دولت آلمان به همکاری‌های توسعه‌ای با افغانستان متعهد است: تعهد جدید ۱۸۲.۶ میلیون یورو (۱۷.۴ میلیارد افغانی)

09.04.1400
کنفرانس مجازی، ۹ سرطان ۱۴۰۰ – روز گذشته، دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت جمهوری فدرال آلمان در مورد همکاری‎ های توسعه‌ای مذاکره کردند. دولت آلمان وعده سپرد که مبلغ ۱۸۲.۶ میلیون یورو (در حدود ۱۷.۴ میلیارد افغانی) را جهت همکاری‌های دوجانبه در اختیار دولت افغانستان قرار می‌دهد. محترم نذیر کبیری، معین پالیسی وزارت مالیه افغانستان، در رأس هیئت افغانستان حضور داشت. پروفیسور کلودیا وارنِنگ، رئیس عمومی بخش شرق میانه، آسیا، امریکای لاتین، اروپای جنوب شرقی و اروپای شرقی وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) در رأس هیئت آلمانی حضور داشت. این کنفرانس به دلیل ویروس همه‌گیر کرونا برای بار دوم به صورت مجازی برگزار شد.

خانم وارنِنگ در بیانیه خویش ابراز داشت: «ما آماده هستیم تا با دولت افغانستان و افغان‌های متعهد در راستای توسعه پایدار در افغانستان همکاری نماییم. تلاش های مشترک ما برای دستیابی به یک افغانستان صلح آمیز با عدالت اجتماعی و اقتصاد قوی تنها در صورتی نتیجه خواهد داد که تمام بازیگران راه حل سیاسی را یگانه راه بیرون رفت از بحران کنونی در افغانستان بدانند.»

در این نشست، دوطرف روی تخصیص بودجه برای همکاری‌های انکشافی در سال ۱۴۰۰ توافق کردند. طبق این توافق، به ارزش ۱۲۰ میلیون یورو (حدود ۱۱.۴ میلیارد افغانی) برای پروژه‌های همکاری مالی و ۴۷.۶ میلیون یورو (حدود ۴.۵ میلیارد افغانی) برای همکاری‌های تخنیکی اختصاص خواهد یافت. همچنان مبلغ ۱۵ میلیون یورو (حدود ۱.۴ میلیارد افغانی) از طریق برنامه ویژه (BMZ) برای رسیدگی به عوامل اصلی بیجاشدگی – ادغام پناهندگان در نظر گرفته شده است. این بودجه برای گسترش فعالیت‌های کنونی جهت بهبود دسترسی به خدمات ابتدائی و خدمات حقوقی برای پناهندگان، عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی استفاده خواهد شد.

وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) منابع مالی بیشتری را به صورت مستقیم در اختیار نهادهای غیردولتی که با جوامع افغانستان کار می‌کنند، قرار می‌دهد. برعلاوه، وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان بودجه قابل توجهی را برای تحکیم ثبات و کمک‌های بشردوستانه فراهم می‌سازد. بنابراین، دولت آلمان در مسیر عملی ساختن تعهد خویش که در کنفرانس جنیوا در سال ۱۳۹۹سپرده است، قرار دارد. در کنفرانس جنیوا، دولت آلمان تعهد کرده است که در سال ۱۴۰۰ تا  ۴۳۰ میلیون یورو (حدود ۴۱ میلیارد افغانی) کمک‌های ملکی برای افغانستان فراهم می‌سازد.

معین پالیسی وزارت مالیه أفغانستان محترم نذیر کبیری پاینده تاکید کرد؛ «دوستی و روابط خوب میان آلمان و افغانستان بیش از یک قرن سابقه دارد. حکومت افغانستان از کمک‌های حکومت و مردم آلمان در راستای ایجاد یک دموکراسی باثبات و حرکت به سوی مثمریت و خودکفایی ابراز سپاس و امتنان می‌نماید.» آقای کبیری همچنان بیان داشت که «من از ایستادگی شما ستایش می‌کنم و از صمیم قلب از حکومت آلمان تشکر می‌کنم که به ما کمک می‌کند تا افغانستان را به یک جای امن‌تر و مرفه‌تر تبدیل کنیم."    

