دروازه تعلیمات تخنیکی و مسلکی (TVET) در مزارشریف به روی ۲۲۰۰ شاگرد باز می‌شود

30.01.1398
مزارشریف، بلخ، 30 حمل 1398 – دیروز، نمایندگان ادارۀ تعلیمات و آموزش تخنیکی و مسلکی، محوطۀ تویت واقع در تخته پل مزارشریف ولایت بلخ را افتتاح نمودند. انستیتوتهای تعلیمی داخل این محوطه دارای ظرفیت الی ۲٬۲۰۰ محصل بوده در آن تعلیمات انجینری، ویترینری زراعتی و آموزش معلمان تخنیکی تدریس می شود. این محوطه دارای مساحت ۵۲،۵ جریب (۱۰،۵ هکتار) بوده که معادل حدود ۱۴ میدان فتبال می باشد. ادارۀ همکاری افغان-آلمان کارهای ساختمانی آنرا به مصرف مجموعی حدود ۱۱۳،۷ میلیون افغانی تمویل کرده است.

بیش از ۱۳۰۰ محصل از ولایت بلخ و ولایات همجوار بشمول تقریباً ۳۰۰ تن اناث در موسسه مذکور شامل شده اند. درخواست کنندگان می توانند مضامین مورد پسند خویش را در انستیتوت انجینری بلخ، انستیتوت ویترینری زراعتی و اکادمی آموزش معلمان تخنیکی انتخاب نمایند. در انستیتوت انجینری بلخ رشته های زیربنایی و نیز ساختمان صنعتی و مدنی تدریس می شود. در انستیتوت ویترینری زراعتی کورسهای مربوط به زراعت تدریس می شود. بلاخره، اکادمی آموزش معلمان تخنیکی رشته های مانند فنون ماشین و فلز، تکنولوژی موتر، انجینری برق، تکنولوژی معلوماتی و ادارۀ بیزنیس را احتوا می کند. محصلان این اکادمی همچنان مهارتهای لازم را فرا می گیرند تا در آینده خود به استادان تویت مبدل شوند. در محوطۀ مذکور فرصتهای تعلیمی به کارمندان وزارتهای سکتوری و نیز تهیه کنندگان عامۀ انرژی و آب فراهم خواهد شد.

محترم عارف خان، یک محصل ادارۀ بیزنیس چنین اظهار داشت: «کمپلکس تخته پل بهترین محیط تعلیمی است که من تا کنون در ا فغانستان شاهد آن بوده ام. فضای آرام، عصری و دارای کلیه تسهیلاتی که برای یک محیط اکادمیک ضروری می باشد.» محترم اجمل غفاری، یک معلم اضافه نمود: «با تمویل چنین یک مجتمع مجهز تعلیمی آلمان واقعاً دوستی خویش را با افغانستان ثابت کرد.»

کمپلکس مذکور برای بیش از ۵۰۰ تن محصلان ذکور و اناث در لیلیه های جداگانه محل رهایشی فراهم می کند. همچنان جایی برای فعالیتهای اجتماعی مانند والیبال و فتبال، بشمول یک تالار کنفرانسها وجود دارد. در محوطۀ مذکور یک کودکستان نیز ایجاد شده است. تمام ساختمانها به آب تازۀ آشامیدنی و برق دسترسی داشته با سیستم رفع فاضلاب مجهز می باشند.

در چارچوب برنامۀ حمایت از تعلیمات و آموزش تخنیکی و مسلکی در افغانستان که به ادارۀ همکاری افغان-آلمان مربوط می شود، شش باب انستیتوتهای تویت قبلاً اعمار گردیده و یک انستیتوت تجدید ساختمان شده است. این انستیتوتها به تعداد حدود ۷۰۰ تن محصلان آموزش تعلیمی فراهم می سازند. در نظر است ساختمانهای مزید تویت در ولایات دیگر اعمار شوند.

برنامۀ حمایت از تعلیمات و آموزش تخنیکی و مسلکی در افغانستان (TVET) از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH و بانک انکشافی KfW به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) تطبیق می شود. هدف برنامۀ تویت همانا توسعه و بهبود سیستم رسمی تعلیمات و آموزش مسلکی در افغانستان به منظور افزایش استخدام پذیری جوانان در کشور است. علاوه برآن، این برنامه سیستم عنعنوی استاد-شاگردی را در همکاری با ادارۀ تعلیمات و آموزش تخنیکی و مسلکی افغانستان عصری سازی می کند. شاگردان پس از ختم دورۀ سه ساله در مکتب رسمی تویت در پهلوی استاد-شاگردی، شاگردان می توانند شهادتنامۀ فراغت از صنف ۱۲ را مطالبه نمایند. این کار به شمار زیادی از جوانان امکان می دهد تا در تحصیلات عالی شامل شوند. بیش از ۲۰۰۰ تن شاگرد که ۱۲ درصد آنها را زنان تشکیل می دهند، اکنون از این برنامه مستفید می شوند.