تحصیل در خارج: معرفی برنامه‌های ماستری انرژی پایدار

14.05.1398
دبی، امارات متحده عربی، 14 اسد 1398- دیروز در دبی ورکشاپ سه روزۀ آموزش‌های ابتدایی برای توسعه انرژی پایدار به پایان رسید. چهار دانشگاه از افغانستان و یک دانشگاه از آلمان به صورت مشترک کار می کنند تا با یکجا کردن تخصص‌های خود این برنامه را ایجاد کنند، دانشجویان را از طریق آموزش مشارکتی، تعلیم دهند و از طریق آنلاین نیز با آنان تعامل داشته باشند. بیست و یک شرکت کننده زن و مرد، به شمول نمایندگان وزارت انرژی و آب، وزارت تحصیلات عالی، اتحادیه انرژی تجدیدپذیر افغانستان و دانشگاه‌های مربوطه در این برنامه شرکت کرده بودند. این برنامه با حمایت همکاری افغان-آلمان برگزار شد.

زبیر صدیقی، رییس برنامه‌های علمی وزارت تحصیلات عالی گفت: «ایجاد برنامه ماستری در دانشگاه‌های افغانستان، منجر به تولید کارشناسان شایسته در بخش انرژی تجدیدپذیر می‌شود و به توسعه اجتماعی-اقتصادی افغانستان کمک خواهد کرد.»

چهار دانشگاه در افغانستان برنامه ماستری انرژی قابل تجدید و کارآمدی انرژی را عملی می‌سازند. این دانشگاه‌ها در همکاری با دانشگاه علوم کاربردی بویت آلمان جهت غنامندی محتوا کار خواهند کرد. دانشجویان، در حوزه انرژی قابل تجدید و کارآمدی انرژی، موضوعاتی که در بخش خصوصی افغانستان به صورت فزاینده اهمیت پیدا می‌کند، دانش‌های تازه را کسب می‌کنند.

عبدالله فیض، رییس دانشگاه هرات نیز گفت: «بخشی از ماموریت دانشگاه هرات، تولید علم و مهارت‌های مورد نیاز بازار است. برنامه ماستری، سبب دسترسی به دانش فنی در تمام بخش‌های انرژی تجدیدپذیر می‌شود و فرصت کسب تخصص را در بخشی که دولت قویا به آن علاقمند است، فراهم می‌کند.»

دانش مربوط به انرژی قابل تجدید یک ضرورت است. حکومت جدیدا این هدف را برای خود تعیین کرده تا 2000 میگاوات انرژی قابل تجدید را تولید کند. این ابتکار، سرمایه گذاری خصوصی را  به سمت سکتور پاک انرژی جلب نموده تا در تولید انرژی قابل تجدید سهم بگیرند، میزان وابستگی به واردات انرژِی از کشورهای همسایه را کاهش دهند و فرصت‌های کاری جدید را فراهم سازند. پر کردن این بست‌ها با کارمندان آموزش‌دیده، دانش اکادمیک مناسب را می‌طلبد.

شرکت‌کنندگان در ورکشاپ روی نقشه راه و زمان بندی عملی سازی برنامه جدید، نصاب درسی و یک برنامه جهت دریافت مواد علمی از دانشگاه بویت بحث کردند. همکاری نزدیک دانشگاه‌های دو کشور در راستای توسعه آموزش، گفتگو و فهم عمومی از انرژی قابل تجدید و کارآمدی انرژی در افغانستان را کمک می‌کند.

دفتر Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان، برنامه «توسعه بخش انرژی افغانستان» را عملی می‌سازد. هدف این برنامه، افزایش تولید انرژی قابل تجدید و کارآمدی انرژی در افغانستان است تا رشد اقتصادی را تقویت و از محیط زیست حمایت کند. برای رسیدن به این هدف، برنامه توسعۀ بخش انرژی، از نزدیک با بخش‌های کلیدی در سطح ملی و ولایتی کار می‌کند تا یک چارچوب بنیادی که توزیع انرژی قابل اتکا را ممکن می سازد، ایجاد کند. این برنامه از بخش خصوصی در اقتباس معیارهای مبتنی بر کیفیت بازار و فعالیت‌های حمایتی برای انرژی فوتوولتائیک و خورشیدی حمایت می‌کند تا سرمایه گذاری را جلب کند. در عین زمان، این برنامه فعالیت‌هایی را در سکتورهای خصوصی و عمومی انرژی و دانشگاه‌ها جهت ارتقای ظرفیت کارمندان عملی می‌سازد.