توسعۀ نقش زنان در سکتور استخراج معادن

12.04.1398
فیض¬آباد، بدخشان، ۱۱ سرطان ۱۳۹۸ – دیروز، کارمندان ریاست معادن و پترولیم (DoMP)، ورکشاپ سه روزه دربارۀ نقش جندر در سکتور استخراج معادن در فیض¬آباد بدخشان را به پایان رساندند. 17 کارمند این ریاست به شمول سه کارمند زن و همچنین دو نمایندۀ زن از وزارت امور زنان در این برنامه شرکت کردند. واحد جندر وزارت معادن و پترولیم افغانستان (MoMP) این ورکشاپ را برگزار کرد. برنامه همکاری آلمان با افغانستان برای گسترش حکومت¬داری خوب در سکتور استخراجی افغانستان (MinGov)نیز این برنامه را تمویل مالی نمود.

در جشن­های روز بین­المللی زن، در اوایل سال روان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، خانم نرگس نهان، بیان کرد:« در آینده نزدیک، نقش زنان در سکتور استخراج معادن باید از ماهیت نمادین به مشارکت واقعی، فعال و کیفی تغییر یابد. حداقل 30 فیصد کارمندان در وزارت معادن و ریاست­های آن در ولایات باید از طبقه اناث باشند.»

در حال حاضر تعداد کارمندان مسلکی زن در صنعت استخراج معادن افغانستان و نهادهای دولتی مربوط بسیار کم است. در مجموع، 22 کارمند در ریاست معادن و پترولیم بدخشان مشغول به کار هستند که در میان آن­ها فقط سه کارمند خانم وجود دارد. یکی از اشتراک­کنندگان خانم تاکید کرد:« دیدگاه کلی در سکتور استخراج معادن این است که این این سکتور قلمرو مردان است و زنان نباید وارد شوند. اما خوشبختانه این ورکشاپ­ها این طرز فکر را تغییر خواهند داد و به پذیرش زنان در سکتور استخراج معادن کمک خواهند کرد.»

هدف این ورکشاپ آگاهی دهی کارمندان درمورد جندر بود و وضعیت فعلی زنان در سکتور استخراج معادن افغانستان را مورد بررسی قرار داد.اشتراک­کنندگان در مورد جندر و مفاهیم مرتبط با آن همچون منشا تبعیض سازمانی، برابری جنسیتی در کار، روش­های مناسب ارتباط، مفهوم احترام متقابل و ادغام جندر در پالیسی­های وزارت،  بحث و گفتگو کردند. آن­ها همچنین دربارۀ پلان عملیاتی ملی برای زنان در افغانستان (NAPWA)و قانون افغانستان در رابطه با منع آزار زنان و اطفال اطلاعات کسب کردند.

آموخته­های جدید اشتراک کنندگان باید به آن­ها کمک کند تا از تبعیض و نابرابری جنسیتی در MoMP و ریاست­های ولایتی آن جلوگیری کنند. وزرات معادن و پترولیم با الگو قرار دادن خود و آغاز کردن تغییرات از ساختار خود، به دنبال تشویق سکتور خصوصی در استخدام بیشتر زنان و همچنین تسهیل مشارکت زنان در استخراج معادن است که منجر به توسعۀ پایدار افغانستان می­شود.

برنامه توسعه حکومت­داری خوب در سکتور استخراج معادن در افغانستان (MinGov) از جانب  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) به نمایندگی از وزارت فدرال همکاری­های اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) اجرا می­شود. با هدف بهره­گیری کامل از پتانسیل سکتور استخراج معادن افغانستان، این برنامه به دنبال افزایش عواید دولت، توسعه سرمایه­گذاری و مبارزه با فساد در این سکتور است. این پروژه مراجع زیربط را آموزش می­دهد تا اطمینان حاصل شود که فعالیت­های استخراجی به طور شفاف و مطابق با قوانین و معیار­های بین­المللی صحت و محیط زیست انجام شود. از جمله سایر فعالیت­ها، این پروژه از سال 2013 بدین­سو 21 کورس آموزشی پیرامون موضوعاتی چون پلان­گذاری استخراج معادن، اقتصاد استخراج معادن و نظارت بر استخراج معادن را برای بیش از 310 تن بازرس معادن و سایر کارمندان وزارت معادن و پترولیم (MoMP) و ادارات ولایتی آن وزارت دایر نموده است. هم­زمان، این برنامه 13 بورس تحصیلی را برای زنان افغان با هدف رشد سهمگیری زنان در این سکتور تمویل نموده است. علاوه بر آن، این برنامه از ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) برای رشد شفافیت و مبارزه با فساد حمایت می­کند.