بتعداد 67 محصل حقوق و شرعیات کلینک های حقوقی را در بدخشان به اتمام میرسانند و آموزش برایتن فعال مدنی

امروز بتعداد 67 محصل کورسهای خود را در کلینیک حقوقی ولایت بدخشان در فیض آباد به اتمام رساندند
20.07.1396
در مراسم امروز از فارغان بتعداد 22 تن ذکور و 45 تن اناث بوده که هنگام انجام یک محاکمه تمثیلی، یک قضیه جنایی را ارائه نمودند. پروژه همکاری افغان-آلمان برای ارتقاء حاکمیت قانون کلینیک های حقوقی در پوهنتون دولتی بدخشان و سایر ولایات شمال افغانستان، را کمک می کند.

یک دانشجوی حقوق اظهار داشت: "ما طی چهار سال تحصيل در رشته حقوق هیچ چیز عملی در مورد محاکم تمثيلي نه آموخته بوديم. من واقعا وظایف و مسئولیت هاي قضات و سارنوالان را نمی دانستم. از برکت این برنامه، اکنون ما می دانيم که چگونه دلایل جزايي را پيداکنيم، چگونه يک جرم را ثابت کنيم و یا چگونه در برابر اتهامات به درستی دفاع شود."

یک کلینیک حقوقی، نهادی قانونی در فاکولته های حقوق و شرعیات است که محصلان آن را قادر می سازد تا تجارب عملی با نظام حقوقی افغانستان را جمع آوری کنند. دانش آموزان فرصتی را برای انجام کارآموزی در نهادهای دولتی و قضایی بدست میاروند تا محاکمات تمثیلی را انجام نموده و مساعدت های حقوقی را به شهروندان فراهم نمایند. این نه تنها به محصلان که در مسلک خود فعالیت میکنند، مفید میباشد، بلکه به نفع تمام شهروندان افغان که به متخصصان ورزیده حقوقی دسترسی دارند، میباشد.

علاوه بر مراسم بدخشان، ادارۀ همکاری افغان-آلمان فعالان جامعه مدنی و کارمندان مرکز مشورتی خانواده را د مزارشریف، بلخ، آموزش داد. پروژه حاکمیت قانون سمیناری را در مورد چگونگی ارسال پروپوزل ها دقیق به شرکاء و تمویل کنندگان، برگزار نمود، زیرا نیاز این آموزش در ارزیابی که در اوایل سال جاری انجام گردید، مشخص شده است.

یک مدیر پروژه سازمان دادخواهي زنان از سمنگان خاطر نشان ساخت: "دانستن چگونگی نوشتن پیشنهادهای صحیح، سازمان های غیر حکومتي را قادر می سازد تا از لحاظ مالی پایدار شوند."

تهیه پروپوزل های موفق برای فعالان جامعه مدنی و سازمان های شریک که تأمین کنندۀ خدمات با کیفیت بالا اند، لازم میباشد. در حال حاضر، بسیاری از سازمان های جامعه مدنی که با وزارت اقتصاد ثبت اند، غیر فعال میباشند. این آموزش ها به آنها کمک می کند تا فعالیت های خود را انجام دهند و مهارت های کارکنان را افزایش دهند.

برنامه ارتقاء حاکمیت قانون در افغانستان  توسط ادارۀ همکاری های بین المللی المان به نمایندگی از وزات همکاری های انکشافی فدرال آلمان، تطبیق میگردد. این برنامه با هدف اطمینان از اینکه دولت افغانستان مبتنی برحاکمیت قانون بوده، دارای یک سیستم قضایی فعال میباشد و حقوق حقه  تمام شهروندانش تامین اند، فعالیت میکند. برنامه حاکمیت قانون به منظور دستیابی به این هدف، فعالیت های متعددی را انجام میدهد، که عمدتاً عبارت اند از: بهبود ظرفیت مسلکی کارکنان بخش عدلی و قضائی که شامل همکاری با پوهنځی های حقوق و شرعیات پوهنتون های دولتی در ولایات شمال کشور میباشد تا شرایط تحصیلی را بهبود بخشیده و توانایی وکلای  آینده را تقویت بخشد. برای حمایت از تحصیلات عالی، پروژه حاکمیت قانون بیش از 30000 جلد کتاب را به فاکتولته های حقوق و شرعیات تهیه نموده و بیش از 150 کورس  را در زمینه های حقوقی برای محصلان و استادان تنظیم نموده و برای بیش از 60 محصل زمینه بورسیه های تحصیلی را فراهم نموده است.