عقد قرارداد: اعمار دیوار محافظتی در برابر سیلاب و احیای کانال آبیاری به نفع ۲۰٫۰۰۰ تن از شهروندان تخار

13.09.1397
تالقان، تخار، ۱۲ قوس سال ۱‍۳۹۷ – دیروز اداره همکاری افغان-آلمان و اداره دریای حوزۀ تالقان قراردادی را در مورد ساختمان یک دیوار محافظتی در برابر سیلابها به طول ۱،۵ کیلومتر و احیای یک کانال آبیاری در ولایت تخار به امضا رسانیدند. بیش از ۲۰٬۰۰۰ تن از اهالی قرای حاجی رشید و زرگری از آن مستفید خواهند شد. کارمندان دولتی ولایت تخار حین مراسم امضای قرارداد مذکور در مرکز آن ولایت اشتراک ورزیده بودند. صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) مربوط همکاری افغان-آلمان این پروژه را به مصرف مجموعی ۱۲۲ میلیون افغانی تمویل می کند.

در جریان مراسم امضای قرارداد مذکور محترم دوکتور فضل الله مجددی، والی تخار چنین اظهار داشت: “این پروژه شمار زیاد تأثیرات مثبت داشته و شرایط زندگی شهروندان را بهبود خواهد بخشید. من می خواهم تمام ریاستهای سکتور ولایتی را به ادامۀ مساعی خوب شان تشویق نمایم."

در حال حاضر، قریه های پرجمیعت حاجی رشید و زرگری در تخار در معرض خطرات سیلاب قرار دارند که می تواند به منازل اهالی لطمۀ سنگین وارد نماید. علاوه برآن، اهالی قریه های مذکور حین بازدید از دفاتر دولتی، مکاتب، بازارها و کلینیک های صحی در هنگام بارندگیهای شدید به دشواریهای عمده مواجه می شوند. در عین زمان، کانال آبیاری محلی نورالله برای آبیاری زمینهای موجود زراعتی در منطقه آب کافی فراهم کرده نمی تواند که منتج به حاصلات کم زارعین می شود.

محترم محمد سالم اکبر، رئیس عمومی ریاست حوزۀ پنچ دریای آمو تأکید ورزید: "من افتخار دارم که امروز ما شاهد امضای قرارداد برای یک پروژۀ دیگر زیربنایی در ولایت تخار می باشیم. این پروژه برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی این منطقه خیلی اهمیت دارد."

شمار زیادی از مشکلاتی که اهالی قریه ها اکنون با آنها مواجه اند به زودی رفع خواهد شد. دیوار محافظتی در برابر سیلاب که در پلان پروژه گنجانیده شده است هم قریه ها و زیربناهای مهم مانند سرکهای پخته و چاهای آب آشامیدنی را که در مجاورت کنار دریای تالقان قرار دارند، را محافظت خواهد کرد. کانال آبیاری نورالله پس از آنکه کار احیای آن تکمیل شود تهیۀ مطمئن آب را برای الی ۴۰۰ هکتار (بیش از ۸۰۰ جریب) زمین زراعتی تأمین خواهد کرد و به این ترتیب محصولات زراعتی را افزایش خواهد داد. لذا زیربنای جدید انکشاف اجتماعی-اقتصادی را در منطقه رشد خواهد داد و شرایط زندگی مردم محل را بهبود خواهد بخشید.

کارهای ساختمانی در حدود ۱۴ ماه طول خواهد کشید و برای ساکنین محل فرصتهای کار را بوجود خواهد آورد. طی این مدت صندوق انکشاف زیربنای منطقه یی آموزش حین انجام وظیفه، نشستهای راهنمایی و مربیگری را برای انجینران و مدیرانی که در ادارۀ حوزۀ دریای تالقان ایفای وظیفه می کنند، فراهم خواهد کرد. هدف از این فعالیتها همانا بهبود بخشیدن ظرفیتهای آن اداره برای تشخیص، مدیریت و تطبیق و محافظت پروژه های مشابه به گونۀ مستقل در آینده می باشد.

صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقه یی (RIDF) از جانب بانک انکشافی KfW به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) پیاده می شود. هدف این برنامه بهبودبخشیدن زیربنای اقتصادی و اجتماعی در شمال افغانستان و در عین زمان قادرساختن ادارات ولایتی به طرح و تطبیق مستقلانۀ برنامه های انکشافی در آینده می باشد. این برنامه طی ۷ سال گذشته بیش از ۱۶۰ کیلومتر سرکهای مواصلاتی، ۵۰ کیلومتر کانالهای آبیاری و ۱۱ بند محافظتی در برابر سیلابها یا فرسایش زمین را در ولایات بلخ، کندز، بغلان، تخار و بدخشان تمویل کرده است و در حال حاضر در سمنگان دو پروژۀ احیای مکاتب را عملی می سازد. در عین حال، این برنامه تقریباً ۹۰۰ برنامۀ آموزشی حین کار، جلسۀ راهنمایی و سیمینار مبتنی به کار را برای بیش از ۳۰۰۰ نفر انجینران و کارمندان دولتی سازماندهی کرده است که زمینۀ تحقق مستقلانۀ پروژه های زیربنایی آینده را مساعد می سازد.