پاسخ به تقاضای بازار در سکتور انرژی: دوره آموزشی ارزیابی در کابل

23.11.1397
این هفته، یک دوره آموزشی برای ارزیابی تقاضای بازار در سکتور انرژی افغانستان با تمرکز بر جوانان در دانشگاه پولی تخنیک کابل (KPU) برگزار گردید. تقریبا 100 تن از مقامات بلند رتبه و نمایندگان دانشگاه ها، سکتور خصوصی و دیگر ذینفعان در این دوره شرکت نمودند. شرکت کنندگان در رابطه با چگونگی بهبود برنامه تحصیلی دانشگاه برای برآورده سازی نیازهای بازار انرژی در افغانستان گفتگو نمودند. برنامه توسعه سکتور انرژی افغانستان (AESIP) همکاری افغان - آلمان از این رویداد حمایت نمود.

در این رویداد، وزیر انرژی و آب افغانستان، آقای محمد گل خلمی بیان نمود: «در سطح جهانی هر روزه تغییراتی با سرعت بالا در سکتور انرژی رخ میدهد. برای سکتور خصوصی و عمومی افغانستان بسیار مهم است که در این رابطه همکاری داشته باشند. این همکاری ممکن است ما را به استقلال و خود کفایی در عرصه انرژی برساند.» رئیس اجرایی د افغانستان برشنا شرکت (DABS)، آقای امان الله غالب، از شرکت کنندگان ورکشاپ، همچنین افزود که، «این ورکشاپ قدم نخست برای یکجا نمودن عرصه های صنعتی و اکادمیک است. دانشگاه ها از نیازمندی های بازار می آموزند و برنامه خود را نظر به آن طرح میکنند.»

 

دولت افغانستان انرژی را بعنوان یکی از نیروهای اصلی محرک توسعه اقتصادی دوامدار کشور  میشناسد. برای بهبود عملکرد سکتور انرژی، دانش دانشگاه ها در عرصه های انرژی تجدید پذیر و مثمریت انرژی باید پیشرفت کند تا قابلیت فارغان دانشگاه ها را برای استخدام افزایش دهد. وزیر تحصیلات عالی افغانستان، پروفیسور داکتر نجیب الله خواجه عمری تاکید نمود: «صدها تن از استادان دانشگاه های افغانستان به برنامه های ماستری و دکترا در خارج از کشور معرفی گردیده اند. این امر به ما در زمینه ارتقای برنامه های درسی و ایجاد دیپارتمنت ها و برنامه های جدید در دانشگاه های مان کمک خواهد کرد.»

 

در این ورکشاپ، مقامات دولتی از وزارت های مربوطه، دانشگاهیان و فارغ التحصیلان، همچنین نمایندگانی از DABS، اتحادیه انرژی تجدید پذیر افغانستان (AREU) و سکتور خصوصی نظراتی را در رابطه با چگونگی بهبود بخشیدن برنامه تحصیلی تبادله نمودند. شرکت کنندگان همچنین بالای نقاط ضعف برنامه تحصیلی و سیستم درسی فعلی در سطح دانشگاهی بحث نمودند. یکی از نظرات این است که بالای معیارهای مشخصی  توافق حاصل گردد که دانشگاه های دولتی و خصوصی باید آنرا برآورده سازند تا کیفیت تحصیل را افزایش دهند.

 

دانشگاه پولی تخنیک کابل (KPU) در حال حاضر برای یک پروگرام ماستری برای انجینیری برق برنامه ریزی میکند. این ورکشاپ همچنین برای ارزیابی تقاضای بازار به منظور ایجاد یک برنامه تحصیلی مطابق با آن بود. رئیس دانشگاه پولی تخنیک کابل، آقای محمد سعید کاکر، چنین عنوان کرد: «هدف این ورکشاپ نزدیک کردن نهادهای اکادمیک و بازار و تسهیل جذب اشخاص حرفه ای به این سکتور میباشد. بناء، ما با تمامی ذینفعان و ادارات مربوطه یکجا شده ایم تا سکتور انرژی قابل تجدید افغانستان را بشمول برق بادی، آفتابی و جیوترمال (زمین گرمایی) و دیگر منابع قابل تجدید انرژی تقویت نمائیم.»

 

 

برنامه توسعه سکتور انرژی افغانستان (AESIP) توسط اداره GIZ – GmbH از طرف وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) تطبیق میگردد. این برنامه به هدف ارتقاء ایجاد انرژی قابل تجدید و مثمریت انرژی در افغانستان فعالیت میکند تا رشد اقتصادی را افزایش داده و از محیط زیست حفاظت کند. برای بدست آوردن این هدف، برنامه توسعه سکتور انرژی افغانستان (AESIP) همکاری نزدیکی با اشخاص کلیدی این عرصه در سطوح ولایتی و کشوری داشته و میخواهد یک چارچوب سازمانی ایجاد کند که یک ذخیره انرژی قابل اعتماد را فراهم بیاورد. این برنامه همچنین سکتور خصوصی را در رابطه با اتخاذ معیارات باکیفیت مبتنی بر بازار و مفاهیم حفاظتی برای انرژی های آفتابی و فتوولتائیک برای جذب سرمایه گذاری ها حمایت میکند. در عین زمان، برنامه توسعه سکتور انرژی افغانستان (AESIP) فعالیت های ظرفیت سازی را برای کارکنان سکتورهای انرژی دولتی و خصوصی و دانشگاه ها تطبیق میکند.