 همکاری‌های توسعه‌ای آلمان و افغانستان ۸ برنامۀ جدید ملی دارای اولویت را در نظر خواهد داشت و کوشش خواهد شد که با اولویت‌های دولت مطابقت داشته باشد. برنامه‌های ملی دارای اولویت‌ قرار ذیل اند: برنامه ملی تاسیسات اساسی زیربنایی، برنامه ملی منابع بشری، برنامه ملی مدیریت منابع آبی، برنامه ملی انرژی و صنایع استخراجی، برنامه ملی حسابدهی و دیجیتال سازی، برنامه ملی صحت، و برنامه ملی سکتور مالی. هدف همکاری‌های توسعه‌ای افغانستان و

آلمان، بهبود مداوم شرایط زندگی و آینده شهروندان این کشور است تا بتوانند از زندگی صلح آمیز و دور از فقر، آوارگی، خشونت و افراطگرایی لذت ببرند.

حکومت های آلمان و افغانستان در راستای بهبود حکومتداری، تقویت نهادها و مبارزه با فساد مشترکاً کار خواهند کرد. ما انتظار داریم که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افغان‌ها، به ویژه زنان، اطفال، اقلیت‌ها و سایر گروه‌های که در معرض خطر هستند، محافظت و تقویت شوند. چنین تعهدی از سوی دولت افغانستان، تضمین خواهد کرد که همه شهروندان از دستاورد‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و توسعه‌ای ۲۰ سال گذشته و سال‌های پیش‌رو مستفید شده می‌توانند.

این‌ها اصولی هستند که مبنای چارچوب مشارکت افغانستان (APF) و نیز چارچوب ملی انکشاف و صلح افغانستان (ANPDF-2) را تشکیل می‌دهند. آلمان دولت افغانستان را برای روی دست گرفتن اقدامات موثر برای پیشرفت ملموس در تطبیق چارچوب ملی انکشاف و صلح افغانستان (ANPDF-2) و چارچوب مشارکت افغانستان (APF) تشویق می‌کند.

مانند سال‌های گذشته، آلمان بخشی از کمک‌های خویش به صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) به پیشرفت در حکومتداری خوب مشروط ساخته است. علاوه بر مبلغی که امروز تعهد شد، آلمان تا ۷۰ میلیون یورو (۶.۶ میلیارد افغانی) از طریق صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) در دسترس این کشور قرار خواهد داد. با این حال، فراهم سازی این بودجه به پیشرفت‌ها در وضعیت حقوق بشر، اقدامات مبارزه با فساد، مدیریت مالی عامه درست و بهبود خدمات ملکی، به شمول نقش قوی زنان، بستگی دارد. تصمیم در مورد تخصیص این بودجه (یا بخش‌هایی از آن) در ماه عقرب ۱۴۰۰ اتخاذ خواهد شد.

آلمان همکاری‌های خویش را با شرکای که در بخش اصلاحات در افغانستان کار می‌کنند، گسترش خواهد داد و مشوق‌های بیشتری را برای تقویت شفافیت، مالکیت و تمرکز روی توسعه فراهم خواهد کرد. دولت آلمان همچنان بر اهمیت کارکرد پایدار تمام امکانات زیربنایی موجود و جدید تاکید می‌کند تا اطمینان حاصل شود که این زیرساخت‌ها از کارایی لازم برخوردار بوده و شهروندان افغانستان از آن‌ها نفع می‌برند.

همکاری میان افغانستان و آلمان در سال ۱۳۳۶ آغاز شد. از آن زمان تا کنون، مجموع همکاری‌های تخنیکی و مالی دوجانبه به بیش از ۴ میلیارد یورو (۳۸۰ میلیارد افغانی) رسیده است. دور بعدی مذاکرات در مورد همکاری‌های توسعه‌ای میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت جمهوری فدرال آلمان قرار است در سال ۱۴۰۱ شمسی (۲۰۲۲ میلادی) در برلین یا کابل برگزار گردد. در کنفرانس جنیوا در مورد افغانستان، در ماه قوس ۱۳۹۹، آلمان به همکاری مداوم با افغانستان تا سال ۱۴۰۳ هجری شمسی (۲۰۲۴ میلادی) تعهد سپرد.