دیوار جدید محافظتی در برابر سیلاب و احیای آبگیر ۳۰۰۰۰ ساکن بغلان را بهره‌مند می‌سازد

07.05.1399
پلخمری، بغلان، ۷ اسد ۱۳۹۹ - دیروز، والی ولایت بغلان و مدیر اداره حوضه پایین دریای کندز (LKRBA)‌ قراردادی را برای تأسیس یک دیوار محافظتی در برابر سیلاب ها امضا کردند. این قرارداد شامل احیای آبگیر بالادوری برای حفاظت از شهر پلخمری و کانال بالادوری در مرکز این ولایت می‌باشد. بیش از ۳۰۰۰۰ ساکن محل مستقیماً از این پروژه بهره‌مند می‌شوند. برنامه صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای همکاری‌ آلمان با افغانستان(RIDF) از اجرای فنی این پروژه همراه با LKRBA حمایت می‌کند و این پروژه را با هزینه‌ مجموعی در حدود ۶۷.۷ میلیون افغانی تأمین می کند.

تاج محمد جاهد، والی ولایت بغلان اظهار داشت، "من از دولت آلمان برای تأمین بودجه این پروژه تشکر می کنم. در دراز مدت، این پروژه تأثیر مثبت را در این منطقه خواهد داشت."

به تازگی، جاری شدن سیلاب‌ها باعث فرسایش شدید در آبگیر بالادوری در دریای پایین کندز شده است که معیشت ۳۰،۰۰۰ تن از ساکنین در امتداد کانال بالادوری و مرکز شهر پلخمری را تحت تاثیر قرار داده است. چندین ساختمان در نزدیکی این دریا تخریب شدند. اقدامات موجود برای حفاظت از سیلاب ها در وضعیت نامناسبی است. برای کاهش خطرات ناشی از سیلاب‌ها، LKRBA پروژه دیوار محافظت در برابر سیلاب ها را در سال ۱۳۹۵ پیشنهاد نمود. شورای توسعه ولایتی (PDC) این پروژه را در برنامه توسعه‌ای خود در اولویت قرار داده است. پیش بینی می شود کار ساخت و ساز طی دو ماه آغاز شود.

مدیر ولایتی اداره حوضه دریای بغلان، انجنیر آصف الله رحیمی میگوید، "با اجرای این پروژه مهم، بسیاری از خانه‌ها و زمین‌های مردم از سیلاب محافظت می شوند. همچنین، آبگیر کانال بالادوری تقویت می شود تا آب بیشتر را برای حدود ۴۰۰ هکتار (۲۰۰۰ جریب) زمین زراعتی تأمین کند."

این پروژه شامل احداث ۶۵۰ متر گابیون یا دیوار سنگی قفس‌دار و ۵۵۰ متر دیواره محافظت از کانال می باشد و شامل احیای آبگیر کانال بالادوری می‌باشد. این پروژه از ۳۵۰ هکتار (۱۷۵۰ جریب) زمین در برابر سیلاب ها محافظت می کند و آبیاری زمین‌های کشاورزی را بهبود می‌‌بخشد. به این صورت، تولید محصولات کشاورزی در منطقه افزایش می یابد و موجب توسعه اجتماعی-اقتصادی و بهبود شرایط زندگی می شود. در طول دوره ساخت و ساز، این پروژه فرصت‌های درامدزایی را برای مردم محل فراهم می‌کند.

علاوه بر کارهای ساختمانی، RIDF آموزش در جریان کار، مربی‌گری از راه دور و تعلیمات را برای انجنیران و مدیرانی که در LKRBA کار می کنند، ارائه می نماید. هدف این است که ظرفیت‌‌های این اداره برای طراحی، ساخت و نگهداری مستقلانه پروژه های مشابه زیرساختی در آینده ارتقا یابد.

بانک توسعه ای KfW  برنامه صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای (RIDF) را به نیابت از وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) عملی می کند. صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای در نظر دارد با فراهم کردن زیرساخت های اساسی و توانمندسازی اداره و گروه های شهروندی برای برنامه ریزی، اجرا و عملی کردن پروژه های زیربنایی، شرایط زندگی در شمال افغانستان را بهبود بخشد. اقدامات زیرساختی شامل احداث جاده ها، کانال های آبیاری، دیوارهای محافظت در برابر سیل، ساختن مکاتب و همچنین توسعه شبکه برق می باشد. از سال ۱۳۸۹ این برنامه بیش از ۲۷۰ کیلومتر راه و ۹۸ کیلومتر کانال آبیاری و ۱۵ دیوار محافظت در برابر سیلاب را حمایت مالی، اعمار و بازسازی کرده است. علاوه بر این، این برنامه۲۹ ساختمان مکتب ساخته و ۵۷۵۰ خانوار را به شبکه برق وصل کرده است. تاکنون ۵۵۰۰ کارمند دولتی در دوره های آموزشیRIDF  شرکت کرده اند که هدف آنها آموزش کارمندان ولایتی دولتی است. این امر مؤسسات افغانستان را قادر می سازد پروژه های همانند را در آینده به طور مستقل اجرا کنند.