را اعمار کرده اند که به تقریباً ۱٬۱۰۰ خانوار این ولسوالی برق مطمئن فراهم می سازد و تقریباً ۵٬۵۰۰ اهالی آن ولسوالی از آن مستفید می شوند. اکنون نه تنها ساکنین محل می توانند از انرژی برق برای تنویر و وسایل برقی در خانه استفاده نمایند، بلکه انرژی مطمئن باعث جلب توجه شرکتهای خصوصی به این ولسوالی خواهد شد و در زمینۀ ایجاد محلات کار کمک خواهد کرد. به این ترتیب، تهیۀ انرژی برق به گونۀ قابل ملاحظه انکشاف اقتصادی ولسوالی شهدا را تسهیل خواهد کرد و شرایط معیشت مردم را بهبود خواهد بخشید.

یکی از موسپیدان آن ولسوالی بنام شیخ حمیدالدین چنین خاطرنشان ساخت: "قبل از اعمار دستگاه کوچک برق آبی، ما برق نداشتیم. کودکان ما در شب کار خانگی شانرا انجام داده نمی توانستند. ما ناگذیر بودیم برای استفاده از اره های برقی یا آرد کردن گندم به فیض آباد برویم. اکنون می توانیم این ماشینها را به ولسوالیهای خویش بیاوریم. این امر به اقتصاد محل کمک قابل ملاحظه خواهد کرد".

پروژه های مذکور به ابتکار مشترک شوراهای انکشافی ولسوالی و ریاست معارف ولایت بدخشان آغاز گردیده بود. تکمیل آنها در پلانهای انکشاف ولسوالیها در ولسوالیهای مذکور اولویت بلند داشت.

برنامۀ ثباتسازی شمال افغانستان (SPNA) توسط بانک انکشافی KfW به نمایندگی از وزارت امور خارجۀ آلمان تطبیق می شود. هدف این برنامه همانا استحکام ادارات حکومتی محلی در شمال افغانستان و بهبودبخشیدن شرایط زندگی اهالی روستایی می باشد. به این ترتیب، این برنامه از فعالیتهای متنوع زیربنایی و انکشاف ظرفیت حمایت می کند.  برنامۀ مذکور تا کنون ۳۷۷ پروژه را در بیش از ۵۰ ولسوالی بدخشان، کندز، تخار و بغلان بشمول ساختمان، احیا و تمدید ۲۶۰ باب مکتب ابتدائیه و ثانوی، ۳۷ سرک و پل و ۱۶ کانال آبیاری، تکمیل نموده است. در عین زمان، این برنامه تاکنون تقریباً ۱۸٬۰۰۰تن اعضای شوراهای انکشافی را در زمینۀ انتخاب پروژه ها و نظارت آنها آموزش داده است. بودجۀ مجموعی این برنامه برای سالهای ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۸ به بیش از ۷ میلیارد افغانی بالغ می گردد.