شش پروژه در بغلان تکمیل شد

حدود ۱۰۰۰ نفر اهالی از آن مستفید خواهند شد
07.10.1396
دیروز ادارۀ همکاری افغان-آلمان اتاقهای جدیداً اعمار و احیاشده و نیز یک عده تجهیزات را به سه مکتب دختران در ولایت بغلان تحویل داد. علاوه برآن، زباله دانیهای چندسلولی به ادارۀ تنظیف شهر پلخمری و یک پایه ماشین چاپ آفسیت برای ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان سپرده شد. اقدامات مذکور از جانب برنامۀ انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCD) آلمان به مصرف مجموعی ۵ میلیون افغانی تمویل گردید.

حین مراسم رسمی گشایش محترم عبدالحی نعمتی، والی بغلان، چنین تبصره نمود: "امروز ما شاهد تکمیل شش پروژۀ مختلف در بغلان هستیم که از جانب ادارۀ همکاری افغان-آلمان انجام شده است. ما از این ابتکارات و حمایت ارزشمند دوستان آلمانی خویش قدردانی می کنیم."

در مکتب دختران زرینه واقع در ولسوالی بغلان مرکزی سه اتاق درسی احیا و با ۱۲۰ پایه میز و چوکي تجهیز گردیدند. به همین تعداد میز و چوکي به مکتب دختران نسوان ۲ واقع در ولسوالی پلخمری نیز تحویل داده شد. اتاقها و فرنیچر جدید یک محیط کافی آموزش را برای تقریباً ۹۶۰ تن شاگردان اناث تأمین می کند. علاوه برآن، در مکتب دختران کرم علی که آنهم در ولسوالی پلخمری موقعیت دارد دو اتاق جدید برای حدود ۴۰ تن معلمان اعمار شده است.

علاوه برآن، ادارۀ همکاری افغان-آلمان یک پایه ماشین جدید چاپ نوع آفسیت را برای ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان سپرد. محترمه شکریه اصیل، رئیس آن ریاست چنین تأکید ورزید: "ما از پشتیبانی آلمان ممون هستیم. تمام ریاستهای سکتوری ولایت بغلان اکنون می توانند روزنامه ها، کتابها، بروشورها و سایر انواع نشرات را به چاپ برسانند. این امر به ما امکان می دهد تا با مردم داخل یک دیالوگ نزدیک شویم."

در پهلوی آن، ادارۀ همکاری افغان-آلمان چهار عدد زباله دانی چندسلولی را به مسئولین ولسوالی پلخمری تحویل داد تا در عملی شدن پلان کار رفع فاضلات شهر کمک کند. هدف این اقدام اینست که تخلیه های فاضلات غیررسمی را کاهش دهد و سورتبندی مواد فاضله را تشویق نماید.

برنامۀ انکشاف ظرفیت منظقه یی (RCD) از سال ۲۰۱۰ بدینسو از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) پیشبرده می شود. هدف این برنامه اینست که ادارات ولایتی و ولسوالی را قادر سازد که وظایف اداری را مستقلانه انجام دهند و به قدر کافی خدمات عامه را به مردم عرضه نمایند. به این ترتیب، تا کنون برنامۀ مذکور بیش از ۷۳۰ کورس آموزشی مسلکی یا حین انجام وظیفه را برای تقریباً ۳۹٬۰۰۰ تن کارگران خدمات عامه، کارمندان حکومت و اعضای شورای ولایتی دایر نموده است. به منظور افزایش اعتماد مردم نسبت به ادارات حکومت محلی، برنامۀ مذکور ۳۴۵ رویداد آگاهی عامه پیرامون فعالیت های حکومت محلی را که از آن تقریباً در مجموع ۵۰٬۰۰۰ نفر اهالی مستفید گشتند، تدویر نموده است.