متقاضیان مکاتب مورد حمایت آلمان در کابل امتحان مدرن کمپیوتری را سپری می‌کنند

23.11.1397
کابل، ۲۳ دلو ۱۳۹۷- شنبه گذشته مکتب پسرانه امانی، لیسه جمهوریت و مکتب دخترانه عایشه درانی پروسه سه روزه ثبت نام شاگردان جدید برای صنف چهارم را تکمیل کردند. حدود 100 کودک، دختر و پسر، در این امتحان ارزیابی کمپیوتری شرکت کردند. پیشرفت این امتحان مدیون برنامه همکاری افغان-آلمان که مکاتب مورد حمایت آلمان در کابل را حمایت می‌کند، می‌باشد.

پدر یکی از متقاضیان دیدگاه خود را این‌گونه بیان کرد: «ما امتحان را بسیار مفید یافتیم و آن را یک ابزار جالب می‌دانیم. این امتحان به استادان کمک می‌کند تا شایسته‌ترین شاگردان را انتخاب کنند. علاوه بر آن، برای والدین شاگردان نیز در جهت شناخت بیشتر توانایی‌های فرزندانشان مفید است. این امتحان برای رشد اطفال در آینده با تکیه بر مهارت‌ها و استعدادهای شان نیز کمک‌کننده است.»

موسسات تخصصی تعلیمی آلمانی به ایجاد پروسه امتحان ارزیابی با توجه جدی به معیارهای بین‌المللی مساعدت کردند. این امتحان فرصت مساوی را جهت قبولی در مکاتب فوق‌الذکر برای تمام شاگردان بدون توجه به تعلیمات قبلی‌شان فراهم می‌کند. در این پروسه هوش، مهارت‌های فکری و مهارت‌های حل مشکل متقاضیان سنجیده می‌شود. اطفالی که امتحان را با کامیابی سپری کنند فرصت درس خواندن در مکتب پسرانه امانی، لیسه جمهوریت یا مکتب دخترانه عایشه درانی را در کابل می‌یابند.

آقای اولم، مدیر مکتب امانی کابل بیان داشتند: «ما از عملکرد شاگردانی که در گذشته امتحان ارزیابی را موفقانه سپری کردند و در این مکتب ثبت نام نمودند بسیار راضی هستیم. آنان در فعالیت‌های اکادمیک بسیار خوب عمل می‌کنند.»

مکاتب مورد حمایت آلمان در کابل روی ریاضیات، علوم طبیعی و آموزش‌های موضوع محور و همچنین روش‌های تعلیم و تدریس عمومی تمرکز خاص دارند. به همین دلیل از تجهیزات آزمایشگاهی، کمپیوتر، کتاب‌های درسی و همچنین امکانات ورزشی و میدان‌های فوتبال برخوردار می‌باشند. این امکانات ضمن اینکه خلاقیت شاگردان را بالا می‌برد و آنان را سالم و صحتمند نگه میدارد، فعالیت‌های اکادمیک آنان را نیز تقویت می‌کند.

 

برنامه تقویت مکاتب مورد حمایت آلمان (اس جی اس) توسط Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان تطبیق می‌شود. اس جی اس از سه مکتب جمهوریت، امانی و عایشه درانی کابل که مورد پشتیبانی آلمان است، در جهت ارتقای کیفیت آموزش، حمایت می‌کند. این سه مکتب نمونه می‌توانند بهترین الگوهای عملی برای سایر مکاتب کشور باشند. تا هنوز مربیان بین‌المللی، کورس‌های آموزشی پیشرفته را برای 240 معلم در ارتباط به تعلیم و آموزش صلح  سازماندهی کرده‌اند. علاوه بر آن، 22 معلم به دانش خود در بخش ریاضیات ارتقا بخشیدند و 50 معلم در کورس‌های آموزشی پیشرفته پیرامون علوم طبیعی شرکت کردند. این پروژه از بازسازی و توانبخشی به زیرساخت‌های موجود نیز حمایت مالی می‌کند.