روز بین¬المللی زنان: روز تجلیل از زنان و رشد حقوق آنها

17.12.1397
مزارشریف، بلخ، ۸ مارچ سال ۲۰۱۹ – در هفتۀ جاری ریاستهای امور زنان و ادارۀ همکاری افغان-آلمان به مناسبت ۸ مارچ روز بین¬المللی زنان فعالیتهای متنوعی را مانند جشن ها، برنامه های تیاتر و پخش اوراق معلوماتی دربارۀ بیان حقوق زنان و ارتقای سطح آگاهی مردم پیرامون اهمیت اسناد حقوقی مانند تذکره در همکاری نزدیک باهم براه می اندازند. انتظار می رود که مجموعاً بیش از ۳۰۰۰ بازدید کننده در رویدادهای بلخ، بغلان، جوزجان، سرپل، کندز، تخار و بدخشان اشتراک خواهند کرد. همچنین اکنون یک خط تیلیفون امداد حقوقی برای زنان در دسترس است که به صورت رایگان مشورۀ حقوقی عرضه می کند.

یکي از بازدیدکنندگان جشنهای مذکور در بدخشان چنین خاطرنشان ساخت: "چنین گردهمای زنان و مردان با چهره های بشاش الهام بخش زندگی خوش و صلح آمیز برای ماست. ما طی ۱۸ سال گذشته به دست آورهای زیادی نایل شدیم. من از آنهائیکه چنین یک گردهمایی را در حمایت از زنان و حقوق زنان براه انداخته و تسهیل می بخشد، تشکر می کنم." یک بازدیدکنندۀ دیگر در بدخشان با خرسندی اضافه نمود: "در این روز من به زنان در افغانستان و تمام جهان تبریک می گویم."

هشتم مارچ، روز بین­المللی زنان، فرصتی است برای رشد و ترویج حقوق و عدالت زنان و نیز ارتقای سطح آگاهی مردم از چالشهای که در زندگی روزمره در برابر زنان قراردارد. این روز همچنان فرصتی است برای تجدید پیمان حمایت از حضور پرمعنای زنان در جامعه. فعالان زنان و کارمندان حکومت محلی از این فرصت استفاده نموده حقوق زنان را ترویج می نمایند و روی موضوعات ذیربط در رویدادها تبادل نظر می کنند. آنها همچنان حمایت شانرا از حضور پرمفهوم زنان در نهادهای دولتی افغانستان اظهار نمودند.

با توجه به این مناسبت، یک خط تیلفون جدید کمک حقوقی برای زنان که توسط کلینیک های حقوقی پوهنتون های بلخ، بغلان، جوزجان، کندز، تخار و بدخشان فراهم شده است سر از امروز در دسترس آنها قرار دارد. زنان می توانند شمارۀ خط تیلیفون را برای کسب مشورۀ حقوقی طور رایگان دایر نمایند. وکلای مدافع حرفه ای از روز شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۳:۰۰ بعد از ظهر، و پنجشنبه ها از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر از طریق شماره های ذیل تیلیفون قابل دسترسی می باشند:

پوهنتون بلخ        : ۰۷۲۹۹۱۹۷۴۷                                       پوهنتون جوزجان   : ۰۷۲۹۹۱۹۷۵۷

پوهنتون بغلان    : ۰۷۲۹۹۱۹۷۶۱                                       پوهنتون تخار        : ۰۷۲۹۹۱۹۷۴۶

پوهنتون کندز     : ۰۷۲۹۹۱۹۷۲۸                                       پوهنتون بدخشان   : ۰۷۲۹۹۱۹۷۵۰

برنامۀ تقویت حاکمیت قانون در افغانستان (RoL) از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تطبیق می شود. هدف این برنامه تأمین حاکمیت قانون، یک نظام خوب فعال قضایی و امنیت حقوقی در افغانستان است. به منظور تأمین امنیت حقوقی برای تمام اتباع، برنامۀ مذکور از مدیریتهای حقوق در ولایات کشور حمایت می نماید که از سال ۲۰۱۳ بدینسو به بیش از ۸۰٬۰۰۰ قضیۀ مدنی رسیدگی نموده است. در عین زمان، بخاطر پیشتیبانی از تحصیلات عالی حقوقی، آن برنامه بیش از ۳۱٬۵۰۰ جلد کتب را به فاکولته های حقوق و شرعیات فراهم ساخته، بیش از ۱۹۰ کورس آموزشی پیرامون موضوعات حقوقی را برای محصلان و استادان دایر نموده و به بیش از ۶۰ محصل سکالرشیپ اعطا کرده است. این برنامه همچنین روی تقویت حقوق زنان و تحکیم دسترسی شان به عدالت و بازار کار تأکید می ورزد.