تسهیل تجارت: اصطلاحات بازرگانی بین¬المللی ۲۰۱۰ در افغانستان به نشر رسید

22.09.1397
امروز اتاق تجارت بین¬المللی افغانستان (ICC Afghanistan) شرایط بازرگانی بین¬المللی (Incoterms 2010) را در افغانستان به نشر سپرد. این کتاب اصطلاحات در واقع یک استندرد جهانی برای رایج ترین اصطلاحات و واژه های معمول در تجارت برای جلوگیری از بلاتکلیفی ها و سوءتفاهمات حقوقی است. در مراسم رونمایی از این کتاب در کابل بیش از ۲۰۰ مهمان، اعم از مرد و زن، از جمله مقامات بلندپایه افغانستان مانند وزیر صنایع و تجارت، وزیر اقتصاد، وزیر تحصیلات عالی و رئیس دانشگاه کابل و همچنین مراجع ذیربط حضور داشتند. برنامه رشد اقتصادی پایدار و ترویج اشتغال (SEDEP) که در چارچوب همکاری افغان-آلمان فعالیت می کند، تهیه «اصطلاحات بازرگانی بین المللی۲۰۱۰» در افغانستان را تسهیل نمود.

Facilitating Trade: Incoterms 2010 Published in Afghanistan

دبیرکل اتاق تجارت بین­المللی افغانستان، عبدالقدیر بهمن در این مورد چنین خاطرنشان ساخت: «هدف از تهیه «اصطلاحات بازرگانی بین المللی» اساسا کمک به ایجاد ارتباط شفاف در مورد وظیفه ها، مصارف و خطرات مرتبط با حمل و نقل و تحویلدهی کالاها است. اتاق تجارت بین­المللی افغانستان یگانه مرجع نشر و توزیع قواعد مربوط به تجارت بین المللی در افغانستان است.»

«اصطلاحات بازرگانی بین المللی 2010» مجموعه ای از قواعد است که مسئولیت های خریدار و فروشنده را در قبال تحویلدهی کالاها مطابق به قراردادهای فروش، تعریف می نماید و از جانب اتاق تجارت بین­المللی (ICC) به نشر می رسد. کمیسیون سازمان ملل پیرامون قانون تجارت بین­المللی این قواعد را به مثابۀ استندرد جهانی برای تفسیر اصطلاحات پرکاربرد تجارت خارجی برسیمت می شناسد. در سراسر جهان، حکومت ها، مقامات حقوقی و حقوقدانان از این شرایط پیروی می کنند و آنها را در معاملات تجارتی به کار می برند تا از بلاتکلیفی حقوقی در تجارت جلوگیری نمایند یا آنها را برطرف سازند. در جریان مراسم امروز بیش از 2000 نسخۀ از «اصطلاحات بازرگانی بین المللی» میان حاضران توزیع گردید.

معاون رئیس برنامۀ رشد اقتصادی پایدار و اشتغال، رابرت گلاس چنین اظهار داشت: «بهبود فضای تجارت در بخش زراعتی-اقتصادی، قابلیت رقابت را بهبود می بخشد، سطح بیکاری را پائین می آورد و رشد پایدار اقتصادی را به میان می آورد.»

نهادهای حقوقی افغانستان، شرکت های خصوصی و سایر مراجع ذیربط باید حین تهیه و ترتیب قراردادهای استندرد تجارتی از این کتاب استفاده نمایند تا از دعاوی بالقوۀ تجارتی جلوگیری بعمل آید. این کار، تجارت با کشورهای سوم را تسهیل بخشیده، توسعۀ پایدار اقتصادی افغانستان را رشد می دهد. دانش آموزان، استادان و محققان فاکولته های تجارت و اقتصاد دانشگاه ها نیز از آن مستفید خواهند شد زیرا آنها اکنون به معلومات تازه دربارۀ قواعد پذیرفته شدۀ تجارت بین­المللی دسترسی دارند. محصلان می توانند از این دانش، هنگام شروع کار مسلکی شان استفاده نموده قابلیت استخدام خویش را بهبود بخشند.

در ماه گذشته، اتاق تجارت بین­المللی افغانستان دو برنامۀ آموزشی پیرامون «اصطلاحات بازرگانی بین المللی 2010» را در کابل و بلخ برگزار کرد که هدف از آنها بهبود دانش اشتراک کنندگان دربارۀ شرایط تجارت بین­المللی بود. ادارۀ همکاری افغان-آلمان از برگزاری این برنامه ها حمایت کرد. در مجموع، ۱۰۰ تن بشمول ۳۵ خانم متشکل از دست اندرکاران زنجیره های ارزش زراعتی  و نیز نمایندگان شرکت های کوچک و متوسط و انجمن های بازرگانی دربارۀ اینکوترمز ۲۰۱۰ آگاهی یافتند.

ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH برنامۀ رشد اقتصادی پایدار و ترویج اشتغال (SEDEP) را به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) تطبیق می کند. هدف این برنامه ایجاد فرصت های کاری و درآمد برای افغان ها می باشد. فعالیت های این برنامه بر پنج زنجیره ارزشی مغزدانه ها، لبنیات، مرغداری، گندم و سبزیجات متمرکز است. این برنامه میان سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ برای تقریباً ۲۳۰۰۰ تن از زارعان افغان دوره های آموزشی زراعتی را که شامل ادارۀ مواشی، نسل گیری کنترول شده و تولید تخم های بذری می باشد، دایر نموده است. علاوه بر آن، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ بیش از ۶۷۰۰ فرصت کاری درازمدت و بیش از ۶۰۰۰ فرصت کاری فصلی ایجاد شده و درآمد کارمندان که شامل ۴۳ درصد زنان می شود، ۳۰ درصد افزایش یافته است.