تقویت شفافیت در سکتور استخراج معدن: دوره آموزشی برای کارمندان وزارت معادن و پترولیوم

04.06.1399
امروز، دوره اول یک برنامه آموزشی سه دورهای مدیریتی برای کارمندان وزارت معادن و پترولیم (MoMP) به پایان رسید. چهل کارمند، از جمله زن و مرد، در مرحله یک ماهه این برنامه در وزارت معادن و پترولیم شرکت کردند. آموزش مدیریت فارغ التحصیلان (GMT-3) برنامهای آموزشی است که توسط دانشگاه دنیا افغانستان (DUA) برگزار میشود و هدف آن افزایش موثریت و شفافیت در بین کارکنان سکتور معدن است. این دوره آموزشی با حمایت پروژه همکاری آلمان با افغانستان برای تقویت حکومتداری خوب در سکتور استخراج معدن افغانستان تطبیق میشود.

محمد شفیق زمانی، رئیس آموزش و انکشاف منابع بشری وزارت معادن و پترولیم گفت: "برنامه GMT-3 فرصتی بی­نظیر برای وزارت معادن و پترولیم است زیرا کارمندان این وزارت عمدتاً مهارت­های تخنیکی دارند و اغلب فاقد مهارت­های مدیریتی هستند."

برنامه GMT-3 شامل شش کورس آموزشی است. شرکت­کننده پروپوزل نویسی، مدیریت درآمدها، و نوشتن گزارش های تخنیکی را یاد میگیرند. علاوه بر این­، آنها مدیریت مالی، نظارت و ارزیابی دقیق و مدیریت منابع بشری را می­آموزند. این برنامه به ویژه برای کسانی که به تازگی استخدام شده­اند و کارمندان تخنیکی جدید که کمتر با این موضوعات آشنا هستند، ارائه می­شود. این مهارت­ها باعث می­شود تا کارکنان بتوانند کار خود را مفیدتر و مؤثرتر انجام دهند و همچنین شفافیت در وزارت معادن و پترولیم را تضمین می­کند.

خانم فهیمه حسن­زاده که هیدرولوژیست است ودر این دوره آموزشی شرکت کرده است میگوید: "محتوای این دوره آموزشی متناسب با نیاز کارمندان طراحی شده و به کار روزانه ما در دفتر مربوط می­شود. ما انگیزه خوب داریم که آموخته­های خود را عملی کنیم."

هر مرحله با هماهنگی نزدیک با وزارت معادن و پترولیم طراحی می­شود. مرحله­ها یک ماهه­­اند و شامل یک دوره مدیریتی و یک دوره آموزشی اداری هستند. در این مرحله نخست، کارکنان در لکچرها، کار گروهی، وظایف و بازی اشتراک کردند تا نظارت و ارزیابی و پروپوزل نویسی را بیاموزند.

دو مرحله بعدی برنامه آموزشی در سنبله و میزان امسال برگزار خواهد شد. ۸۰ کارمند دیگر شرکت خواهند کرد.

همکاری آلمان با افغانستان برنامه­های آموزشی مشابهی را در سالهای گذشته با موفقیت برگزار کرده است. درمجموع، حدود ۳۴۰ کارمند وزارت معادن و پترولیم از جمله زنان شرکت کردند.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH برنامه ی تقویت حکومت داری خوب در سکتور استخراج معادن را به نیابت وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان تطبیق می نماید. هدف این پروژه نظارت وتضمین شفافیت در صنعت استخراجی برای کمک به تنظیم عواید دولتی، تقویت سرمایه گذاری و مبارزه با فساد در دراز مدت است. این پروژه در زمینه اداره داده ها به طور شفاف، مطابقت با معیارهای بین المللی، توسعه و تقویت تخصص عملی و تقویت زنان در سکتور استخراج معادن، به وزارت معادن و پترولیم مشوره دهی نموده و کمک میکند. این برنامه افغانستان را برای معتبر شدن دوباره در ابتکار شفاف سازی صنایع استخراجی (EITI) و لازمی ساختن  شفافیت داده ها و معیارهای ضدفساد کمک میکند. از سال ۱۳۹۲، بیش از 700  نفر آموزش های تخصصی و مختص به کار دریافت نموده اند.