درجه بندی حوزه فعالیت زنان در سکتور استخراج معادن

13.06.1398
جلال آباد، ننگرهار، 13 سنبله 1398- بیست کارمند ریاست ولایتی وزارت معادن و پترولیم در ننگرهار، در ورکشاپ سه روزه در جلال آباد شرکت کردند. وزارت معادن و پترولیم این ورکشاپ را در راستای تقویت فهم تساوی جنسیتی به راه انداخت. شرکت کنندگان روی مسایل جنسیتی در سکتور استخراج معادن، نقش جنسیت در آینده سکتور استخراج معادن و حقوق زنان بحث کردند. همکاری افغان-آلمان از این برنامه حمایت نموده است.

نصرت‌الله اکرمی، رییس ریاست ولایتی ننگرهار بیان داشتند: "پنجاه درصد نفوس ما بخاطر این تلقی که استخراج معادن کاملا یک حرفه مردانه است، از حق کار در سکتور استخراج معادن، محروم گردیده‌اند. ما در آخر یک ورکشاپی داریم که به ازدیاد آگاهی و تقویت کارمندان زن در سکتور مربوطه کمک می‌کند."

در حال حاضر هیچ خانمی در میان 45 کارمند ریاست ولایتی وجود ندارد. زنان با محدودیت‌های آموزشی مواجه‌اند، که این امر خود به تقویت این غلط فهمی که نقش های حرفه ای به زنان تعلق ندارد، کمک کرده است. این مطلب بصورت مشخص در سکتور استخراج معادن که در آن سلطه مردان بصورت عموم وجود دارد و به تساوی جنسیتی در محل کار توجه نمی‌شود،  صادق است. در عین زمان، زنان مانند مردان از فرصت های مشابه و دسترسی به منابع برخوردار نیستند.

برای تقویت مشارکت زنان در این سکتور، ترویج دوامدار آگاهی در ادارات، میان سهامداران کلیدی صنعت، نهادهای تعلیمی و در سطح عمومی، ضرورت دارد. این کار به توازن جنسیتی در صنعت استخراج معادن کمک می‌کند و زنان را نسبت به ظرفیت حرفه‌ای شان آگاه ساخته و وادار به مشارکت در اقتصاد ملی می‌نماید.

یکی از اشتراک کنندگان فرمودند: "من کاملا باور دارم که وجود کارمند زن در سکتور استخراج معادن- چه در بست‌های اداری و چه در انجام بازرسی‌های جیولوژیک، ارزیابی‌های اجتماعی و تحلیل نمونه- تأثیر بسیار مثبت بر رشد سکتور دارد. ما روی کیفیت کارشان اعتماد کامل داریم."

شرکت کنندگان ورکشاپ روی موضوعاتی چون بست‌های مناسب برای زنان، اهمیت تقویت و مشارکت زنان در سکتور مذکور و نقش جنسیت در قانون استخراج معادن و قانون اساسی افغانستان، سخن گفتند. به علاوه، شرکت کنندگان روی چالش‌های صنعت استخراج روستایی معادن برای زنان، از حیث صحت و جابجایی خانواده، صحبت کردند.

شرکت کنندگان روی موضوعاتی چون ریشه‌های تبعیض سازمان یافته، برابری و نابرابری جنسیتی در محیط کار، تعامل و احترام متقابل، یکپارچگی جنسیتی در سیاست‌های وزارت و نقش زنان در انشکاف آینده سکتور استخراج معادن، توجه کردند. به این نکته هم اشاره شد که حکومت به دنبال استخدام 30 درصدی خانم ها در ساختارهای حکومتی است.

از سال 2015 بدین سو، همکاری افغان-آلمان از حدود 20 ورکشاپ مربوط به جنسیت در سکتور استخراج معادن در ولایات کابل، هرات، بلخ، پروان، بدخشان و کندهار،  حمایت کرده است. سکتور روی‌هم‌رفته شاهد رشد استخدام خانم ها از 10 فیصد به 14 فیصد بوده است.

برنامه تقویت حکومت داری خوب در سکتور استخراجی افغانستان، به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان، توسط جی آی زید عملی می‌شود. این برنامه، برای استفاده کامل از ظرفیت سکتور استخراج معادن، به دنبال ازدیاد عواید دولت، تقویت سرمایه گذاری و مبارزه با فساد در این سکتور می‌باشد. این پروژه سرمایه گذاران را آموزش می‌دهد تا شفافیت فعالیت‌های استخراجی و مطابقت آن با قانون و معیارهای محیط زیستی و صحی بین المللی تضمین شود. این پروژه از سال 2013 بدین سو،  در کنار سایر فعالیت ها، 21 کورس آموزشی را در موضوعاتی چون پلان گذاری استخراج معادن، اقتصاد استخراج معادن و نظارت بر استخراج را، برای بیش از 310 مفتش استخراج معادن و دیگر کارمندان وزارت معادن و پترولیم و مدیران ولایتی، تنظیم نموده است.