مراسم بزرگی در ولایت تخار به مناسبت پروژه سرک سازی جهت بهره برداری برای 36000 شهروند

05.08.1399
تالقان، ولایت تخار، 5 عقرب 1399 - روز شنبه، بازسازی یک سرک به مساحت دو کیلومتر در ولسوالی تالقان از مربوطات ولایت تخار با گذاشتن سنگ تهداب آن آغاز شد. پروژه مذکور از قریه پل جلات که در پنج کیلومتری مرکز ولسوالی تالقان و در مسیر شاهراه کندز- تخار موقعیت دارد، شروع و در قریه نوآباد پل‌قاک به پایان می رسد. در این مراسم نمایندگان اداره محلی و ریاست احیا و انکشاف دهات (DRRD) اشتراک داشتند. صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای (RIDF) همکاری آلمان با افغانستان این پروژه را با مصرف مجموعی حدود 109 میلیون افغانی تمویل مالی کرده و ریاست احیا و انکشاف دهات (DRRD) ولایت مذکور در تطبیق آن حمایت تخنیکی می نماید.

آقای عبدالله قرلق، والی جدید ولایت تخار اظهار داشت، "من از توجه ویژه کشور آلمان در قبال توسعه ولایت مان قدردانی می کنم. از تمام همکاران دخیل تقاضا می کنم که در جریان ساخت و ساز به طور جدی از کیفیت کار اطمینان حاصل نموده و در اجرای موفقیت آمیز آن همکاری نمایند."

این سرک سه ولسوالی چال، بنگی و اشکمش را به هم وصل نموده و بازسازی آن برای حدود 36000 شهروند که در مجاورت آن زندگی می کنند، منفعت به بار می آورد. در حال حاضر، باشندگان این سه ولسوالی به دلیل اوضاع نابسامان این سرک برای انتقال کالاها، تولیدات زراعتی و مواشی به مرکز شهر با مشکلات زیادی روبرو هستند. بنا بر شرایط ناگوار (خاکی و گل آلود بودن) این سرک، دسترسی به خدمات عامه، خصوصی و اجتماعی محدود شده است.

پس از اتمام این پروژه، مشکلات آلودگی گرد وخاک، ناشی از ترافیک در فصل های گرم و گِل آلود بودن سرک در زمستان برطرف خواهد شد. این پروژه در جریان کارهای ساخت و ساز برای باشندگان محلی فرصت های کار و درآمد را فراهم می سازد. در دراز مدت، این پروژه مزایای اقتصادی-اجتماعی بیشتری را برای مردم محلی فراهم کرده و  شرایط زندگی را از طریق دسترسی سریعتر به خدمات اجتماعی مانند مکاتب، تسهیلات صحی و بازارها بهبود بخشیده و به تقویت امنیت و روابط فرهنگی میان روستاها کمک می کند.

آقای صبغت الله نظری، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت تخار بیان داشت: "این پروژه شرایط زندگی باشندگان محلی را بهبود می بخشد و فاصله زمانی بین سه ولسوالی و 20 قریه را به گونه قابل توجه کاهش می دهد. در عین زمان، سرک بازسازی شده می تواند به حیث بدیل شاهراه تخار-کندز استفاده گردیده و از ایجاد ازدحام ترافیکی جلوگیری کند."

در جریان بازسازی این سرک به حمایت صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای (RIDF)، ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت تخار برنامه آموزش در جریان وظیفه، به همراه سایر جلسات آموزشی برای انجینیران و مدیران را  ارائه خواهد نمود. هدف این آموزش ها توسعه ی ظرفیت این ریاست بوده تا در آینده طراحی، اعمار و مراقبت از سرک های روستایی به گونه‌ی مستقل از جانب این ریاست صورت گیرد.

سرک خامه و خاکی فعلی به شکل دو طرفه بازسازی خواهد شد که در آینده دو طرف آن شامل پیاده روهای محکم سنگفرش شده، به عرض شش متر و شانه سرک به عرض یک متر خواهد بود. این بازسازی شامل مجرا تخلیه آب در دو طرف جاده برای جلوگیری از جمع شدن آب در سطح جاده و تبخیر آن است. علاوه بر این، آبریز های معبر جاده و همچنین پُلچک های نگهدارنده هنگاف شده و سازه های مذکور برای محافظت بیشتر از جاده، تمدید یا بازسازی می شوند. محکم سازی و کانکریت ریزی پیاده روها توسط ریاست احیا و انکشاف دهات (DRRD) با همکاری صندوق توسعه زیر ساخت های منطقه ای (RIDF) صورت می گیرد. این پیاده روهای محکم و موثر تا 50 سال دوام می آورد و به مراقبت و نگهداری اندکی نیاز خواهند داشت. سطح گردش بهتر برای عابرین، مقاومت در برابر لغزش، قابلیت دید در شب هنگام و ماندگاری از مزیت هایی این جاده می باشد. اعمار این سرک برای بهره برداری حدود 18 ماه را در بر خواهد گرفت.

بانک توسعه ای KfW برنامه صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای (RIDF) را به نیابت از وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) عملی می کند. صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای در نظر دارد با فراهم کردن زیرساخت های اساسی و توانمندسازی اداره و گروه های شهروندی برای برنامه ریزی، اجرا و عملی کردن پروژه های زیربنایی، شرایط زندگی در شمال افغانستان را بهبود بخشد. اقدامات زیرساختی شامل احداث جاده ها، کانال های آبیاری، دیوارهای محافظت در برابر سیل، ساختن مکاتب و همچنین توسعه شبکه برق می باشد. از سال 1389 این برنامه بیش از 270 کیلومتر راه و 98 کیلومتر کانال آبیاری و 15 دیوار حافظت در برابر سیلاب را حمایت مالی، اعمار نموده و بازسازی کرده است. علاوه بر این، این برنامه 29 ساختمان مکتب ساخته و 5750 خانوار را به شبکه برق وصل کرده است. تاکنون 5500 کارمند دولتی در دوره های آموزشی RIDF شرکت کرده اند که هدف آنها آموزش کارمندان ولایتی دولتی است. این امر مؤسسات افغانستان را قادر می سازد پروژه های همانند را در آینده به طور مستقل اجرا کنند.