تدریس ورزش: بیش از 6000 معلم آینده از آموزش پیشرفته بهره خواهند برد

03.02.1398
کابل، 3 ثور 1398 – دیروز، ورکشاپ هشت روزه آموزش تعلیم دهندگان (TOT) در کابل پایان یافت. 14 استاد خانم از هفت مرکز تربیه معلم (TTCs) اشتراک کردند. آنها با روش جدید تدریس مضمون ورزش در «دیپلوم آموزش ابتدایی» که در حال حاضر در دست انکشاف است، آشنا شدند. این استادان باید دانش کسب کرده خود را در مراکز تربیه معلم به بیش از 6000 محصل رشته معلمی انتقال دهند و آنها را بهره¬مند بسازند. ریاست تربیه معلم این دوره آموزشی را با حمایت همکاری آلمان با افغانستان تطبیق کرد.

خانم ملالی فریدون، یک اشتراک کننده از تربیه معلم بدخشان گفت: «در گذشته در مرکز تربیه معلم، مضمونی به نام ورزش وجود نداشت. ما درباره این تمرین ها، چیز زیادی نمی دانستیم و فقط نام ورزش را شنیده بودیم. ما به خاطر ارایه چنین فرصت هایی به خانم ها، سپاسگزاریم. ورزش روح و ذهن ما را آرام می سازد. ما آنچه آموخته ایم را به مراکز تربیه معلم در ولایت ها خواهیم برد.»

آموزش تعلیم دهندگان  بر مضمون ورزش شامل شده در دیپلوم جدید مخصوصا برای اطفال در صنف­های ابتدایی تاکید دارد. درس­ها، فعالیت­های درسی را با بازی­های جالب ترکیب می­کند که باعث رشد جسمی، شناختی، اجتماعی و شخصیتی اطفال می­شود. ابعاد مهم، اعتماد به نفس، غلبه بر ترس، رعایت انصاف، کار تیمی، همگرایی و تشویق تمام اطفال به سهم­گیری است.

خانم محبوبه مرادی، یک استاد از تربیه معلم بامیان چنین اظهار داشت: «ما مکتب های زیادی در ولایت ها داریم که هیچ معلمِ زنی در رشته ورزش برای دختران ندارند. اکنون اما به خاطر این دیپلوم جدید و مضمون ورزش که شامل آن است، دختران می توانند از صنف های ورزش نیز بهره ببرند.»

استادان، قبل از برگزاری  ToTدرباره مضامین ورزش جدید، نزد مشاوران بین المللی آموزش دیدند. آن­ها اطمینان حاصل کردند که اشتراک­کنندگان، مهارت­ها و دانش لازم را برای تدریس ورزش مطابق با دیپلوم کسب کرده­اند.

در حال حاضر در افغانستان، به طور رسمی هیچ صلاحیتی برای معلمین دوره آموزشی ابتدایی (صنف یک تا شش) در نظر گرفته نشده است. معلمین اغلب صلاحیت ندارند یا برای بعضی از مضامین دارای صلاحیت نیستند. برای مقابله با این مشکلات، TED و برنامه آموزش ابتدایی و متوسطه (BEPA) همکاری آلمان و افغانستان، مشترکا، برنامه دیپلوم برای معلمین دوره ابتدایی را طرح­ریزی­ کرده است. این دیپلوم به نفع تمام اطفال مکتب تطبیق خواهد شد.

برنامه آموزش ابتدایی و متوسطه (BEPA) از جانب  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit   GmbH (GIZ)به نمایندگی از وزارت فدرال همکاری­ اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) اجرا می­شود. هدف BEPA بهبود کیفیت آموزش ابتدایی در افغانستان با کمک به وزارت معارف افغانستان (MoE) در آموزش معلمین و ایجاد کریکولم است. از سال 2008، BEPA برای بیش از 23000 معلم و استاد، دوره­های آموزشی برگزار کرده است. همچنین 22 مرکز تربیه معلم، دوره­ کارآموزی اجباری برای معلمین برحال در نظر گرفته است. در نتیجه در حال حاضر، حدود 15800 محصل دانشگاه و 88300 شاگرد مکتب درشمال افغانستان از آموزش پیشرفته بهره می­برند. آن­ها اکنون به آموزش تخصصی، متناسب با سن و شاگرد محور دسترسی دارند.