روز زمین سال 1400

01.02.1400
امروز دوم ثور، روز جهانی زمین را تجلیل می کنیم!

کشور افغانستان که زمانی پوشیده از جنگل های سرسبز و خُرم بود، طی دهه های گذشته تقریباً تمام درخت های خود را از دست داده است. طی سال های متمادی در جریان درگیری جنگ و بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی باعث نابودی جنگل های سبز شده است. اما جنگل ها برای بقای ما ضروری می باشند و ما از هوایی پاک تهیه شده توسط آن تنفس می کنیم و حتا از چوب آن استفاده کرده که این همه از برکت جنگل ها می باشد. بدون جنگل ها به عنوان موانع در برابر توده و موج های سیلاب، خیزش های آب می تواند زندگی بسیاری از مردم را مانند تخریب خانه ها و معیشت آن ها تحت تأثیر منفی قرار دهد.

 

پروژه احیای جنگل ها یا (FLR) تحت چتر اداره همکاری آلمان با افغانستان در مسیر دستیابی به افغانستان سبز و خُرم با این مسائل مقابله می کند. تاکنون، این برنامه (احیای جنگل ها) بیش از 320,000 اصله درخت کاشته و بیش از 1000 هکتار از جنگل ها را در پنج ولایت احیا کرده است. برنامه ذکر شده همچنین با ایجاد گل خانه های درخت محلی، مقاومت منطقه ای برای مردم را در برابر آفت های طبیعی افزایش داده و مشاغل دایمی ایجاد می کند. فعالیت های یاد شده به این ترتیب باعث احیای جنگل ها در افغانستان می شود.