ساخت یک خانه جدید

27.01.1400
در روز 8 برج حمل سال جاری، پروژه ادغام بی جا شده های داخلی یا (IDPP) با تحویل دادن یک هزارمین سرپناه خود به یک خانواده بی جاشده، به یک نقطه عطف چشم گیری رسید. مراسم تحویل دهی در یک موقعیت نزدیک به شهر ایبک از مربوطات ولایت سمنگان بر پا گردید. از سال 1396 به این سو، پروژه یاد شده از خانواده های بی جا شده در ولایت های بلخ، هرات، جوزجان و سمنگان حمایت می کند.

خانه های جدید برای زندگی آماده شده اند اما به رنگ مالی نیاز دانسته می شوند. |  © GIZ

نماینده های نهاد های همکار محلی، پروژه یک جا سازی بی جا شده ها داخلی، ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان و همچنین سایر شخصیت های بلند رتبه محلی در این مراسم حضور به هم رسانده بودند. آن ها در ایراد سخنرانی های خویش بر اهمیت حمایت اداره همکاری آلمان با افغانستان در بهبود شرایط زندگی بی جا شده ها داخلی و حتی نجات جان افراد تاکید ورزیدند.

در این مراسم یاد شده، 44 خانواده بی جا شده داخلی که از جنگ و درگیری فرار نموده اند، یک خانه جدید دریافت کردند که در نتیجه، شمار سرپناه های ساخته شده با حمایت پروژه ادغام بی جا شدهای داخلی به تعداد 1000 باب خانه رهایشی رسید. برای تقریباً سه سال، این خانواده ها در شرایط نا مطلوب معیشتی، زندگی می کردند و برای تأمین هزینه های زندگی خود در مشقت و سختی بودند.

اکنون بسیاری از خانواده ها، صاحب خانه هستند. | © GIZ

در گذشته، خانواده های بی جا شده اغلب مجبور بودند مکان های اجاره ای کوچک، بی قاعده و غالباً مزدحم که در سرتاسر شهر ایبک پراکنده هستند را سهیم شوند. خطر مطرود شدن از مکان های اجاره ای در همه جا وجود داشت. علاوه بر این، هیچ امکانات بهداشتی صحی مناسب برای این خانواده ها در دسترس نبود.

یک سال قبل، روحیه جامعه بی جا شده ها داخلی ضعیف بود. بسیاری از مردم از شرایطی که باید در آن زندگی می کردند، نا امید بودند. اما پس از آن، ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان و پروژه ادغام بی جا شده های داخلی یا (IDPP) کار خود را آغاز نموده که در نتیجه این پروژه موفقیت بزرگی را نیز به همراه داشتند.

در طی ماه های گذشته، این پروژه خانواده ها را در تایید حق مالکیت زمین شان همراهی کرد. این پروسه اداری همچنان پیچیده است و بسیاری از بی جا شده ها بی سواد هستند که مانع بزرگ دیگری به شمار می رود. اما با حمایت اداره همکاری آلمان با أفغانستان یا (GIZ)، آن ها بسیار زود توانستند خود را صاحب های یک قطعه زمین کوچک به شمار آرند.

IDPP له کورنېو سره د ځمکې د ملکیت د سند په ترلاسه کولو کې هم مرسته وکړه. | © GIZ

در برج قوس 1399، در نهایت کار های ساخت و ساز آغاز شد. بسیاری از بی جا شده های داخلی و برخی از باشنده ها محلی در ساخت سرپناه ها مساعی و مشارکت داشتند و از این طریق توانستند کسب درآمد کنند. در اثر آن، شرایط زندگی شان بهبود یافت. در اوج زمان فعالیت های ساخت و ساز، 200 تن از مردان حرفه ای و غیر حرفه ای آرزوی ساختن یک باب خانه برای خود و خانواده های شان را محقق ساختند. اکنون آن ها صاحب یک باب خانه واقعی هستند که دارای دو اتاق، یک آشپز خانه و یک حمام می باشد.

اعمار یک هزارمین سرپناه نقطه عطف مهمی برای این پروژه به شمار می رود. با این حال، کار آن ها تمام نشده است و ایشان قصد ساخت سرپناه های بیشتری را دارند.