حضور زنان در خدمات ملکی

بتعداد 40 تن زن افغان برنامه کارآموزی را مؤفقانه به پایان میرسانند
19.07.1396
امروز، بتعداد 40 زن افغان یک برنامه کارآموزی شش ماهه را در 15 اداره مربوطه در تالقان، ولایت تخار به مؤفقانه به پایان رسانیدند. این برنامه با هدف آماده سازی شرکت کنندگان برای کار در مسلک خود و افزایش تعداد مامورین اناث، راه اندازی شده است. مقامات بلندپایه ولایتی و نمایندگان رسانه ها در مراسم فراغت این برنامه شرکت نمودند. نصاب درسی این برنامه از طرف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و برنامه آلمان برای ترویج مدیریت خوب در افغانستان به طور مشترک، طرح ریزی شده است. ادارۀ همکاری افغان-آلمان این فعالیت را تمویل نموده است.

دکتر فضل الله مجددی، والی ولایت تخار، در جریان این مراسم تاکید کرد: "ما از این فعالیت بسیار سپاسگزاریم. کارآموزی به زنان کمک می کند تا مهارت های خود را بهبود بخشند و تجربه عملی کسب کنند. به این ترتیب، ما می توانیم مشارکت زنان را در سمت های دولتی افزایش دهیم. "

مقامات دولتی و نمایندگان برنامه آلمان برای ترویج مدیریت خوب در افغانستان به طور مشترک 40 زن شرکت کننده را براساس مصاحبه، انتخاب نمودند، آنها در سه ماه اول، آموزش ابتدایی را همراه با کار نیمه وقت فراگرفتند. جلسات آین آموزش موضوعات چون مدیریت مالی و منابع بشری، رهبری، تهیه و همچنین قوانین و سیاست های افغانستان را تحت پوشش قرار داد. در نیمه دوم برنامه، کارآموزان تمام وقت در 15 ادارۀ مرتبط در تخار مشغول به کار بودند، که آنها توانستند تجربه ارزشمندی را بدست بیاورند. آموزگاران کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کارآموزان را بیشتر آموزش دادند تا از دانش نظری جدید خود در عمل استفاده نمایند.

یکی از کارآموزان، خانم مژگان، اظهار داشت: "این برنامه واقعا مفید بود. ما دانش لازم را برای کار در مؤسسات دولتی در سطح ولایت به دست آوردیم. "خانم تمنا، یکی دیگر از شرکت کنندگان آموزش، اضافه نمود:" کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید تدویر چنین برنامه ها را افزایش دهد تا مشارکت زنان در نهادهای دولتی بیشتر گردد. " بیش از ده زن که قبلا در برنامه کارآموزی شرکت داشتند در حال حاضر در لیسه ها، ادارات ولایتی و سازمان های جامعه مدنی، مشغول به کار اند. اشتغال زنان  عاید خانواده های افغان را افزایش می دهد و اقتصاد افغانستان را بیشتر تقویت می کند.

به عنوان بخشی از همکاری افغان-المان، برنامه ترویج مدیریت خوب توسط وزارت همکاری های انکشافی فدرال آلمان تمویل و توسط ادارۀ همکاری های بین المللی آلمان تطبیق میگردد. ، برنامه آلمان برای ترویج مدیریت خوب در افغانستان در شش ولایت شمال افغانستان از اولویت های انکشافی شرکای خود در ولسوالی ها و ولایات حمایت می کند و در عین حال برنامه های آموزشی و مربی گری را برای کارمندان دولت فراهم می کند. هدف برنامه آلمان برای ترویج مدیریت خوب در افغانستان، افزایش مالکیت افغانستان در روند انکشاف، تقویت نهادهای دولتی و ترویج شفافیت میباشد.