ورکشاپ انرژیهای تجدید پذیر – از رویای سبز تا محرک اقتصادی

28.09.1398
کابل، ۲۸ قوس ۱۳۹۸ – دیروز ورکشاپی درباره تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی در سکتور انرژی در کابل برگزار شد. حدود ۱۶۰ اشتراک کننده از جمله زنان در مورد چالشها و فرصتهای جذب منبع مالی و سرمایهگذاری بلند‌مدت بخش خصوصی در انرژیهای تجدید پذیر به بحث و گفتگو پرداختند. اشتراک کنندگان متشکل از نمایندگانی از وزارت انرژی و آب (MEW) و دیگر وزارتها و همچنین نمایندگانی از اتحادیه انرژیهای تجدید پذیر افغانستان (AREU)، اتاق تجارت افغانستان (ACCI) و همکاران بخش خصوصی بودند. برنامه توسعه سکتور انرژی (ESIP) همکاری آلمان- افغانستان از این برنامه حمایت کرد.

خان تدبیر، عضو بورد اتحادیه­ ی انرژی قابل تجدید، فرمودند: « اتحادیه، فاز جدیدی را تجربه می­کند و به دنبال فرصت­ های رشد، جهت حرکت به سوی پایداری و برطرف کردن خلأهای موجود است». ایشان علاوه کردند: « امروز یک فرصت کلان برای اتحادیه و اعضای آن است تا شبکه سازی کرده و دانش خود را افزایش دهند.

در یک میزگرد، اشتراک کنندگان در مورد چالش­های اصلی در سکتور انرژی از جمله دسترسی به منبع مالی، تعیین تعرفه و فرصت­های سرمایه­گذاری بحث کردند. سپس درباره پلان­گذاری توسعه سکتور انرژی در آینده، از جمله همکاری بین همکاران بخش خصوصی و وزارت­ها و همچنین جذب سرمایه­گذاری بیشتر، پیشنهاداتی ارائه دادند. موضوعاتی که توسط AREU بحث و ارائه شد همچنین شامل فعالیت­ها و خدمات AREU و چگونگی حمایت AREU از اعضای خود از طریق مشورت، ارتقا، حمایت و اعمال نفوذ بود.

همکاری بین وزارت­ها و بخش خصوصی برای دستیابی به هدف دولت افغانستان در اضافه کردن حداقل ۵۰۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر به شبکه ملی تا سال ۲۰۳۲ بسیار اهمیت دارد. انرژی تجدیدپذیر نه تنها منبع برق پایداری است بلکه برای رشد اقتصادی بسیار مهم است. سرمایه­گذاری خصوصی باعث ایجاد شغل می­شود و فقر را کاهش می­دهد، در عین حال وزارت انرژی و آب با ایجاد پالیسی­ها و قوانین مربوط به انرژی،  به همکاری بخش خصوصی کمک می­کند.

وزارت انرژی و آب و AREU توافق­نامه­ای درباره چگونگی تشویق همکاران بخش خصوصی برای سرمایه­گذاری در انرژی های تجدید­پذیر امضا کردند. این توافق­نامه چگونگی ایجاد استندردها و پالیسی­ها در مطابقت با اداره ملی تنظیم برق(NERA) را توضیح می­دهد. NERA سازمان­های تجاری را در سکتور انرژی تنظیم می­کند. این توافق­نامه همچنین بر همکاری بین وزارت انرژی و آب و AREU برای فعالیت­هایی مانند ایجاد تعرفه و صادر کردن مجوز تمرکز دارد و شامل راه­های افزایش دسترسی به فرصت­ها و امکانات انرژی­های تجدیدپذیر به عنوان مثال از طریق ایجاد پالیسی می­شود. در نهایت، این توافق­نامه چهارچوبی برای ارتقای ظرفیت و مبادله تجربیات بین MEW و AREU تعیین می­کند.

هدف این برنامه بنیان­گذاری گفتگویی برای فرصت­ها و چالش­های مربوط به وارد کردن بخش خصوصی در سکتور انرژی تجدیدپذیر بود و به عنوان بستری برای متصل و مرتبط ساختن شرکت­های انرژی تجدیدپذیر با نهادهای دولتی، شرکت­های بیمه، نهادهای مالی و سازمان­های حمایت­کننده مالی عمل کرد. این کار تبادل تخصص و دانش و همچنین دسترسی به منبع مالی برای پروژ­های انرژی نجدیدپذیر را تسهیل می­کند و به توسعه این صنعت کمک می­کند.

از جانب وزارت فدرال همکاری­های اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit   GmbH (GIZ) برنامۀ توسعه سکتور انرژی همکاری افغانستان و آلمان (ESIP) را تطبیق می­کند. هدف ESIP ترویج تولید انرژی­های تجدیدپذیر و بهره­­وری انرژی در افغانستان به منظور تسریع رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است. برای رسیدن به این هدف، ESIP با کنشگران اصلی در سطح ملی و ولایتی همکاری می­کند تا چهارچوب سازمانی برای تامین انرژی قابل اعتماد ایجاد کند. همچنین از سکتور خصوصی در اتخاذ معیارهای کیفیت مبتنی بر بازار و طرح­­های نگهداری از صفحات آفتابی و انرژی حرارتی آفتابی برای جذب سرمایه­گذاری حمایت می­کند. در عین حال­، ESIP برنامه­های ارتقای ظرفیت را برای کارمندان سکتور­های انرژی دولتی و خصوصی و همچنین در دانشگاه­ها برگزار می­کند.