به سمت اعتباردهی مجدد ابتکار شفافیت صتایع استخراجی(EITI) افغانستان

30.04.1398
کابل، 30 سرطان 1398 – دیروز، ورکشاپی برای کارمندان دولت و نمایندگانی از سازمان‌های جامعه مدنی و شرکت‌های خصوصی در وزارت معادن و پترولیم (MoMP) درکابل برگزار شد. این ورکشاپ مقدمات اعتباردهی مجدد عضویت افغانستان در استندردهای EITI برای سال ۲۰۲۰ را بنا نهاد، در شرایطی که عضویت افغانستان در اوایل سال ۲۰۱۹ به حالت تعلیق در آمده بود. ولی الله ځدران، معین پالیسی وبرنامه های وزارت معادن و پترولیم، رئیس این جلسه بود و شصت نفر زن و مرد به شمول کارمندان کلیدی دولتی و تمام اعضای گروه چندملیتی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان در این برنامه شرکت کردند.

روز با جلسه آگاهی‌دهی و تبادل دانش درباره چالش‌های کنونی افغانستان در مطابقت با استندرد EITI ، جدیدترین اطلاعات از دفتر مرکزی EITI و معلومات تخنیکی آغاز شد و در بعدازظهر، جلسات برنامه‌ریزی برای ارزیابی‌ نیازهای آموزشی، ارتقای ظرفیت و مهندسی روند کار تشکیل شدند. این برنامه‌های کلیدی در ماه آینده برگزار می‌شوند و باید تعهد افغانستان نسبت به این استندرد را تأیید کنند.

مطابقت با استندرد EITI، نیازمند همکاری واحدهایی در وزارت معادن و پترولیم، وزارت مالیه (MoF)، شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های جامعه‌ مدنی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به استخراج معادن است. این امر نشان‌دهنده ضرورت آموزش کارمندان از هر نهاد ذکرشده است. تلاش‌های اصلی افغانستان برای مطابقت با این ملزومات، شامل ایجاد شفافیت بیشتر نسبت به درآمد دولت از استخراج معادن، ارائه خدمات دولتی آنلاین و مشارکت دادن جامعه مدنی و سکتور خصوصی به صورت فعال در جمع‌آوری اطلاعات است.

افغانستان از سال 2010 عضو EITI بوده است. برای عضویت دوباره، افغانستان باید نشر آنلاین جواز استخراج معادن و اطلاعات مربوط به درآمد خود را گسترش دهد. همچنین باید پرداخت حق امتیاز گزارش‌شده توسط شرکت‌های استخراجی با آنچه که توسط دولت دریافت می‌شود، مطابقت داده شود. دولت افغانستان ۶ ماه فرصت دارد تا قبل از درخواست اعتباردهی مجدد در جنوری 2020، این ملزومات را فراهم کند.

همکاری افغان - آلمان به صورت پیوسته از ارتقای ظرفیت AEITI، به اشتراک‌گذاری دانش و فعالیت‌های توسعه‌‌ای حمایت می‌کند. این اداره همچنین از تطبیق سافت‌ویر کدستر استخراج معادن، فعالسازی حکومت‌داری آنلاین در وزارت معادن و پترولیم و اجازه واکاوی اطلاعات جهت نشر به صورت آنلاین در سایت http://afghanistan.revenuedev.org، حمایت می‌کند. هماهنگ‌کننده ملی EITI، آقای حشمت‌الله سائس، این درگاه را «اساس مطابقت با استندرد EITI و منبعی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی در سکتور استخراج معادن کشور» نامید.

 

برنامه توسعه حکومت­داری خوب در سکتور استخراج معادن در افغانستان از جانب  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) اجرا می­شود. با هدف بهره­گیری کامل از ظرفیت سکتور استخراج معادن افغانستان، این برنامه به دنبال افزایش عواید دولت، توسعه سرمایه­گذاری و مبارزه با فساد در این سکتور است. این پروژه مراجع ذیربط را آموزش می­دهد تا اطمینان حاصل شود که فعالیت­های استخراجی به طور شفاف و مطابق با قوانین و معیار­های بین­المللی صحت و محیط زیست انجام شود. از جمله سایر فعالیت­ها، این پروژه از سال 2014 بدین­سو 26 کورس آموزشی پیرامون موضوعاتی چون برنامه‌ریزی استخراج معادن، اقتصاد استخراج معادن و نظارت بر استخراج معادن را برای بیش از 380 تن مفتش معادن و سایر کارمندان وزارت معادن و پترولیم (MoMP) و ادارات ولایتی آن وزارت دایر نموده است. هم­زمان، این برنامه 13 بورس تحصیلی را برای زنان افغان با هدف رشد سهمگیری زنان در این سکتور تمویل نموده است. علاوه بر آن، این برنامه از ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) برای رشد شفافیت و مبارزه با فساد حمایت می­کند.