تعیین موقعیت و تحلیل زلزله ها: دوره آموزشی برای دانشگاهیان افغان در آلمان

19.09.1397
کابل، 19 قوس 1397– امروز سه تن از استادان دانشگاه پولیتخنیک کابل، دانشگاه کابل و دانشگاه بلخ پس از اشتراک در یک برنامۀ آموزشی دو هفته ای در مرکز تحقیقاتی علوم زمین شناسی در شهر پوتسدام آلمان دوباره به کابل برگشتند. آنها چگونگی استفاده از نرم افزار آن مرکز که بنام SeisComp 3 یاد می شود را برای تعیین موقعیت و تحلیل زلزله ها آموختند. این نرم افزار برای مطالعۀ بهتر فعالیت گسل های تکتونیک در آسیای مرکزی، بشمول افغانستان به کار گرفته می شود. برنامۀ آموزش اکادمیک استخراج معدن در افغانستان (AMEA) که در چارچوب ادارۀ همکاری افغان-آلمان فعالیت دارد، این سفر را تسهیل نمود.

یکی از اشتراک کننده­گان برنامۀ مذکور دوکتور حیمدالله واعظی چنین اظهار داشت: «کار روی آمار و ارقام مربوط به زلزله هایی که در افغانستان، کشورهای همجوار و جهان رخ می دهند، واقعاً خیلی جالب بود. ما دانش و تجربۀ خویش را با سایر همکاران و محصلان خویش در افغانستان شریک خواهیم ساخت.»

مرکز تحقیقاتی علوم زمین شناسی آلمان و شرکای آن، بشمول کمیتۀ ناروی-افغانستان در دانشگاه کابل، و ادارۀ سروی زمین شناسی افغانستان یک شبکۀ متشکل از ۱۵ استیشن موقتی اندازه گیری لرزش زمین را در شمال شرق افغانستان اداره می کنند. این شبکه بخشی از یک پروژه بنام «آزمایشگاه طبیعی آسیای مرکزی» به شمار می آید که هدف از آن جمع آوری آمار و ارقام است که می تواند معلومات دقیق را دربارۀ ساحۀ از لحاظ تکنوتیک خیلی فعال بدست بدهد. نرم افزار مذکور یک وسیلۀ نیرومند کسب و تحلیل چنین آمارهایی است.

به روز سه شنبه، 6 قوس امسال، یک زلزله به بزگری ۵،۲ درجه منطقۀ شمال شرق افغانستان را تکان داد. این قویترین زلزله ای بود که از ابتدای آغاز فعالیت شبکۀ مذکور تا کنون ثبت شده است. این کار برای آموزندگان افغان یک فرصت منحصر به فرد بود تا نرم افزار مذکور را با استفاده از آمار و معلومات زمان واقعی مربوط به افغانستان و آسیای میانه به کار گیرند.

یک نمایندۀ مرکز زمین شناسی آلمان بنام دوکتور سوفییا کوفنر چنین خاطر نشان ساخت: «اشتراک کنندگان برنامۀ آموزشی فرصت داشتند تا اساسات نظارت زلزله را با استفاده از آمار و ارقام کشور خودشان بیاموزند. این برنامه با تأثیر آموزشی زمان واقعی آن یک بار دیگر به ما نشان داد که یک شبکۀ مشاهدات زلزله شناسی برای آن منطقه چقدر اهمیت دارد.»

آموزندگان کماکان می توانند از نرم افزار فوق الذکر در افغانستان استفاده نمایند و به آما و ارقامی که از جانب شمار زیادی از مراکز دایمی زلزله شناسی آسیای مرکزی فراهم می شود، دسترسی داشته باشند. در درازمدت، هدف از این کار تحقیقاتی ارتقای مقاومت منطقه در برابر زلزله ها می باشد. اقدامات آموزشی گام نخست در راه ایجاد یک شبکه از کارشناسان افغان در نهادهای ذیربط است که می تواند به پژوهش های علمی کمک کند.

برنامۀ آموزش اکادمیک استخراج معدن در افغانستان (AMEA) از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  به نمایندگی از وزارت فدرال امور خارجۀ آلمان از سال ۲۰۱۴ بدینسو عملی می شود. هدف این برنامه بهبود آموزش های مرتبط با استخراج معادن در افغانستان به منظور استفادۀ کامل از ظرفیت های بخش استخراج افغانستان می باشد. این برنامه در زمینۀ نوین سازی آموزش در دانشگاه ها، مطابق سازی آن با نیازمندی های صنعت و بازار کار و ایجاد یک شبکۀ تحصیلی در همکاری نزدیک با وزارت تحصیلات عالی افغانستان، وزارت معادن و پترولیم افغانستان و ادارۀ خدمات تبادلۀ اکادمیک آلمان (DAAD) فعالیت می کند. تا کنون، برنامۀ مذکور دوره های آموزشی، بورسیه ها و برنامه های کارآموزی را در ایران، آلمان و چین برای بیش از ۲۴۰ محصل و استاد افغان تنظیم نموده و زمینۀ دسترسی آنها به تازه ترین دانش فنی و روش های درسی نوآورانه را فراهم ساخته است. این برنامه از سال ۲۰۱۴ برنامه های عملی پیشرفتۀ آموزشی و شبکه سازی را پیرامون علوم استخراج معادن برای بیش از ۶۰۰ استاد دانشگاه فراهم ساخته است.