حدود ۵۰٬۰۰۰ تن از اهالی بدخشان از دیوار محافظتی در برابر سیلاب مستفید می شوند

21.11.1398
فیض آباد، بدخشان، ۲۱ دلو ۱۳۹۸ – دیروز، همکاری افغان-آلمان یک دیوار محافظتی در برابر سیلاب‌ها را که جدیداً اعمار شده است در ولسوالی فیض آباد ولایت بدخشان به اداره حوزۀ دریای کوکچه سپرد. این دیوار که ۱.۸ متر طول دارد حدود ۳۲۰۰ باب خانه های رهایشی و ۳۱۵۰۰ جریب (۶۳۰۰ هکتار) زمین زراعتی را در برابر سیلابها محافظت می کند که از آن تقریباً ۵۰٬۰۰۰ تن اهالی مستفید خواهند شد. صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه‌یی (RIDF) ادارۀ همکاری افغان-آلمان این پروژه را از طریق بانک انکشافی KfWبه مصرف مجموعی قریب ۱۳۲ میلیون افغانی تمویل نموده است.

در مراسم افتتاحیه، آقای اخترمحمد خیرزاده، معاون والی بدخشان بیان داشت: "ما به دولت فدرال آلمان بخاطر کمک های مستمرشان به ولایت اظهار امتنان میکنیم. با ساخت این دیوارهای محافظتی در برابر سیلاب، مشکلات بسیاری از مردم ساکن در امتداد دریا حل شده است."

در سالهای اخیر، سیلاب‌های سنگینی که از دریای کوکچه برمیخیزند منازل رهایشی، زمینهای زراعتی و زیربنای مناطق ماحول را شدیدً متضرر ساخته است. بخاطر پیش گیری این حوادث، کمیتۀ انکشاف ولایتی بدخشان اعمار یک دیوار جدید محافظتی در امتداد دریای کوکچه را در اولویت کاری خویش قرار داد. کارهای ساختمانی در سال ۱۳۹۵ آغاز شد.

انجنیر سید احمد ناصری، مدیر ولایتی اداره حوزه دریای کوکچه بخاطر تجلیل از تکمیل این پروژهء ارزشمند اظهار قدردانی کرد. او فرمود: "من از همکاری آلمان و تیم صندوق توسعهء زیرساخت های منطقوی تشکری میکنم. همکاری بیشتر و حمایت مستمر را در آینده آرزومندم."

دیوار مذکور با محافظت کردن سیستم‌ های محلی آبیاری، زمین های زراعتی و زیربناها، تولیدات زراعتی را افزایش خواهد بخشید و رشد اقتصادی را در محل تحریک خواهد کرد. در عین زمان، هزارها خانه رهایشی و باغ از گزند سیلاب‌ها محفوظ خواهند ماند و بدین ترتیب شرایط زندگی اهالی بهبود خواهد یافت. بالاخره، این دیوار سرک حیاتی ای را که فیض آباد و تالقان را با هم اتصال می کند و نیز سرک بهارک را محافظت خواهد کرد.

کارهای ساختمانی پروژه متشکل از ۱.۸ کیلومتر دیوار محافظتی سنگی با تهداب کانکریتی می باشد. مزید برآن، این دیوار همچنان با صخره های استحکامی و پیشبندهای تقویت شده مجهز می باشد. مقدار هنگفتی از مواد لازم پروژه از دوکانهای محلی خریداری شده است. کارهای ساختمانی اشتغال موقت را نیز برای اهالی فراهم ساخت.

صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه‌یی در طول تطبیق پروژه برنامه های آموزش در جریان کار و راهنمایی را برای انجنیران و مدیران اداره حوزه دریای کوکچه فراهم ساخت. هدف از این اقدامات افزایش ظرفیت‌های آن اداره برای شناسایی، مدیریت، تطبیق و حفظ و مراقبت مستقلانه پروژه های مشابه در آینده می باشد.

بانک توسعه ای KfW برنامه صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای (RIDF) را به نیابت از وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) عملی می کند. این برنامه در نظر دارد با فراهم کردن زیرساخت های اساسی و توانمندسازی اداره و گروه های شهروندی برای برنامه ریزی، اجرا و عملی کردن پروژه های زیربنایی، شرایط زندگی در شمال افغانستان را بهبود بخشد. اقدامات زیرساختی شامل احداث جاده ها، کانال های آبیاری، دیوارهای محافظت در برابر سیل، ساختن مکاتب و همچنین توسعه شبکه برق می باشد. از سال 1389 این برنامه بیش از 270 کیلومتر راه و 96 کیلومتر کانال آبیاری را حمایت مالی، ساخت و بازسازی کرده است. علاوه بر این، این برنامه 29 ساختمان مکتب ساخته و 5750 خانوار را به شبکه برق وصل کرده است. تاکنون 5500 کارمند دولتی در دوره های آموزشی RIDF شرکت کرده اند که هدف آنها آموزش کارمندان ولایتی در مقامات دولتی است. این امر مؤسسات افغانستان را قادر می سازد پروژه های همانند را در آینده به طور مستقل اجرا کنند.