نشست عمومی با حضور بیش از 500 شهروند در مزارشریف

روز گذشته بیش از 500 شهروند در شهر مزار شریف گرد هم آمدند تا مهمترین چالش ها و دستاوردهای شش ماه گذشته ولایات را بررسی نمایند
17.07.1396
اشتراک کنندگان این همایش شامل اعضای شورای ولايتی، مامورین حکومتی، مقامات ولایتی دولت، فعالان جامعه مدنی، زنان، جوانان، بزرگان و خبرنگاران بودند. در این همایش فعاليت هایی چون آموزش، صحت عامه، كشاورزی، انکشاف دهات و امنیت، موضوع اصلی بحث را تشکیل می دادند. این فعالیت با کمک مالی ادارۀ همکاری افغان-آلمان، انجام گردید.

در جریان این مجلس استماعیه، بسیاری از پروژه ها و موفقیت ها توضیح داده شدند و همچنین شهروندان فرصت داشتند تا سؤالاتی را مطرح کنند و نیازها و چالش های مربوط به ادارات تطبیق کننده را بیان نمایند. این چنین جلسات نه تنها به نهادهای ولایتی اجازه می دهد تا نیازهای محلی را در روند برنامه ریزی در نظر بگیرند و بهبود بخشند، بلکه موجب آگاهی دهی به مردم و از این طریق، مشروعیت دهی به فعالیت های شان می گردد.

دکتور افضل عابد، رییس شورای ولایتی بلخ در این محفل گفت: «گزارش دهی به مردم، یکی از وظایف بسیار مهم دولت است. همچنین نظر شهروندان موجب بهبود کار ما می شود. جا دارد که از فعالیت همکاری افغان – آلمان در این بخش بااهمیت سپاسگزاری کنم.» بشیر توحیدی، معاون و سرپرست ولایت بلخ نیز گفت: «برگزاری چنین نشست های حسابدهی و گزارشدهی به تقویت اعتماد میان دولت و مردم می انجامد و اعتماد میان افغانستان و جامعه جهانی را نیز افزایش می دهد.»

نمایندگان دولت نظرات شان را بطور مستقیم ارائه نمودند. آنها چالش ها و پرسش هایی را که نمی توانستند فوراً پاسخ بگویند، با خود یادداشت نمودند و بعد از بحث و بررسی با مسؤلین بلندرتبه، پاسخ خواهند گفت. 

در سال جاری، برنامه همکاری افغان-آلمان برای ارتقای ظرفیت منطقه ای در ولایت بلخ، چهار جلسه عمومی را برگزار کرده است. دو جلسه دیگر در هفته های آینده برگزار می گردند. افزایش مسئولیت پذیری و اعتماد، نشست های عمومی و پاسخگویی موجب می شوند که دولت محلی بلخ، شفاف عمل کند. شهروندان فرصت بدست می آورند تا در روند انتخاب پروژه های انکشافی اشتراک ورزند و برای گزینش اولویت ها بکوشند. چنین همایش ها، آگاهی عامه در خصوص پروژه ها و فعالیت های دولت محلی را افزایش می دهد.

برنامه ارتقای ظرفیت منطقه ای (RCD) که به وسیله وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) تمویل می گردد، توسط Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به عنوان بخشی از همکاری آلمان با افغانستان اجرا می شود. برنامه ارتقای ظرفیت منطقه ای از اولویت های توسعه ای شرکایش، در شش ولایت شمالی افغانستان، در دو سطح ولایت و ولسوالی حمایت می نماید. در عین حال، این برنامه، برای کارمندان دولتی غیرنظامی، برنامه های آموزشی را نیز ارائه می دهد. برنامه ارتقای ظرفیت منطقه ای از طریق فعالیت های گسترده خویش، می کوشد تا سهم گیری افغان ها در روند پیشرفت و ترقی را افزایش دهد، نهادهای بومی را تقویت کند، و شفافیت و همه شمولی را ترویج نماید.