حدود 3500 معلم آینده از آموزش حقوق بشر و جندر بهره خواهند برد

13.04.1398
کابل، 13 سرطان 1398- دیروز، یک دوره سه روزۀ آموزشی برای استادان (ToT) درباره¬ی روش¬شناسی آموزش حقوق بشر و جندر در کابل پایان یافت. حدود 100 استاد از 48 مرکز تربیه معلم (TTCs) به شمول 12 استاد خانم در این برنامه شرکت کردند و دانش خود را دربارۀ حقوق بشر و جندر افزایش دادند. این اساتید اکنون دانش لازم را به خوبی کسب کرده¬اند و قادرند این دانش را به محصلان خود انتقال دهند. ریاست تربیه معلم (TED) این برنامه را با حمایت همکاری آلمان – افغان برگزار کرد.

برنامۀ آموزش ابتدایی و متوسطه (BEPA)همکاری آلمان – افغان این اقدام نوآورانه را تسهیل می­کند تا در مراکز تربیه معلم فضایی ایجاد شود که در آن به مسائل حقوق بشر و جندر ب­توان پرداخت. در مجموع حدود 3500 معلم و بنابراین حدود 300000 شاگرد آنها از این برنامه آموزشی بهره خواهند برد.

در برنامۀ دیروز، خانم عادله صابری، یکی از اساتید مرکز تربیه معلم بیان کرد: «ما تغییرات مثبتی در رفتار اساتیدی که در دورۀ آموزشی سال گذشته شرکت کردند، می­بینیم. در آن زمان اساتید آقا تمایل نداشتند نام زنان خود را ببرند اما اکنون این کار را با رضایت انجام می­دهند. ما همه از دیدن این تاثیرات مثبت خوشنود هستیم.»

در اواخر سال 2018 حدود 80 استاد در دورۀ اول آموزش روش­شناسی حقوق بشر و جندر شرکت کردند. در بخش عملی آموزش آنها، اساتید، درس­هایی را مطابق با دانش جدیدشان طرح­ریزی و برگزار کردند و سپس از نمایندگان مرکز تربیه معلم که مسئولیت نظارت بر صنوف را داشتند بازخورد کارشان را دریافت کردند.

دورۀ آموزشی اخیر به منظور تقویت دانش کسب­شده قبلی و پایدارتر ساختن کاربرد عملی آن است. در جریان این ورکشاپ، اشتراک­کنندگان با انجام تمرین­های مختلف، بر رفتار خودشان نسبت به حقوق بشر و جندر تمرکز کردند. در اینجا نیز دوره آموزشی، با برگزاری جلسۀ نظارت بر صنف، در آینده­ای نزدیک خاتمه خواهد یافت. آقای شاه­ولی روشن، یک استاد مرکز تربیه معلم تاکید کرد: «اساتید اکنون در تدریس‌شان دیدگاه­های جدیدی را درمورد برابری در نظر می­گیرند. آنها همچنین به اینکه هر فرد چگونه می­تواند در تدریس اشتراک کند، بیشتر توجه می­کنند چون حق انسانی او است.»

برنامه آموزش ابتدایی و متوسطه (BEPA) از جانب  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit   GmbH (GIZ)به نمایندگی از وزارت فدرال همکاری­ اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) اجرا می­شود. هدف BEPA بهبود کیفیت آموزش ابتدایی در افغانستان با کمک به وزارت معارف افغانستان (MoE) در آموزش معلمان و بهبود نصاب درسی است. از سال 2008، BEPA برای بیش از 23000 معلم و استاد، دوره­های آموزشی برگزار کرده است. همچنین 22 مرکز تربیه معلم، دوره­ کارآموزی اجباری برای معلمان برحال در نظر گرفته است. در نتیجه در حال حاضر، حدود 15800 محصل دانشگاه و 88300 شاگرد مکتب در شمال افغانستان از آموزش پیشرفته بهره می­برند. آن­ها اکنون به آموزش تخصصی، متناسب با سن و شاگردمحور دسترسی دارند.