تربیه معلم در دهلی: 5000 شاگرد مکاتب کابل از درس های ارتقا یافته بهره می برند

09.08.1398
دهلی، هند، 9 عقرب 1398 – در دهلی، هند، 27 معلم از کابل در کورس زبان آلمانی شرکت می کنند و 17 معلم دیگر نیز آموزش می بینند. بین آن ها 37 خانم وجود دارد. هردو برنامه در 29 میزان آغاز شدند و در 12 عقرب ختم می شوند. هدف این برنامه ها آموختن ابزارهای جدید تدریس، و آموزش زبان آلمانی به معلمان است. اشتراک کنندگان در سه مکتب نمونه در کابل تدریس می کنند - لیسه امانی برای ذکور، لیسه عایشه درانی برای اناث و لیسه مسلکی جمهوریت برای ذکور و اناث. همکاری آلمان-افغانستان از این مکاتب که به عنوان مدل هایی برای پیشرفت مکاتب در سراسر کشور هستند، حمایت می کند.

این دوره آموزشی شامل مباحثی از جمله مهارت های تدریس، روش تدریس و فرآیند آموزش، با تاکید بر تدریس مدرن و شاگرد محور  می باشد. یکی از اشتراک کنندگان، خانم شبنم محمودی که مدیر لیسه عایشه درانی است تاکید کرد: «ما تاکنون چیزهای بسیاری در مورد چگونگی درگیر ساختن شاگردان در درس آموختیم. حتی انتظار داریم در روزهای باقی مانده مهارت­های بیشتر و روش­های تدریس بیشتری بیاموزیم تا پروسه یادگیری شاگردان خود را بهبود ببخشیم.»

انگیزه و اعتماد به نفس شاگردان مکتب نقش مهمی در آموزش دارد. معلمان می آموزند چگونه با برانگیختن علاقه شاگردان به دروس و شناخت کارشان، آن­ها را انگیزه دهند تا به مکتب بیایند. معلم دیگری، خانم مریم ضیا بیان کرد: « ما هدف مشترکی داریم: تا به بهترین شیوه ممکن به شاگردان مان خدمت کنیم. در طی این دوره آموزشی، ما با ابزارهایی آشنا می­شویم که به ما کمک می­کنند به این هدف برسیم.»

دیگر جنبه­هایی که در طی این دوره آموزشی به آن­ها پرداخته شد شامل برنامه ریزی درس، یادگیری مشارکتی، یادگیری میان فرهنگی و تدریس شاگرد محور بود. اشتراک کنندگان به عنوانتکثیر کننده این آموزش ها در مکاتب مربوطه خود عمل خواهند کرد و دانش و تخصص جدید خود را با همکاران خود به اشتراک خواهند گذاشت. در مجموع، 300 معلم، از آن جمله 130 خانم، بهره خواهند برد. در نتیجه بیش از 5000 شاگرد از جمله 2600 دختر بطور قابل ملاحظه ای از صنوف ارتقا یافته بهره­مند خواهند شد.

برنامه تقویت مکاتب با حمایت آلمان (SGS) توسط جامعه آلمان برای برای همکاری های بین المللی Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH با حمایت مالی وزارت فدرال امور خارجه آلمان (AA) تطبیق می­شود. SGS از سه مکتب مورد حمایت آلمان در کابل، جمهوریت، امانی و عایشه درانی برای ارتقای کیفیت آموزش پشتیبانی می­کند. این مکاتب نمونه باید به عنوان بهترین نمونه­های عملی برای دیگر مکاتب در سراسر کشور عمل کنند. تاکنون آموزش­دهندگان بین المللی دوره­های آموزشی پیشرفته درمورد روش­شناسی تدریس و آموزش صلح برای 240 معلم برگزار کرده ­اند. بر علاوه، 22 معلم دانش خود را در ریاضیات افزایش داده ­اند و 50 معلم در دوره­های آموزشی پیشرفته درمورد علوم طبیعی اشتراک کرده­اند. این پروژه همچنین احیاسازی و بازسازی زیرساخت ­های موجود را تمویل می­کند.