صحت عامه

از کلینک جدید صحی بتعداد 27000 شهروند ولایت بدخشان مستفید میشوند
03.08.1396
دیروز، ریاست صحت عامه ولایت بدخشان و شهروندان ولسوالی تگاب کلینک جدید صحی را در مرکز این ولسوالی افتتاح نمودند. ساختمان جدید به کارکنان صحی محلی کمک خواهد کرد تا خدمات صحی بهتر را برای 27000 شهروند ساکن در منطقه فراهم نمایند. این پروژه از طرف ریاست صحت عامه و مقام ولایت بطور مشترک تطبیق گردید. هزینه ساخت و ساز و احیاء این ساختمان که در حدود 29 میلیون افغانی میشود از طرف ادارۀ همکاری های افغان-آلمان ، کمک شد.

در جریان مراسم افتتاحیه، داکتر مجدودالحکیم، نماینده ریاست صحت عامه، اظهار داشت: "احداث کلنیک جامع در ولسوالی چون تگاب نشان دهندۀ اینست که دولت مشتاق فراهم آوری و بهبود خدمات اساسی در سراسر کشور است. آقای میر احمد شاه زغم، ولسوال تگاب، افزود: "27000 ساکن این ولسوالی تاکنون تنها به چهار مرکز اساسی مراقبت های صحی دسترسی داشتند، آنها مجبور بودند ساعتها به سایر ولسوالی ها یا حتی ولایات دیگر سفر کنند تا معالجه مورد نیازشان را دریافت نمایند.

مرکز صحی جدید دارای دو اتاق خواب زنانه و دو اطاق خواب مردانه، یک اتاق واکسیناسیون، یک دواخانه، دو اتاق تحویلخانه، یک اتاق استریلیزه، یک چاه عمیق و یک دیوار احاطوی، میباشد. بتعداد 16 داکتر و کارکن صحی تداوی بیماری های چون امراض داخلی، ولادت، مشکلات روانی، تبرکلوز و ملاریا را، ارائه میدارند.

کارساختمانی این کلینک بدلیل ناامنی ها در سال 2015، در سال جاری تمام خواهد شد.

برنامه انکشاف ظرفیت منطقه ای از سال 2010 توسط ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی وزارت همکاری های انکشافی و اقتصادی آلمان، تطبیق میگردد. هدف این برنامه قادر ساختن ادارات در سطح ولایات و ولسوالی ها است تا فعالیت ها را بطور مستقل انجام نموده و خدمات کافی را به مردم فراهم نمایند. برای رسیدن به این هدف، برنامه انکشاف ظرفیت منطقه ای حدود 700 دوره آموزشی تخصصی یا حرفه ای را برای بیش از 37000 کارمند دولتی و اعضای شورای ولایتی سازماندهی کرده است. علاوه بر آن، برای افزایش اعتماد مردم بر ادارات محلی، این پروژه حدود 195 مجلس آگاهی عامه را در خصوص فعالیت های حکومت محلی برای بیش از 27000 شهروند راه اندازی نموده است.