بازنگری برنامه جدید ارزیابی برای رشد مکاتب فنی و مسلکی

10.06.1398
هرات، ۱۰ سنبله ۱۳۹۸- در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، ۶۰ اشتراک کننده‌ی خانم و آقا از ۱۵ ولایت،‌ در کنفرانسی در هرات برای بازنگری نتایج فاز آزمایشی برنامه‌ی ارزیابی عملکرد مکتب، شرکت کردند. برنامه‌ی ارزیابی که در حمل سال جاری آغاز شد و تا قوس ۱۳۹۸ ادامه خواهد داشت، به دنبال تقویت کیفیت تدریس و عملکرد مکاتب در آموزش‌های فنی و مسلکی است. شرکت کنندگان کنفرانس، به شمول سرمعلمان مکاتب فنی و مسلکی، مدیران ولایتی معارف و کارمندان اداره آموزش‌های فنی و مسلکی، یکجا شده و روی دست‌آوردها و چالش‌های برنامه گفتگو کردند. همکاری افغان-آلمان از برنامه‌ی ارزیابی حمایت مالی می‌کند.

آقای حفیظ الله نهضتیار، نماینده بخش نظارت و ارزیابی اداره آموزش‌های فنی و مسلکی بیان داشتند: "در این برنامه، ارزیابی‌ها توسط مربیان حرفه‌ای صورت می‌گیرد و نتایج آن مستقیما با سرمعلمان، استادان و شعبه‌های ولایتی معارف شریک ساخته می‌شود. استادان نیز با استفاده از توصیه‌های تیم ارزیابی، عملکرد خود را تقویت خواهند کرد."

همکاری افغان-آلمان همراه با اداره آموزش‌های فنی و مسلکی، برنامه‌ی ارزیابی عملکرد مکاتب را در ۱۳ مکتب فنی و مسلکی آغاز کرده بود که در ماه سنبله هفت مکتب دیگر هم به آن اضافه خواهد شد. ارزیابی از طریق پرسش‌نامه‌های تهیه شده توسط مربیان ماستر که متشکل از کارمندان اداره آموزش‌های فنی و مسلکی  و مربیان مسلکی می‌باشد، صورت می‌گیرد. گروه‌های مورد ارزیابی استادان، کارمندان اداری و سرمعلمان می‌باشند. ارزیابی روی چهار بخش مکاتب فنی و مسلکی تمرکز می‌کند: کیفیت تدریس، انکشاف ظرفیت‌های بشری، مهارت‌های مدیریت دفتر و مدیریت کارآموزی.

نتایج ارایه شده از ارزیابی، به پیشرفت اداره آموزش‌های فنی و مسلکی در آن چهار بخش عمده کمک کرده و در تشخیص نیازها برای آموزش‌های بیشتر مفید می‌باشد. برنامه‌ی ارزیابی، مکاتب و انستیتیوت‌های مسلکی تشویق کرده تا کارهای بیشتری را روی دست گیرند و به عملکرد مکاتب و کیفیت تدریس ارتقا بخشند.

کنفرانس با معرفی کوتاه پروسه ارزیابی آغاز شد و با شریک سازی نتایج ابتدایی مکاتب ارزیابی شده ادامه یافت. دست‌آوردها، به شمول پیشرفت در کریکولم و پلان‌های درسی برجسته شد، و به چالش‌ها، از قبیل مسایل امنیتی و ناکافی بودن زیرساخت‌ها و منابع اشاره رفت. به عنوان بخشی از بازخوردهای بحث، اشتراک کنندگان پیشنهاد دادند که کیفیت خدمات رسانی در مکاتب و انستیتیوت‌های فنی و مسلکی بهتر شود.

در جریان روز دوم کنفرانس، پایداری و نهادینه شدن ارزیابی کیفیت مورد بحث قرار گرفت. روی این مطلب تأکید شد که مدیران ولایتی معارف تمام ولایات باید ارزیابی مشابه را در تمام مکاتب و انستیتیوت های مسلکی اجرا کنند، که این خود نهایتا منجر به پیشرفت کیفیت تدریس در مکاتب مسلکی خواهد شد.

برنامه حمایت از آموزش فنی و مسلکی در افغانستان توسط جی آی زید و بانک توسعه ای KfW، به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان عملی می‌شود. آموزش فنی و مسلکی به دنبال توسعه و تقویت نظام رسمی آموزش‌های فنی و مسلکی در افغانستان است تا میزان استخدام جوانان افغان را بالا ببرد. به علاوه، برنامه می‌خواهد نظام کارآموزی سنتی استاد-شاگردی را در همکاری با اداره آموزش‌های فنی و مسلکی افغانستان، به روز سازد. کارآموزان، بعد از شرکت در یک مکتب رسمی فنی و مسلکی و نیز استاد-شاگردی برای سه سال، می‌توانند برای دریافت سند صنف دوازدهم درخواست دهند. به این ترتیب به بسیاری جوانان فرصت بهره مندی از صنوف عالی مکتب داده می‌شود.