بانوان در رهبری – 20 کارمند زن از وزارت معادن و پترولیم دوره آموزشی رهبری را در کابل تکمیل نمودند.

01.12.1398
کابل، 1 حوت 1398 – امروز، 20 کارمند زن از ریاست های مختلف وزارت معادن و پترولیم، یک برنامه‌ی تربیوی رهبری سه هفته‌ای را تکمیل نمودند. این دوره آموزشی درکابل برگزار شد و هدف آن تقویت ظرفیت تخصصی اشتراک کنندگان بود تا در بست های رهبری یا مدیریتی فعالیت بتوانند. بخش جندر وزارت معادن و پترولیم این دوره‌‌ی آموزشی را آغاز نمود. برنامه ی همکاری افغان-جرمن در جهت تقویت حکومتداری خوب در سکتور استخراجی افغانستان (MinGov) این رویداد را حمایت مالی نمود.

در روز جهانی زن در سال 1397، نرگس نهان، سرپرست اسبق وزارت معادن و پترولیم عنوان نمود: " نقش زنان در سکتور استخراج معادن باید از مشارکت نمادین به مشارکت واقعی، فعال و کیفی در آینده نزدیک تغییر کند. ما باید حداقل 30 درصد کارمند زن در وزارت معادن و پترولیم و دیپارتمنت های ولایتی داشته باشیم." با این حال، هم اکنون تنها 216 نفر از حدود 2000 کارمند، بانوان هستند و اکثریت آنان در بست های بسیار پایین و بدون اختیار تصمیم گیری کار میکنند.

بسیاری از بانوانی که برای وزارت معادن و پترولیم کار میکنند، فاقد صلاحیت و مهارت  های لازم برای به عهده گرفتن مسئولیت های بالاتر هستند که مانع ترفیع آنان به بست‌های تصمیم گیری میشود. بنابراین، این وزارتخانه یک سند اصلاحات 5 ساله را در سال 1396 ایجاد کرده است تا مشارکت بانوان در این سکتور تقویت گردد. این شامل چندین اقدامات همچون ایجاد ظرفیت برای بانوان است. به عنوان یکی از این اقدامات، دوره آموزشی رهبری فعلی روی رهبری، مدیریت، و ارتباطات و به ویژه ارتباطات سازمانی متمرکز شده است. یکی از اشتراک کنندگان تاکید ورزید: "ما بیشتر احساس اعتماد به نفس و توانایی برای گرفتن مسئولیت های زیادتر در سکتور استخراج معادن میکنیم و این که بخشی از توسعه ی سکتور باشیم. "

این نخستین بار بود که چنین دوره آموزشی برای کارمندان زن که در وزارت معادن و پترولیم مصروف به کار هستند، در سطح مرکزی برگزار شده است. وزارت معادن و پترولیم از این فعالیت بسیار قدردانی نمود چون کارمندان زن واجد شرایط اکنون میتوانند مسئولیت های تصمیم گیری در این وزارتخانه را به عهده بگیرند. همزمان گروه کارمندان ماهری که در دسترس این وزارتخانه هستند، افزایش یافته است.

آقای سید محبوب الله ربانی، معین امور مالی و اداری وزارت معادن و پترولیم عنوان نمود: "این وزارتخانه متعهد به توسعه‌ی ظرفیت کارمندان زن است. آن‌ها بخش مهمی از توسعه‌ی سکتور استخراج معادن افغانستان هستند. مهارت های ارتقایافته‌ی رهبری به شکل چشمگیری باعث میشود بانوان بخشی از فرایند های تصمیم گیری شوند."

سکتور استخراج معادن برای توسعه‌ی پایدار افغانستان ظرفیت بزرگی دارد. برای بهره برداری از این ظرفیت، افغانستان صرف نظر از جنسیت به کارمندان با مهارت بالا نیاز دارد. با این حال، مردم هم اکنون سکتور استخراج معادن را یک سکتور کاملا مردانه میدانند که بانوان در آن جایی ندارند. تغییر این برداشت برای توسعه ی این سکتور اساسی است. همزمان انتظار می رود که پیشرفت در برابری جنسیتی در این صنعت مهم یک تاثیر بزرگ روی جامعه ی افغانستان داشته باشد.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) برنامه ی تقویت حکومت داری خوب در سکتور استخراج معادن را به نیابت وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان تطبیق میکند. هدف این پروژه نظارت و تضمین شفافیت در صنعت استخراجی برای کمک به تنظیم عواید دولتی، تقویت سرمایه گذاری و مبارزه با فساد در دراز مدت است. این پروژه در زمینه‌ی مدیریت اطلاعات به طور شفاف، مطابقت با معیارهای بین المللی،  توسعه و تقویت تخصص عملی و تقویت زنان در سکتور استخراج معادن، به وزارت معادن و پترولیم مشوره دهی نموده و کمک میکند. این برنامه افغانستان را برای معتبر شدن دوباره در ابتکار شفاف سازی صنایع استخراجی (EITI) و لازمی ساختن  شفافیت اطلاعات و معیارهای ضدفساد کمک میکند. از سال 1391، بیش از 700  نفر آموزش های تخصصی و مختص به کار دریافت نموده اند.