صحت عامه و معارف

از عمارات جدید حدود ۱۶٬۰۰۰ نفر اهالی بغلان مستفید شدند
29.08.1396
ادارۀ همکاری افغان-آلمان در اعمار یک مرکز ابتدایی صحی، یک مرکز آموزشی صحت عامه و سه باب مکتب در بغلان کمک نمود. مراسم افتتاح پنج عمارت مذکور روز گذشته برگزار گردید. در حدود ۱۶٬۰۰۰ نفر اهالی آن ولایت مستقیماً از ساختمانهای مذکور مستفید می شوند. برنامۀ ثبات سازی شمال افغانستان (SPNA) پروژه های ساختمانی را به مصرف مجموعی بیش از ۷۸ میلیون افغانی تمویل نمود. سازمان غیرحکومتی بنیاد آقاخان تطبیق پروژه های مذکور را به دوش داشت.

جنرال قنسل آلمان گفت: «این پروژه ها نمایانگر پیشرفت، توسعه و نوین سازی پایدار می باشند. من به تمام مقام ها و ذینفعان به خاطر دوراندیشی و اجرای این پنج پروژه که مردمان بسیاری، از جمله زن و مرد، زنان و دختران از آنها مستفید می شوند، تبریک می گویم.»

طی مراسم گشایش این پروژه ها، عبدالحی نعمتی، والی ولایت بغلان تاکید کرد: «این ساختمان ها، موجب می شوند که حکومت محلی بتواند محیط آموزشی بهتری را برای متعلمان و نیز تاسیسات صحی بهتری را برای بیماران و داکتران فراهم کند. تعمیرهای ساخته شده، از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند. اکنون شورای انکشاف ولسوالی، نهادهای دولتی مربوطه و جامعه باید از آنها به شکل درست مراقبت کنند.»

عمارات جدید صحی فراهم ساختن خدمات عامه صحی را برای اهالی محل به گونۀ قابل ملاحظه بهبود می بخشد. در مرکز آموزشی صحی ۱۳ اتاق برای آموزش و امور اداری، سیستم آب و حفظ الصحه، و یک دیوار محافظوی وجود دارد. در این مرکز جدید سالانه در حدود ۱٬۰۰۰ نفر پرسونل کلینیکها و شفاخانه ها پیرامون موضوعات صحی آموزش خواهند دید. اهالی از کارمندان ورزیدۀ مراقبت صحی مستفید خواهند شد.

مرکز ابتدایی صحی در ولسوالی خنجان موقعیت دارد. باشندگان این ولسوالی که شمار آنها تقریباً به ۱۲٬۰۰۰ نفر می رسد اکنون در نزدیکی خانه های شان به خدمات مراقبت صحی دسترسی دارند. تخمین می شود که روزانه تقریباً ۳۰ تا ۶۰ نفر بیماران به این مرکز مراجعه خواهند کرد.

در سه باب مکتب جدیداً اعمار شده به تعداد ۳٬۴۰۰ تن شاگرد که ۳٬۲۶۵ آن دختران و ۱۳۵ آن پسران خواهند بود، مصروف فراگیری تعلیم و تربیه خواهند شد. عمارات مکاتب مذکور با میز و چوکی، تشنابها، چاها، دیوارهای احاطه، کمپیوترها و لابراتوارها مجهز می باشد. شاگردان از تجهیزات دارای کیفیت عالی و محیط خوب آموزشی مستفید خواهند شد. این مکاتب جدید عبارت اند از مکتب نوبهار در ولسوالی پل حصار، مکتب شاه مردان در ولسوالی خنجان و مکتب استاد عین الدین در ولسوالی دوشی.

دوکتور غلام محی الدین پیکان، رئیس معارف ولایت بغلان از سرمایه گذاری انجام شده اظهار خرسندی کرد و از شهروندان خواست تا با ریاست معارف در ارایه آموزش باکیفیت همکار باشند.

پروژه های مذکور به ابتکار مشترک شوراهای انکشافی ولسوالیها و ریاست معارف و ریاست صحت عامه ولایت بغلان بر مبنای اولویت آنها در پلانهای انکشافی ولسوالیهای مذکور تکمیل گردیدند.

برنامۀ مذکور توسط وزارت امور خارجۀ آلمان تمویل می شود، از جانب بانک انکشافی KfW آلمان مدیریت می شود و توسط بنیاد آغاخان در مشارکت با سازمان غیرحکومتی مرسی کور و آژانس همکاری تخنیکی و انکشاف فرانسه (ACTED) تطبیق می شود. بودجۀ مجموعی برنامه برای سالیان ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۸ به ۷ میلیارد افغانی بالغ می گردد که برای ولایات شمال بدخشان، تخار، کندز و بغلان تخصیص یافته است. تا کنون بیش از ۴۲۳ پروژۀ کوچک و متوسط زیربنایی که اکثریت آنها به زیربنای تعلیم و تربیه ارتباط می گیرد، در بیش از ۵۰ ولسوالی تمویل شده است. تنها در ولایت بغلان، ۹۹ پروژه در هشت ولسوالی  بشمول پلخمری مرکز ولایت بغلان پیاده شده است. از جانب دیگر، این پروژه در حدود ۱۸٬۰۰۰ تن از اعضای شوراهای انکشافی را در زمینۀ انتخاب و نظارت پروژه ها آموزش داده است.