مقامات عالی رتبه از اعتباردهی مجدد افغانستان در استاندارد EITI حمایت می کنند

16.08.1398
دبی، امارات متحده عربی، 16 عقرب 1398 - امروز، آخرین روز ورکشاپ چهار روزه ارزیابی و برنامه¬ریزی برای اعتباردهی مجدد افغانستان در استاندارد ابتکار شفاف صنایع استخراجی (EITI) در دبی، امارات متحده عربی برگزار شد. در میان شرکت کنندگان، پنج نماینده پارلمان از کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست (NRC) و نمایندگانی از وزارت معادن و پترولیم (MoMP)، از جمله ولی¬الله ځدران، معین وزیر، حضور داشتند. در این ورکشاپ، همچنین نمایندگانی از ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI)، وزارت مالیه (MoF)، بنیاد توسعه درآمد (RDF)، بانک جهانی، USAID، جامعه مدنی، بخش خصوصی و همچنین دو نماینده از دبیرخانه EITI اسلو اشتراک کردند. همکاری آلمان-افغانستان به برگزاری این ورکشاپ کمک کرد.

ولی ­الله ځدران ، معین وزیر MoMP بیان کرد:«این برنامه مشترک ارزیابی خود از قبل، فرصت مناسبی برای ارزیابی پیشرفت است که منجر به آماده­سازی­های بهتر برای پروسه اعتباردهی بعدی خواهد شد.»

هدف این ورکشاپ تعیین آمادگی افغانستان برای اعتباردهی مجدد عضویت خود در استاندارد EITI در سال 2020 بود. افغانستان EITI را از سال 2010 تطبیق کرده است. EITI استانداردی جهانی برای مدیریت خوب نفت، گاز و منابع معدنی یک کشور است. برای تحقق الزامات استاندارد EITI، کشورها باید اطلاعات مربوط به پرداخت مالیات، مجوزها، قراردادها، تولید و سایر عناصر استخراج منابع طبیعی را به منظور شفافیت در اختیار بگذارند. در کنفرانس اخیر ژنو در ماه نوامبر، رئیس جمهور اشرف غنی بر اهمیت سکتور استخراج معدن افغانستان تأکید کرد و به اقدامات بعدی اشاره کرد که EITI می­تواند در حمایت از مدیریت این سکتور کمک کند.

مدیر اعتباردهی EITI، الکس گوردی اظهار داشت:« این ارزیابی خودی قبل از اعتبار دهی، به هنگام است تا پیشرفت از زمان اعتباردهی نخست افغانستان در جنوری سال 2019 تحت استاندارد EITI، بررسی شود. تلاش­های زیادی برای تسهیل افشای اطلاعات مربوط به سکتورهای بالادستی استخراج معدن، نفت و گاز انجام شده است، از جمله راه­اندازی پرتال شفافیت MoMP. دبیرخانه بین­المللی EITI مشتاق حمایت از آمادگی­های افغانستان برای اعتباردهی دومش در سال 2020 است.»

در این ورکشاپ، شرکت­کنندگان ارزیابی خود را در مورد اقدامات اصلاحی تعیین شده توسط EITI انجام دادند و مشخص کردند که AEITI تا چه اندازه به آن­ها پرداخته است. پس از آن، وضعیت فعلی AEITI ارزیابی شد تا روشن شود آیا شرایط لازم برای اعتباردهی مجدد را مطابق استاندارد جهانی EITI، برآورده می­کند یا خیر. اگر برآورده کند، این امکان را برای AEITI فراهم می­کند تا در دسامبر سال 2019 یا جنوری سال 2020 درخواست اعتباردهی مجدد کند. شرکت­کنندگان پیشرفت AEITI را بر طبق اکشن پلان و برنامه کار خود ارزیابی کردند تا موانع برنامه­هایی که در سال 2019 اجرا نشده بودند را شناسایی کنند. و مطابق با آن، برنامه کار و اکشن پلان­ جامع سال 2020 تهیه شد.

معین NRC، حاجی خان محمد خان گفت:« انکشاف سکتور استخراج معدن می­تواند به افغانستان کمک کند از نظر اقتصادی وابسته یه خود شود. ما امیدواریم که مدیریت جدید MoMP، با همه همکاران برای ایجاد تغییرات مثبت در این سکتور همکاری مشترک داشته باشد.»

این ورکشاپ  دنبالۀ مرحله جدید برنامه همکاری آلمان-افغانستان برای توسعه حکومت­داری خوب در سکتور استخراجی افغانستان بود. این برنامه از سال 2014، از AEITI برای بهبود مدیریت  در سکتور استخراجی حمایت می­کرده است. در میان دیگر فعالیت­ها، این برنامه ورکشاپ­های ارتقای ظرفیت برای کارمندان AEITI برگزار می­کند و از مشارکت افغانستان در برنامه­هایی که توسط EITI برای بهبود شفافیت و حکومت­داری خوب برگزار می­شود، حمایت می­کند. همچنین، این برنامه هنگام تهیه اسنادی مانند نقشه راه افشای مالکیت واقعی و برنامه عملیاتی سالانه به ابتکار عمل به طور مرتب کمک تخنیکی می­کند.

برنامه توسعه حکومت­داری خوب در سکتور استخراجی در افغانستان توسط Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) اجرا می­شود. برای بهره­برداری کامل از پتانسیل­های سکتور استخراج معدن افغانستان، هدف این برنامه افزایش درآمدهای دولت، توسعه سرمایه­گذاری و مبارزه با فساد در این سکتور است. این پروژه به همکاران آموزش می­دهد تا اطمینان حاصل شود که فعالیت­های استخراج معدن با شفافیت و مطابق قانون و همچنین استانداردهای بین­المللی صحت و محیط زیس