دوره آموزشی استخراج معادن برای مفتشین ولایتی استخراج معادن در ولایت قندهار

09.11.1398
قندهار، 9 دلو 1398 - امروز، یک دوره آموزشی معیاری در زمینه استخراج معادن که 4 هفته را دربرگرفت، در ولایت قندهار به پایان رسید. یازده مفتش استخراج معادن از چهار دیپارتمنت ولایتی استخراج معادن زابل، ارزگان، هلمند و قندهار در برنامه اشتراک نمودند. ترینرها که متخصصان وزارت معادن و پترولیم هستند، پیش از این در برنامه‌ی آموزش تربیوی ترینرها اشتراک کرده بودند که توسط همکاری افغان-جرمن تمویل مالی شده بود.

آقای عبدالرزاق صمیمی، زمین شناس دیپارتمنت استخراج معادن قندهار اظهار نمود: «دوره ها ی آموزشی برایم بسیار جالب بود زیرا که تمرکز آن ها بیشتر روی فعالیت های تفتیش روزمره ی ما بودند. علاوه بر این، من به اندازه کافی درباره ی تخنیک های معیاری سروی از استخراج معادن و استفاده از وسایل ساحوی آموختم. با استفاده از دانش به دست آمده، من می توانم کار خود را در دفتر و همچنان در سایت های استخراج معادن بهتر انجام دهم.»

این دوره آموزشی، موضوعات مختلفی همچون  پروسه های استخراج از حفره های باز و معادن زیرزمینی تا صحت و ایمنی، قوانین استخراج معادن، منظرهای محیط زیستی، تخنیک های سروی و نقش جنسیت در سکتور استخراج معادن را تحت پوشش قرار داد. این دوره آموزشی با کار و تمرین ساحوی در سایت معادن قندهار تکمیل گردید. اکنون، مفتشین استخراج معادن میتوانند تفتیش ساحوی از عملیات استخراج معادن را به شکل صحیح هدایت کنند و مطابقت فعالیت های استخراج معادن با نورم ها، معیارها و مقررات را بررسی کنند. بنابراین، این دوره آموزشی، شفافیت را در سکتور استخراج معادن ارتقا میبخشد.

اشتراک کننده دیگر، آقای ضیاء الحق داوری از دیپارتمنت استخراج معادن ولایت هلمند اظهار داشت: «من از اشتراک در این دوره  آموزشی بسیار خرسندم، زیرا که اکثر موضوعات، جدید و قابل اجرا در کارهای روزمره من در دفتر بودند. تطبیق دانش جدید باعث افزایش بهره وری در عملکرد من خواهد شد.»

افغانستان غنی از منابع معدنی از جمله مس، آهن، طلا، لیتیم، عناصر خاکی نادر و کوبالت است. این منابع، برای افزایش رشد اقتصادی، تولید عایدات اضافی، ایجاد شغل های فراوان در سکتور استخراجی افغانستان ظرفیت بالایی را ارائه میدهد.  با این حال، برای بهره برداری موثر از این ظرفیت، فعالیت های استخراج معادن باید به خوبی اداره، تنظیم و به طور شفاف نظارت شوند.

این برنامه از ماه سرطان سال ۱۳۹۸ در جریان است و برای 8 دوره طراحی شده است. قندهار ششمین دوره بعد از ولایت های کابل، فیض آباد بلخ، ننگرهار و هرات است. دو دوره ی بعدی در کابل عملی خواهد شد و تا ثور 1399 ولایت های باقی مانده را تحت پوشش قرار خواهد داد. برنامه ی همکاری افغان-جرمن برای تقویت حکومت داری خوب در سکتور استخراجی افغانستان یک برنامه مشابه را از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ تطبیق نمود که از آن بیش از 150 مفتش استخراج معادن، مشمول خانم ها بهره مند شدند. این برنامه با هماهنگی وزارت معادن و پترولیم افغانستان توسعه یافته و تطبیق شده است.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH برنامه ی تقویت حکومت داری خوب در سکتور استخراج معادن را به نیابت وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان تطبیق می نماید. هدف این پروژه نظارت وتضمین شفافیت در صنعت استخراجی برای کمک به تنظیم عواید دولتی، تقویت سرمایه گذاری و مبارزه با فساد در دراز مدت است. این پروژه در زمینه اداره داده ها به طور شفاف، مطابقت با معیارهای بین المللی، توسعه و تقویت تخصص عملی و تقویت زنان در سکتور استخراج معادن، به وزارت معادن و پترولیم مشوره دهی نموده و کمک میکند. این برنامه افغانستان را برای معتبر شدن دوباره در ابتکار شفاف سازی صنایع استخراجی (EITI) و لازمی ساختن  شفافیت داده ها و معیارهای ضدفساد کمک میکند. از سال ۱۳۹۲، بیش از 700  نفر آموزش های تخصصی و مختص به کار دریافت نموده اند.