پروسه های کاری موثر در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان

12.04.1398
دوشنبه، تاجیکستان، ۱۱ سرطان ۱۳۹۸ – دیروز، ورکشاپ شش روزه¬ای برای وزارت مهاجرین و عودت¬کنندگان در دوشنبه، تاجیکستان پایان یافت (MoRR). دوازده نماینده از این وزارت به شمول دو خانم، اقداماتی را در جهت بهبودیافتن و کارآمدتر ساختن پروسه¬های کاری در معینیت اداری و مالی وزارت مهاجرین و عودت¬کنندگان طرح ریزی کردند. صندوق وجهی پالیسی مشورتی آزاد (OPAF) همکاری آلمان-افغانستان از این وزارت و معینیت¬های آن با فعالیت¬های متعدد جهت ارتقای ظرفیت در اجرای پلان استراتژیک 2019 – 2015 خود حمایت می¬کند. اهداف اصلی، بهبود ارائۀ خدمات به شهروندان افغانستان و هماهنگی بین وزارت¬ها در مورد موضوعات مربوط به مهاجرت است.

همکاری آلمان-افغانستان از وزارت مهاجرین و عودت­کنندگان در ایجاد هم­افزایی در درون وزارت و پروسه­های کاری موثر حمایت می­کند. در جریان این ورکشاپ، اشتراک­کنندگان مکانیزم­های اجرایی برای ادارات مربوط همچون منابع بشری، مالی، اداری، تجهیزات، نشرات و معلومات، فناوری اطلاعات و جندر ایجاد کردند.

اشتراک کنندگان آموختند پلان­هایی با اهداف استراتزیک، نتایج روشن و سررسید­های واقع­گرایانه ایجاد کنند که به اجرای پلان استراتژیک این وزارت کمک می­کنند. آن­ها با شرکت کردن در فعالیت­های متعددی مانند تمرین­ها ارائه­ها و ایفای نقش توانستند این مکانیزم­های اجرایی را ایجاد کنند. همچنین، اشتراک­کنندگان بر تنوع فرهنگی در وزارت نیز تمرکز کردند. آن­ها درمورد راه­های بهره­مند شدن از دانش ­فرهنگی بیشتر، مثلا به هنگام کار کردن با افراد بیجا شدۀ داخلی بحث و گفتگو کردند.

در پایان این ورکشاپ، احمد ولی حکیمی، معین مالی و اداری وزارت، تاکید کرد:« ما پلانی برای پنج سال آینده ایجاد کردیم. اکنون می­دانیم کار و خدمات ما چقدر در معینیت وزرات اهمیت دارد. این قدمی مثبت در جهت مسلکی ساختن کار ما بوده است. من از تمام ادارات دعوت می­کنم قدم­هایی کاربردی در جهت اعمال مکانیزم­های اجرایی بردارند.»

طبق اطلاعات سازمان عفو بین­الملل و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR)، بیش از 2.6 میلیون مهاجر ثبت شده از افغانستان در جهان، و بیش از دو میلیون فرد بی­جا شده در داخل کشور وجود دارد. وزارت مهاجرین، وزارتی کلیدی است که امکانات بازگشت مناسب وسازگار را برای بسیاری از افراد بی­جا شده فراهم می­کند. صندوق وجهی پالیسی مشورتی آزاد (OPAF) همکاری آلمان-افغانستان به این وزرات در انجام فعالیت­هایش کمک می­کند. 

صندوق وجهی پالیسی مشورتی آزاد (OPAF) توسط Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) از جانب وزارت فدرال همکاری­های اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تطبیق می­شود. از سال 2009، این پروژه در نهاد­های افغان برای تربیه نیروی متخصص و آموزش کارمندان آنان کمک مالی فراهم نموده­است تا ظرفیت ایجاد کند و اجرای اصلاحات را همگام با معیار­های حکومت­داری خوب تسهیل نماید. از جمله فعالیت­های دیگر، این پروژه تاکنون دوره­های آموزشی مسلکی و یا مربوط به وظیفه، مانند کورس­های مالی، تحلیل ارقام و ارزیابی فساد اداری را برای 140 تن از کارمندان ادارات دولتی سازماندهی کرده است.