شفافیت و پاسخدهی در برنامه های انکشافی: حکومت ارزیابی تاثیرات را از طریق مشارکت تقویت مینماید

08.11.1399
کابل، ۸ دلو ۱۳۹۹ – روز گذشته طی مراسمی در کابل، وزارت اقتصاد افغانستان (MoEc) و برنامه نظارت، ارزیابی و روابط عمومی همکاری آلمان با افغانستان(MEC) برای سال ۱۴۰۰ هجری، توافق نامه همکاری امضا کردند. هدف این توافق نامه همکاری، ارتقای ظرفیت ¬های وزارت اقتصاد برای نظارت و ارزیابی پروژه¬ های انکشافی ملی افغانستان است. اقدام های نظارت و ارزیابی، منفعت رسانی پروژه¬ ها به شهروندان افغانستان در دراز مدت را تضمین می¬ کند. در این مراسم نماینده های از وزارت اقتصاد افغانستان از جمله دکتر کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد و آقای محمد نبی سروش، معین پالیسی و امور تخنیکی و همچنان نماینده های از اداره همکاری آلمان با افغانستان حضور داشتند. بودجه توافقنامه همکاری سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ میلیون افغانی است.

دکتر کریمه حامد فاریابی گفت: "با نظارت و ارزیابی نطام­ مند و نتیجه محور، می ­توانیم تاثیر اقتصادی تمام پروژه­ های انکشافی در کشور را مشخص کنیم که این کار می تواند به تصمیم­ گیری در آینده کمک کند".

وزارت اقتصاد افغانستان مسئول پیگیری و نظارت بر پیشرفت و نتایج پروژه­ های انکشافی ملی و برنامه­ های دارای اولویت ملی (NPP) است. در سال ۱۴۰۰، وزارت اقتصاد افغانستان و برنامه نظارت، ارزیابی و روابط عمومی همکاری آلمان با افغانستان  بر بالا رفتن و حفظ سیستم نظارت و گزارش دهی پایتخت و ولایت ها (CMRS / PMRS) متمرکز خواهند شد. این سیستم در سال ۱۳۹۷ هجری توسط این دو نهاد راه ­اندازی شده بود. قبل ازCMRS / PMRS ، نظارت بر پروژه­ های انکشافی ملی بر روی کاغذ و به شکل سنتی انجام می ­شد. با داشتن یک مرکز منبع معلومات دیجیتال، کار نظارت موثرتر و دقیق تر انجام می ­شود. تمرکز این توافق نامه همکاری همچنین بر روی ارزیابی تأثیرات برنامه­ های اولویت ملی (NPP) و پروژه های انکشافی ملی خواهد بود.

 سیستم نظارت و گزارش دهی CMRS / PMRS نتایج برنامه­ های تطبیق شده را ارزیابی می­ کند. با تجزیه و تحلیل این نتایج و نتایج ارزیابی تأثیرات، وزارت اقتصاد افغانستان می ­تواند در مورد تأثیر احتمالی پروژه­ های آینده آگاهانه تصمیم بگیرد. سپس می ­تواند برای منفعت ­رسانی بیشتر به شهروندان افغانستان، پروژه­ های انکشافی موثرتری را برنامه ­ریزی و طراحی کند.

آقای یو آخیم پری، رئیس اداره همکاری آلمان با افغانستان گفت: "نهادینه سازی و بومی ­سازی نظارت و ارزیابی، اقدام مهمی برای این همکاری مشترک است. ما می ­توانیم از این بستر مشترک جهت موثریت و کارآمدی استفاده کنیم".

وزارت اقتصاد افغانستان و برنامه نظارت، ارزیابی و روابط عمومی همکاری آلمان با افغانستان برای اطمینان از تسلیم دوام­ دار سیستم نظارت و گزارش دهی پایتخت و ولایت ها به اداره سیستم­ های مدیریت اطلاعات در وزارت اقتصاد افغانستان، برنامه انتقال را تدوین خواهد کرد. سیستم نظارت و گزارش دهی پایتخت و ولایت ها احتمالاً تا پایان سال ۱۴۰۰ یا ابتدای سال ۱۴۰۱ تسلیم خواهد شد و وزارت اقتصاد افغانستان مسئولیت کامل آن را بر عهده خواهد گرفت.

برنامه نظارت، ارزیابی و روابط عمومی همکاری آلمان با افغانستان  از سال ۱۳۹۳ در تدوین سیاست ­های ارزیابی برنامه ­ها از وزارت اقتصاد افغانستان پشتیبانی کرده و به پشتیبانی خود در انجام ارزیابی تأثیر ها ادامه می­ دهد. نتایج این ارزیابی ­ها به کابینه، شورای عالی وزیران، سازمان­ های تطبیق کننده و دیگر نهاد های مربوطه ارائه می­ شود.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH   برنامه نظارت، ارزیابی و روایط عمومی (MEC)  را از جانب وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) و وزارت خارجه دولت فدرال آلمان (AA) تطبیق می­کند. این برنامه، داده­های مربوط به اقدامات و نتایج همکاری آلمان با افغانستان را جمع ­آوری و پردازش می­ کند و بر اساس داده­ های صحیح و مختص به جنسیت، عموم مردم و تصمیم گیرندگان را مطلع می ­سازد. هدف آن ارتقا مهارت ­های نظارت و ارزیابی وزارت اقتصاد افغانستان (MoEc) است تا این وزارت بتواند به طور مستقل پروژه­ های انکشاف ملی را ارزیابی، گزارش و مستند کند. از سال ۱۳۹۱، ۳۵۰ کارمند وزارت اقتصاد افغانستان  در دوره ­های آموزشی مربوط به سیستم­ های نظارت و ارزیابی و ۱۴۰۰ روزنامه ­نگار افغان در جلسات مطبوعاتی همکاری آلمان با افغانستان شرکت کرده­اند.