بازسازی سرک به نفع ۲۲٬۰۰۰ نفر اهالی در سمنگان

14.09.1397
ایبک، سمنگان، ۵ دسامبر سال ۲۰۱۸ – دیروز مراسم تهدابگذاری ساختمان سرک قیر به طول ۳ کیلومتر که ولسوالی ایبک را با قریۀ درۀ ژوندون وصل می کند و سرک جغله به طول ۸۰۰ متر به اتصال شاهراه مزارشریف – کابل در شهر ایبک برگزار گردید. کارمندان ریاست فواید عامۀ ولایت سمنگان و نمایندگان ادارۀ همکاری افغان-آلمان در این مراسم اشتراک ورزیده بودند. بیش از ۲۲٬۰۰۰ تن اهالی منطقه از زیربنای جدید ترانسپورتی مستفید خواهند شد. ادارۀ همکاری افغان-آلمان کارهای ساختمانی این پروژه را به مصرف مجموعی ۹۲ میلیون افغانی تمویل می کند.

معاون والی سمنگان محترم الحاج صفت الله سمنگانی چنین اظهار داشت: " ما از حکومت آلمان بخاطر حمایت از افغانستان در توسعۀ پروژه های زیربنایی، بویژه در سمنگان تشکر می کنیم. این پروژۀ مهم سرک به مردم امکان خواهد داد تا به ولسوالیهای همجوار دسترسی آسانتر داشته باشند."

این زیربنای جدید وضع ترانسپورت میان ایبک و ولسوالیهای خرم و سرباغ و روی دوآب و نیز دسترسی به مراکز اقتصادی کابل و مزارشریف را بهبود خواهد بخشید. اهالی محل از دسترسی سهلتر به مکاتب، بازارهای زراعتی و مراکز صحی مستفید خواهند گشت. این امر رشد اقتصادی را در منطقه تحریک کرده محلات کار را بوجود آورده و سطح فقر را کاهش خواهد داد. مزید برآن، در نیتجۀ اعمار سرک قیر، ترافیک جاده روان تر خواهد شد و آلودگی محیط زیست و مصارف حفظ و مراقبت عرداده جات کاهش خواهد یافت.

محترم سید مرید سراج، معاون ریاست فواید عامۀ ولایت سمنگان چنین تأکید ورزید: "این پروژه برای مردم ما حیاتی می باشد و از حمایت آلمان قدردانی می کنیم."

سرک سه کیلومتری قیر میان ایبک و قریۀ درۀ ژوندون با شانه های جغله دار مجهز خواهد شد تا اشخاص پیاده از آن در امتداد سرک به گونۀ مصون به حیث پیاده رو استفاده نمایند. سیستمهای زهکشی در هردو طرف سرک و نیز معبرهای تحت سرک بهبود خواهند یافت یا از سر ساخته خواهند شد تا سرک را از آب زهکشی و سیلاب محافظت نمایند. همچنان بالای سرک موجود به سمت شاهرای مزارشریف-کابل یک لایۀ بهبودیافتۀ جغله اضافه خواهد شد که زمینۀ دوران ترافیک را آسان خواهد ساخت.

کارهای ساختمانی حدود ۱۸ ماه طول خواهد کشید. در جریان تطبیق پروژه صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی افغان-آلمان (RIDF) برنامه های آموزشی حین اجرای وظیفه، جلسات راهنمایی و مشورتی را برای انجینران و مدیریان ریاست فواید عامه سمنگان دایر خواهد نمود. هدف از این اقدامات بهبودبخشیدن ظرفیت های آن ریاست بخاطر طرح، اعمار و حفظ و مراقبت مستقلانۀ سرکهای شهری در آینده می باشد.

صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) از جانب بانک انکشافی KfW به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) پیاده می شود. هدف این برنامه بهبودبخشیدن زیربنای اقتصادی و اجتماعی در شمال افغانستان و در عین زمان قادرساختن ادارات ولایتی به طرح و تطبیق مستقلانۀ برنامه های انکشافی می باشد. این برنامه طی ۷ سال گذشته بیش از ۱۶۰ کیلومتر سرکهای مواصلاتی، ۵۰ کیلومتر کانالهای آبیاری و ۱۱ بند محافظتی در برابر سیلابها یا فرسایش زمین را در ولایات بلخ، کندز، بغلان، تخار و بدخشان تمویل و اعمار یا احیا کرده است. در حال حاضر، این صندوق در سمنگان دو پروژۀ احیای مکاتب را عملی می سازد. در عین حال، این برنامه تقریباً ۹۰۰ برنامۀ آموزشی حین کار، جلسۀ راهنمایی و سیمینار مبتنی به کار را برای بیش از ۳۰۰۰ نفر انجینران و کارمندان دولتی سازماندهی کرده است که زمینۀ تحقق مستقلانۀ پروژه های زیربنایی آینده را مساعد می سازد.