مکتب جدید دختران به نفع ۲۴۰ تن شاگردان ولسوالی امام صاحب ولایت کندز

28.10.1397
ولسوالی امام صاحب، کندز، ۱۸ جنوری سال ۲۰۱۹ – دیروز ادارۀ همکاری افغان-آلمان تحویلدهی یک باب عمارت جدیداً اعمارشدۀ مکتب دختران به ریاست معارف ولایت کندز را انجام داد. این مکتب در قریۀ اورتابولاقی ولسوالی امام صاحب موقعیت داشته دارای هشت صنف درسی می باشد. بیش از ۲۴۰ تن دختران یازده قریۀ منطقه از این ساختمان تعلیمی مستفید خواهند شد. مکتب جدید خانواده های محل را تشویق خواهد کرد تا دختران شانرا به آنجا بفرستند زیرا موقعیت نزدیک داشته و به آسانی قابل دسترسی می باشد. برنامۀ ثبات سازی شمال افغانستان (SPNA) که در چارچوب ادارۀ همکاری افغان-آلمان فعالیت دارد کارهای ساختمانی این پروژه را به مصرف مجموعی ۱۹،۶ میلیون افغانی تمویل نموده است.

رئیس معارف ولایت کندز محترم نجیب ثاقب خاطرنشان ساخت: "ما از تطبیق موفقانۀ این پروژه خیلی خرسند هستیم که در نتیجۀ آن چنین یک مکتب قشنگ دختران در ولسوالی امام صاحب اعمار گردید." وی همچنان اضافه نمود: "ما از فعالیتهای برنامۀ ثبات سازی شمال افغانستان در ولایت ما واقعاً قدردانی می کنیم و امیدواریم که در آینده شاهد پروژه های مزید تقویت سکتور معارف باشیم."

در گذشته، عمارت مکتب دختران در این منطقه وجود نداشت. شاگردان مجبور بودند با پیمودن راه های طولانی و چالش برانگیز به مکتب بروند و  در زیر خیمه ها درس بخوانند. برای بهبود وضعیت، شورای انکشافی ولسوالی امام صاحب و مدیریت معارف،  ساختمان مکتب دختران را در سال ۲۰۱۶ آغاز کرد. با اعمارشدن این مکتب بیش از ۲۴۰ تن شاگردان از یک محیط آموزشی مناسب بهره مند می شوند که شاگردان را در برابر شرایط نامساعد آب و هوا مانند باران سنگین نیز محافظت می کند.

ولسوال ولسوالی امام صاحب محترم محبوب الله سیدی، تأکید کرد: "ما واقعاً قدردانی می کنیم که چنین پروژه هایی به نحوی اجرا می شوند که هم جوامع مردم و هم حکومات محلی را شامل می شود. این امر برای حمایت از حکومتداری خوب واقعاً مهم است و ما امیدواریم که این کار در آینده ادامه یابد."

مکتب دختران اورتابولاقی علاوه بر اتاق های کاملا مجهز درسی، یک لابراتوار، یک اتاق کمپیوتر، چهار اتاق اداری، یک تحویلخانه، یک اتاق نگهبانان و یک اتاق اطلاعات دارد. یک تشناب نیز در داخل ساختمان قرار دارد. علاوه بر این، یک دیوار بلند به طول ۳۲۰ متر اطراف مکتب را احاطه کرده که یک محیط آموزشی امن را برای شاگردان فراهم می کند. تجهیزات شامل چوکی ها، میزها، کامپیوترها و کوچها می شود. یک چاه عمیق لوله­یی به عمق ۴۰ متر برای آب آشامیدنی و یک مستراح نیز در محوطۀ مکتب وجود دارد.

علاوه بر کارهای ساختمانی، برنامۀ مذکور از یک کورس سه روزۀ آموزشی دربارۀ فعالیت و حفظ و مراقبت تعمیر مکتب را برای اعضای کمیتۀ فعالیت و حفظ و مراقبت این مکتب تمویل نموده و ابزارهای مرتبط را فراهم کرده است. ریاست معارف کندز، اداره مکتب و شورای محلی مکتب مسئولیت فعالیت و حفظ و مراقبت این مکتب جدید دختران را به عهده دارند.

برنامۀ ثبات سازی شمال افغانستان (SPNA) توسط بانک انکشافی KfW به نمایندگی از وزارت امور خارجۀ آلمان تطبیق می شود. هدف این برنامه همانا استحکام ادارات حکومتی محلی در شمال افغانستان و بهبودبخشیدن شرایط زندگی اهالی روستایی می باشد. بنابر این، برنامۀ مذکور از فعالیتهای متنوع زیربنایی و انکشاف ظرفیت حمایت می کند.  برنامۀ مذکور تا کنون حدود ۴۰۰ پروژه را در بیش از ۵۰ ولسوالی بدخشان، کندز، تخار و بغلان بشمول ساختمان، احیا و تمدید ۲۸۰ باب مکاتب و سایر عمارتهای آموزشی، ۳۹ سرک و پل و ۱۶ کانال آبیاری، تکمیل نموده است. در عین زمان، این برنامه تاکنون تقریباً ۱۸٬۰۰۰تن اعضای شوراهای انکشافی را در زمینۀ انتخاب و نظارت پروژه ها آموزش داده است. بودجۀ مجموعی این برنامه برای سالهای ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۹ به بیش از ۷ میلیارد افغانی بالغ می گردد.