سه ساختمان جدید برای دو لیسه عالی ۵۴۰۰ شاگرد را در سمنگان بهره مند خواهد کرد

02.07.1397
ایبک، سمنگان، ۲ میزان ۱۳۹۷- دیروز سنگ تهداب سه ساختمان جدید برای دو لیسه عالی در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان گذاشته شد. در این مراسم، نمایندگان ریاست معارف این ولایت و شماری از مقامات همکاری افغان-آلمان شرکت کرده بودند. تسهیلات جدید فضای کافی آموزشی را برای بیش از ۵۴۰۰ شاگرد دختر و پسر فراهم خواهد کرد. صندوق وجهی زیربنای منطقه ای (RIDF) همکاری افغان-آلمان، ریاست معارف را در تطبیق این پروژه و تمویل آن که در حدود ۱۱۱ میلیون افغانی می شود، کمک می نماید.

آقای الحاج عبداللطیف ابراهیمی، والی ولایت سمنگان گفت: «ما از حمایت دولت آلمان سپاسگزاریم. لیسه نسوان اجانی ملکه یکی از مکاتب بسیار مهم ولایت ما می باشد. امروز بیشتر شاگردان در زیر خیمه ها درس می خوانند. از این لحاظ اعمار ساختمان های جدید برای این مکاتب اهمیت حیاتی دارد.»

در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۵ یک زلزله نسبتا شدید ساختمان های اصلی لیسه نسوان اجانی ملکه و لیسه ذکور کهنه ایبک را تخریب نمود که قابل استفاده نبودند. ریاست معارف ولایت سمنگان به اسرع وقت نیاز این تاسیسات را تشخیص نمود که در همان سال منظور گردیدند. کار ساختمانی آن در حدود دو سال طول می کشد که شمار زیادی از مردم محل را استخدام خواهد کرد. در مجموع حدوداْ ۱۰۰۰۰۰ نفر از اهالی، از فعالیت های ساختمانی بهره مند خواهند گردید.

آقای عبدالمتین سروری، رئیس معارف ولایت سمنگان گفت: «ما از تطبیق شدن اعمار مکاتب در ولایت ما خشنود استیم. ما باید اطمینان دهیم که از این تاسیسات بطور مناسب استفاده نموده و مراقبت نماییم.»

تاسیسات جدید دارای سه ساختمان دومنزله، دو باب برای لیسه  نسوان اجانی ملکه و یک باب برای لیسه ذکور کهنه ایبک در نظر گرفته شده اند. هر ساختمان دارای ۱۳ صنف کاملاْ مجهز و دو شعبه اداری خواهد بود. برای فراهم کردن فضای خوب آموزشی کار ساختمانی شامل تمام اساسات ضروری مانند دروازه های دخولی، شبکه برق، ذخایر آب آشامیدنی، فضای باز و میدان های بازی می باشند.

در جریان اعمار این پروژه صندوق وجهی زیربنای منطقه ای(RIDF) جلسات آموزشی مربی گری و نظارت را برای مدیران کارمند ریاست معارف ولایت سمنگان دایر می نماید. هدف از این فعالیت رشد ظرفیت این ریاست در تشخیص،‌مدیریت و تطبیق پروژه های مشابه در آینده عنوان شده است.

صندوق وجهی زیربنای منطقوی(RIDF)   توسط بانک انکشافی آلمان KfW به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان فدرال(BMZ) تطبیق می گردد. هدف این برنامه توسعه اقتصادی و زیربنای اجتماعی در افغانستان شمالی بوده تا بتواند ادارات محلی را در پلان گذاری و تطبیق برنامه های انکشافی بطور مستقلانه کمک کند. در هفت سال گذشته این برنامه بیش از 160 کیلومتر سرک را بازسازی نموده، 50 کیلومتر کانال های آبیاری و 11 بند موانع تخریبی سیلاب ها را در ولایات بلخ، کندز، بغلان، تخار و بدخشان اعمار نموده است. صندوق وجهی زیربنای منطقوی(RIDF)   دو پروژه بازسازی مکاتب را در روی دست دارد.. در عین حال، این برنامه در حدود 900 برنامه آموزشی مرتبط به وظیفه را مانند مربی گری و همچنان سیمینار ها را برای بیش از 3000 تن انجنیران و کارمندان دولت که در تشخیص و تسهیل مستقلانه پروژه های زیربنایی در آینده کار خواهند کرد، دایر نموده است