نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی ملی: وزارت اقتصاد افغانستان و همکاری افغان - آلمان به تلاش های مشترک خود ادامه می‌دهند

23.11.1398
کابل، 23 دلو 1398 – دیروز، وزارت اقتصاد افغانستان (MoEc) و پروژه نظارت، ارزیابی و روابط عمومی (MEC) برنامه همکاری افغان - آلمان در حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد به شمول آقای اسماعیل رحیمی، معین پالیسی و مسلکی در وزارت اقتصاد، سفارت آلمان و همکاری افغان-آلمان یک موافقت نامه همکاری را برای سال 1399 امضاء نمودند. از سال 1393، هدف این تلاش های مشترک، تقویت ظرفیت های وزارت اقتصاد در راستای نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی ملی افغانستان بوده است. این ارزیابی باید از مثمریت، موثریت، مرتبط بودن، پایداری و تاثیر واقعی آن برای بهره مندی شهروندان افغان اطمینان حاصل نماید. بودجه این همکاری به مبلغ کلی بیش از 9.7 میلیون افغانی می‌رسد.

آقای اسماعیل رحیمی، معین وزارت اقتصاد بیان داشت: "سیستم آنلاین به ما کمک کرد تاشیوۀ کتابت و نوشتن قلمی اسناد را به یک سیستم دیجیتل و انترنتی انتقال دهیم. این سیستم یک موفقیت بوده است و به سایر وزارتخانه ها اجازه ی دسترسی به اطلاعات مربوط به پیشرفت و تاثیر پروژه های انکشافی را میدهد.  داده‌های این سیستم اکنون توسط شورای وزارتخانه ها و شورای عالی اقتصادی جهت اتخاذ تصامیم استقاده میگردد."

وزارت اقتصاد مسئول ارزیابی  و نظارت بر پیشرفت و نتایج پروژه های انکشافی ملی می‌باشد. آقای اسماعیل رحیمی، از حمایت برنامه همکاری افغان – آلمان که از سال 1393 تا کنون جریان داشته و نیز تلاش‌های برنامه‌ریزی شده‌شان برای سال 1399 ابراز قدردانی نمود. این حمایت شامل ظرفیت سازی برای وزارت اقتصاد در قسمت نظارت و ارزیابی (M&E)، توسعه و بهبود سیستم های نظارت و گزارش‌دهی برای پروژه های انکشافی در سطوح مرکزی و ولایتی و همچنین ارزیابی تاثیرگذاری پروژه های ملی می‌شود.

خانم بتینا هورستمن، رئیس بخش همکاری انکشافی در سفارت آلمان در کابل عنوان نمود:"این دست آورد بزرگ توسط همکاری بین وزارت اقتصاد و برنامه ی نظارت، ارزیابی و روابط عمومی ادارۀ انکشاف آلمان از اهمیت زیادی برخوردار است . گزارش دهی براساس پیشرفت و تاثیر پروژه های انکشافی برای پلان گذاری پالسی های ملی و همچنین برای نظارت مشترک پیشرفت‌مان به سوی شاخص های GMAF (چهارچوب کاری مسئولیت دو جانبه جنوا) و دیگر چهارچوب های کاری مهم میباشد. آلمان به ادامه حمایت از دولت افغانستان متهعد میباشد."

فعالیت های بارز امسال همکاری افغان-جرمن، توسعهء بیشتر سیستم نظارت ، ارزیابی و راپوردهی مرکزی/ولایتی  (CMRS/PMRS) خواهد بود که به دولت افغانستان اجازه میدهد تا به شکل موثر پیشرفت پروژه های انکشافی ملی را ارزیابی  کند. این پروژه ها برای درک تغییرات بوجود آمده و یادگیری از تجارب گذشته ارزیابی میشوند.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) برنامه ی نظارت، ارزیابی و روابط عمومی (MEC) را به نیابت وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان و وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان تطبیق میکند. این برنامه داده‌ها را بر اساس مقیاس ها و نتایج همکاری آلمان با افغانستان جمع آوری و ارزیابی میکند و عوام و تصمیم گیرندگان را بر‌اساس داده‌های صحیح و مبتنی بر جنسیت اطلاع میدهد. هدف این برنامه تقویت مهارت های نظارت و ارزیابی وزارت اقتصاد افغانستان است تا پروژه های انکشافی ملی را مستقلانه سند سازی، ارزیابی و گزارش دهی بتواند. از سال 1391، 350 کارمند وزارت اقتصاد در دوره های آموزشی سیستم های نظارت و ارزیابی اشتراک نموده اند و 1400 خبرنگار افغان در رخدادهای خبری همکاری آلمان با افغانستان حضور یافته اند.