تهیۀ تجهیزات برای مرکز مادر و طفل در شفاخانۀ منطقه ای بلخ

02.10.1397
کابل، 2 جدی 1397 – روز گذشته، وزارت صحت عامۀ افغانستان قرارداد خریداری تجهیزات طبی و غیرطبی را برای مرکز مادر و طفل که به ظرفیت ۳۶۰ بستر در چارچوب شفاخانۀ منطقه ای بلخ در مزارشریف اعمار شده است، به امضأ رسانید. در مراسم امضای این قرارداد در میان اشتراک کنندگان، معاون اول رئیس اجرائیه افغانستان، وزیر صحت عامۀ افغانستان و معینان آن وزارت، و منشی رئیس اجرائیه حضور داشتند. ادارۀ همکاری افغان-آلمان اعمار این مرکز و نیز اکنون خریداری تجهیزات مذکور را تمویل نموده است.

در حال حاضر، دسترسی به مراقبت صحی همه جانبه برای زنان باردار و نوزادان هنوز هم در ولایت بلخ محدود می باشد. از همین جهت رئیس جمهور افغانستان، جلالتمآب اشرف غنی مرکز جدید حمایۀ مادر و طفل را در شفاخانۀ منطقه­ای بلخ افتتاح نمود که کار ساختمان آن به کمک مالی ادارۀ همکاری افغان-آلمان به تاریخ 13 میزان 1397 تکمیل گردید. با نصب تجهیزات جدید و مزید طبی و غیرطبی، شفاخانه منطقه ای بلخ قادر خواهد بود مراقبت صحی همه جانبۀ نسایی و ولادی و اطفال را برای اهالی ولایت بلخ و ولایات همجوار آن فراهم نماید. مرکز جدید در ماه ثور سال 1398 به عرضۀ خدمات صحی آغاز خواهد کرد.

 حین مراسم امضای قرارداد محترم فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه چنین خاطرنشان نمود: «می خواهم از آلمان بخاطر همکاری مداوم مالی و فنی با سکتور صحت افغانستان تشکر نمایم. ما امیدواریم که مساعی مشترک ما با جامعۀ بین­المللی به بهبود وضع مراقبت صحی در کشور بیانجامد تا باشد که مردم افغانستان دیگر نیاز نداشته باشند بخاطر معالجه متواتر به خارج از کشور سفر نمایند.» دوکتور همایون عالمی، معاون رئیس بانک انکشافی KfW در افغانستان اضافه نمود: «تجهیزات از آلمان، جاپان و سایر کشورها خریداری و بعد میان ماه های دلو 1397 تا حمل 1398نصب خواهند شد. بسیار مهم است که ساختمان و نیز تجهیزات جدید شفاخانه، به گونه درست مدیریت و نگهداری شوند تا شهروندان بتوانند از آنها برای مدت طولانی استفاده نمایند.»

ادارۀ همکاری افغان-آلمان به نمایندگی از وزارت امور خارجۀ آلمان از اعمار مرکز مادر و طفل در شهر مزارشریف و نیز تهیۀ تجهیزات برای آن مرکز با فراهم ساختن مبلغ مجموعی ۱،۳ میلیارد افغانی حمایت نموده است. مصارف مجموعی تجهیزات طبی و غیرطبی بالغ بر ۱۲۰ میلیون افغانی خواهد شد.

اعمار مرکز مادر و طفل در مزارشریف بخشی از کوشش همکاری افغان-آلمان در جهت بهبود مراقبت های صحی در شمال افغانستان می باشد. از سال ۲۰۰۶ بدنیسو این اداره از طریق بانک انکشافی KfW پروژه های متعددی را به منظور توسعه و عصری سازی زیربنای صحت عامۀ کشور عملی نموده است. علاوه بر نوسازی و عصری سازی شفاخانۀ منطقه ای در مزارشریف، شفاخانۀ ولایتی بدخشان در فیض آباد، شفاخانۀ منطقه ای کندز و شفاخانۀ ولایتی تخار در تالقان، چند شفاخانۀ ولسوالی و نیز مراکز ابتدایی و جامع صحی جدیداً اعمار یا نوسازی شده اند.