مکتب جدید زراعتی در ولایت کندز گشایش یافت

برنامۀ همکاری افغان – آلمان اعمار ساختمانهای جدید تعلیمی را که الی ۴۸۰ شاگرد در سال از آن به حیث متخصصان شایستۀ زراعتی فارغ خواهند شد تمویل می نماید
15.12.1392
امروز جلالتمئاب آصف ننگ، معین وزارت تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان، و محترم مارتین شولدیس، رئیس انکشافی وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ)، گشایش یک مکتب جدید زراعتی در ولایت کندز را به گونۀ رسمی اعلام داشتند.

با تأسیس مکتب جدید تعلیمات زراعتی، ابتکار همکاری افغان-آلمان سهم قابل ملاحظه ایرا در جهت انکشاف سکتور زراعتی در کندز و ولایات همجوار ایفا خواهد کرد. این مکتب دارای ظرفیت ۴۸۰ محصل در سال می باشد. عمارات این مکتب شامل ۱۶ صنف درسی، سه اتاق آموزشی و تکنولوژی معلومات، یک لیلیۀ پسران و یک لیلیۀ دختران و اماکن ورزشی برای ساحۀ مشترک والیبال و باسکتبال می باشد.
در مراسم افتتاح این مکتب محترم آصف ننگ از مکتب جدید زراعتی که توسط آلمان تمویل شده است خوش آمدید گفته اظهار داشت: “ آلمان بیش از ۹۰ سال بخش آموزش و پرورش در افغانستان حمایت کرده است. ساخت این مدرسه عالی کشاورزی در
کندز نمونه ای دیگر از همکاری بسیار خوبی بین دو کشور است ” . دوکتور مارتین شولدیس نیز قدردانی کشور خویش را از همکاری عالی میان دو کشور ابراز نموده، بیان داشت: “ آلمان منحیث یک شریک قابل اعتماد ادامه خواهد داد - با توجه به حفظ
دستاوردهای موجود در بازسازی و توسعه و بهبود شرایط زندگی مردم افغانستان. زراعت بخش مهم از اقتصاد مردم افغانستان است و خواهد بود. ”
افتتاح و تسلیمی مکتب زراعتی به دنبال اکادمی تربیۀ تخنیکی و مسلکی معلمان (TTTA) صورت می گیرد که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۳ در کابل افتتاح و به مقامات افغانی تسلیم داده شد که بیش از ۲۰۰ تن معلمان شایستۀ مسلکی هرسال از آن فارغ التحصیل
خواهند شد. اعمار یک اکادمی دوم برای آموزش معلمان تخنیکی و مسلکی نیز در مزارشریف و مکتب دوم زراعتی در مزارشریف به کمک مالی برنامۀ همکاری افغان – آلمان جریان دارد.